Ajatus: Instruktioner på svenska

Ajatus publicerar högklassiga finsk- och svenskspråkiga artiklar från filosofins alla delområden. Erbjudna artiklar ‒ med undantag av lection ‒ referentgranskas anonymt. Refereeprocessen tar i allmänhet ungefär tre månader.

Vid sidan om artiklar och lection kan Ajatus också publicera bokrecensioner, boksymposier samt korta diskussionsinlägg, till exempel kommenterar till artiklar som publicerats i tidigare Ajatus-volymer. Det är dock inte möjligt att idka “dagsaktuell” diskussion i en årsbok. Om bokrecensioner borde man avtala med redaktionen på förhand.

Artikelförslag skickas med e-post. Finskspråkiga artiklar skickas till Inkeri Koskinen (inkeri.koskinen@tuni.fi) eller Panu Raatikainen (panu.raatikainen@tuni.fi) och svenskspråkiga artiklar till Mats Bergman (mats.bergman@helsinki.fi). För att underlätta evalueringsprocessen bör skribentens namn och kontaktuppgifter förekomma endast i följebrevet, inte i själva artikeltexten. Texten sparas helst som Word-fil. Den rekommenderade längden är under 30 sidor, med radavstånd 1,5 eller 2 och en lämplig font (till exempel Times New Roman 12 pt.). För referenser, bibliografi, rubriker och övriga layoutfaktorer kan exempelvis den senaste Ajatus-volymen användas som modell (se också https://www.filosofinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ajatus-Style-Sheet-2019.pdf). Avstava inte texten.

Ajatus: Instruktioner på svenska

Ajatus publicerar högklassiga finsk- och svenskspråkiga artiklar från filosofins alla delområden. Erbjudna artiklar ‒ med undantag av lection ‒ referentgranskas anonymt. Refereeprocessen tar i allmänhet ungefär tre månader.

Vid sidan om artiklar och lection kan Ajatus också publicera bokrecensioner, boksymposier samt korta diskussionsinlägg, till exempel kommenterar till artiklar som publicerats i tidigare Ajatus-volymer. Det är dock inte möjligt att idka “dagsaktuell” diskussion i en årsbok. Om bokrecensioner borde man avtala med redaktionen på förhand.

Artikelförslag skickas med e-post. Finskspråkiga artiklar skickas till Inkeri Koskinen (inkeri.koskinen@tuni.fi) eller Panu Raatikainen (panu.raatikainen@tuni.fi) och svenskspråkiga artiklar till Mats Bergman (mats.bergman@helsinki.fi). För att underlätta evalueringsprocessen bör skribentens namn och kontaktuppgifter förekomma endast i följebrevet, inte i själva artikeltexten. Texten sparas helst som Word-fil. Den rekommenderade längden är under 30 sidor, med radavstånd 1,5 eller 2 och en lämplig font (till exempel Times New Roman 12 pt.). För referenser, bibliografi, rubriker och övriga layoutfaktorer kan exempelvis den senaste Ajatus-volymen användas som modell (se också https://www.filosofinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ajatus-Style-Sheet-2019.pdf). Avstava inte texten.