Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Nimi:

Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Osoite:

PL 24, Filosofia, 00014 Helsingin yliopisto

Muut yhteystiedot:

www.filosofinenyhdistys.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Sihteeri ja rahastonhoitaja

Katariina Lipsanen

Lauri Kallio

Osoite:

Suomen Filosofinen Yhdistys ry, Viipurinkatu 1A, 00510 Helsinki.
sihteeri@filosofinenyhdistys.fi

Rekisterin nimi

Suomen Filosofisen Yhdistyksen ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Suomen Filosofisen Yhdistys ry:n jäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut  yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
  • vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero ja työnantajan nimi

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sillä edellytyksellä, että tietojen säilytyksessä noudatetaan Euroopan unionin (EU:n) tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Suomen Filosofisen Yhdistys ry:n hallituksen nimeämällä toimihenkilöillä puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Nimi:

Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Osoite:

PL 24, Filosofia, 00014 Helsingin yliopisto

Muut yhteystiedot:

www.filosofinenyhdistys.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Sihteeri ja rahastonhoitaja

Katariina Lipsanen

Lauri Kallio

Osoite:

Suomen Filosofinen Yhdistys ry, Viipurinkatu 1A, 00510 Helsinki.
sihteeri@filosofinenyhdistys.fi

Rekisterin nimi

Suomen Filosofisen Yhdistyksen ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Suomen Filosofisen Yhdistys ry:n jäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut  yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
  • vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero ja työnantajan nimi

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sillä edellytyksellä, että tietojen säilytyksessä noudatetaan Euroopan unionin (EU:n) tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Suomen Filosofisen Yhdistys ry:n hallituksen nimeämällä toimihenkilöillä puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.