Ajatus

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja

Perustettu 1926.

Päätoimittaja (2021-2024): Panu Raatikainen

Toimittajat: Hemmo Laiho (2023-2026) ja Mats Bergman (2023-2026).

Toimitusneuvosto (2021-2024): Hanne Appelqvist, Helsingin yliopisto, Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto, Mirja Hartimo, Jyväskylän Yliopisto, Matti Häyry, Aalto-yliopisto, Kristian Klockars, Jouni-Matti Kuukkanen, Oulun yliopisto, Helsingin Yliopisto, Eerik Lagerspetz, Turun yliopisto, Olli Lagerspetz, Åbo Akademi, Arto Laitinen, Tampereen yliopisto, Susanna Lindberg, Leidenin yliopisto, Martina Reuter, Jyväskylän yliopisto, Matti Sintonen, Helsingin yliopisto, Mikko Yrjönsuuri, Jyväskylän yliopisto

JUFO-luokitus: 2 (johtava taso)

Ajatus on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

 

Jakelu

Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Kotisivu: www.tiedekirja.fi,
Puh: (09) 635 177,
Email: tiedekirja@tsv.fi,

Loppuunmyydyt Ajatuksen numerot: 3, 7-14, 23, 36, 74

Ajatuksen digitaalinen versio Journal.fi -verkkoalustassa: journal.fi/ajatus

Ohjeita kirjoittajille

Ajatus julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. Ajatus noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli lektioita lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti. Arviointiprosessi kestää yleensä noin kolme kuukautta.

Arvioidut artikkelit on merkitty vertaisarviointitunnuksella:

Ajatuksessa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset pyydetään lähettämään Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämän journal.fi-palvelun kautta. Käsikirjoitusten suositeltava pituus on alle 30 sivua rivivälillä 1,5 tai 2 (Times New Roman 12 pt). Arvioinnin helpottamiseksi kirjoittajan nimen ja yhteystietojen ei tule esiintyä vertaisarvioitaviksi tarkoitetuissa artikkelikäsikirjoituksissa. Lähes kaikkiin kirjoituksiin edellytetään muutoksia ja korjauksia arviointiprosessin jälkeen. Tekstitiedosto tallennetaan mieluiten Word-muodossa. Lähdeviittausten, bibliografian laatimisen, otsikoinnin ja muiden ulkoasuseikkojen suhteen mallina on jo käsikirjoitusvaiheessa hyvä käyttää esimerkiksi viimeisintä Ajatuksen nidettä ja oheisia tarkempia ohjeita. Erityisen tärkeää on, ettei käsikirjoituksen tekstiä tavuteta.

Artikkelien ja lektioiden ohella Ajatuksessa voidaan julkaista kirja-arvioita, kirjasymposioita sekä lyhyitä keskustelupuheenvuoroja, joissa kommentoidaan esimerkiksi aiemmissa Ajatuksen niteissä ilmestyneitä artikkeleja. “Päivänpolttavan” keskustelun käyminen kerran vuodessa ilmestyvässä vuosikirjassa ei kuitenkaan ole mahdollista. Kirja-arvioista on syytä sopia etukäteen toimituksen kanssa.

Instruktioner på svenska.

Ajatuksen digitointihanke

Ajatuksen vanhat numerot on digitoitu digi.kansalliskirjasto.fi –palveluun. Digitoitavien artikkelien kirjoittajilta tai niiden oikeudenhaltijoilta on pyydetty lupa siirtää artikkelit Creative Commons –lisenssin (CC-BY-NC 4.0) alle. Lisenssi mahdollistaa digitoidun materiaalin avoimen, ei-kaupallisen käytön. Ks. rekisteriseloste.

Jo käyttöön avatut Ajatuksen numerot löytyvät Kansalliskirjaston palvelusta, oheisen linkin takaa.

Jos sinulla on käytössäsi Haka-tunnukset esim. yliopiston kautta, saat käyttöösi Tutkain-hankkeen kautta myös vapaakappalekirjastoissa luettavana olevat, suljetut Ajatuksen numerot. Ohjeet kaikkien skannattujen Ajatusten avaamiseksi saat Tutkain-hankkeen sivulta

Ilmestyneet numerot

Fasc. I, 1926
• Grotenfelt, Arvi, “Alkusanat”
• Ahlman, Erik, “Arvioinnit ‘ymmärtämisen’ perustana”
• Salomaa, J.E., “Filosofian käsitteestä”
• Grotenfelt, Arvi, “Miten on okkultismia ja ‘parapsykologiaa’ arvosteltava tieteellisen sieluntutkimuksen kannalta?”
• Voipio, Aarni, “‘Tuttu’, ‘lyhyt’ ja ‘helppo’ ja niiden vastakohdat hartauslaulun alalla”
• Lähteenoja, Aina, “Ellen keyn uskonnollinen elämänkäsitys”
• Holmberg, Uno, “Taivas-tuonela”
• Salomaa, J.E., “Filosofinen Yhdistys 1/10 1924 – 30/9 25”

 

Fasc. II, 1927
• Grotenfelt, Arvi, “Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate”
• Lehmusto, Heikki, “Mitä on sivellisyys? J.V. Snellmanin käsitys siitä”
• Ahlman, Erik, “Tieto-opillisia mietteitä”
• Salomaa, J.E., “Metafysiikan mahdollisuudesta”
• Airila, Martti, “Kielen normatiivisuus”
• Lagerborg, Rolf, “Behaviorismi”
• Ruin, Hans, “Determinaatioajatus psykoanalyysissä”
• Landtman, Gunnar, “Rousseaun yhteiskunnallinen unelma ja todellisuus”
• Lähteenoja, Aina, “Ellen Keyn etiikka”
• Sandelin, Kalle, “Geijerin ja Kierkegaardin persoonallisuusaate”
• Salomaa, J.E., “Filosofisen Yhdistyksen vuosikertomus 1/10 1925 – 30/9 1926”
• “Tiedonanto kansainvälisestä tieteellisestä palkintokilpailusta”

 

Fasc. III, 1929
• Lehmusto, Heikki, “Kansakunta ja kansallisvaltio. J. Snellmanin mielipiteiden tarkastelua”
• Oksala, Ohto, “Psykofyysisen hahmoprobleeman kehitys”
• Ahlman, Erik, “Arvoarvostelmista”
• Salomaa, J.E., “Filosofisen Yhdistyksen vuosikertomus 1/10 1926 – 30/9 1927”
• Salomaa, J.E., “Filosofisen Yhdistyksen vuosikertomus 1/10 1927 – 30/9 1928”

 

Fasc. IV, 1930
• Castrén, Zacharias, “J.V. Snellman ja kansansivistystoimi”
• Landtman, Gunnar, “Moraalin olemus ja utilitarismi”
• Lähteenoja, Aina, “Vitalis Norströmin filosofinen testamentti”
• Salomaa, J.E., “William Jamesin filosofia”
• Sandelin, Kalle, “Ranskalaisen hengen vaikutuksesta Fr. Nietzschen filosofiaan”
• Friedmann, Hermann, “Tieteen yhteys”

 

Fasc. V, 1932
• Kaila, Eino, “Muutama huomautus persoonallisuudesta”
• Valtasaari, Antero, “Tutkimus Kretschmerin typologian ja siihen liittyvän kokeellispsykologisen tutkimuksen pätevyydestä suomalaisilla henkilöillä”
• Ahlman, Erik, “Tietämisen normipuolesta”
• Lehmusto, Heikki, “Tahdonvapauden ongelma”
• Karsten, Rafael, “Henkien näkeminen ja profetismi alemmassa kulttuurissa”
• Grotenfelt, Arvi, “Yrityksiä hegeliläisyyden uudistamiseksi”
• Salomaa, J.E., “Hegelin filosofian merkityksestä nykyajalle”

 

Fasc. VI, 1933
• Ahlman, Erik, “Apriorisia lakeja kielessä”
• Bruhn, Karl, “Uppfostran hos polarnomaderna”
• von Fieandt, Kai, “Gustav Stresemann ja hänen elämäntyönsä Jaenschin persoonallisuustypologian valossa”
• Hägerström, Axel, “Vergleich zwischen den Kraftvorstellungen der primitiven und der modernen Kulturvölker”
• Jørgensen, Jørgen, “Den matematiske Grundlagskrise i filosofisk Belysning”
• Kaila, Eino, “Über den Zusammenhang zwischen Sinn und Verlifikation von Aussagen”
• Kuhr, Victor, “Menneskers forskellige Indstilling overfor hinanden”
• Lagerborg, Rolf, “Der Begriff Instinkt ein hinfälliges Ueberbleibsel”
• Landtman, Gunnar, “Moralens sociala väsen”
• Laurila, K.S., “Ist Aristoteles in seiner Ästhetik Formalist oder Substantialist?”
• Lehmusto, Heikki, “Tilastoa ja huomioita oppilaiden muistista”
• Liljeqvist, Efraim, “Om den svenska personlighetsidealismens principiella ställning till mystiken”
• Lähteenoja, Aina, “Jan van Ruysbroeckin mystiikasta”
• Nyman, Alf, “Oändlighetsmotiv hos Giordano Bruno”
• Oxenstierna, G., “Motsägelselagen”
• Petzäll, Åke, “Zur Problematik der philosophiegeschichtlichen Methode”
• Ringbom, Lars, “Karaktärologiens biologiska fundament”
• Rinne, Antero, “Yhteisöllinen rationalismi ja irrationalismi”
• Salomaa, J.E., “Yksi ja moni”
• Sandelin, Kalle, “Harald Höffdingin historianfilosofisten aatteiden varhaisempi kehityskausi (1866–1890)”

 

Fasc. VII, 1934
• Grotenfelt, Arvi, “Kysymys Schopenhauerin filosofisten aatteiden yhtenäisyydestä”
• Salomaa, J.E., “Spinoza”
• Koskenniemi, Matti, “Erich Jaensch”
• Nieminen, Lea, “Täyttävätkö mielihyvä ja mielipaha kasvatusvälineiltä vaadittavat ehdot?”
• Tutkimuksia Kretschmerin typologiasta: • von Fieandt, Kai, “Johdanto”
• Helasvuo, Kaarlo, “Tarkkaavaisuuden jakaantuminen ja kyky usean tehtävä samanaikaiseen suorittamiseen Kretschmerin tyypeillä”
• Lehtovaara, Arvo, “Kretschmerin tyyppien käsialat”
• von Fieandt, Kai, “Takistoskooppisten lukukokeitten soveltuvaisuus diagnostiseksi menettelyksi Kretschmerin tyyppejä määrättäessä”

 

Fasc. VIII, 1936
• Saarnio, Uuno, “Logiikan nykyinen kehitysvaihe”
• Reenpää, Yrjö, “Eksaktin kokeen perusteista aistifysiologisen kokeen valossa”
• Sorainen, Kalle, “Tyypillinen yksilökäsite Höffdingin logiikassa”
• Söderman, Max, “Eräitä Bolzano-tutkimuksen probleemeja”
Psykologisia kaksostutkimuksia:
• Lehtovaara, Arvo, “Johdanto”
• Suomalainen, Hilli, “Tyttöjen ja poikien psykologisia eroavaisuuksia”
• Kuoppala, Jussi, “Kaksosten eideettisyys”
Tutkimuksia Kretschmerin typologiasta II:
• von Fieandt, Kai, “Eri tyyppien esiintyminen Nurmijärven pitäjässä”
• Helasvuo, Kaarlo, “Tutkimuksia väkivaltarikollisilla”
• Koskimies, Y.S., “Kokeellisia tutkimuksia puheäänen ja luonteen suhteesta erittäinkin Kretschmerin tyyppejä silmällä pitäen”

 

Fasc. IX, 1938
• Grotenfelt, Arvi, “Muistosanoja Thiodolf Reinistä (1838–1919)”
• Kaila, Eino, “Vähäsen logistiikasta”
• Ketonen, Oiva, “Todistusteorian perusaatteet”
• Vartiovaara, Klaus V., “Logistinen tyyppiteoria”
• Saarnio, Uuno, “Heterologisen paradoksin symbolologinen ratkaisu”
• Nevanlinna, Rolf, “Fysikaalisesta ajan käsitteestä”
• Kaila, Eino, “David Humen kolme kausaaliprobleemaa”
• Aalto, Otso, “Geometria ja näkemys”
• Sorainen, Kalle, “Typologisia piirteitä Höffdingin persoonallisuudenpsykologiassa”
• Hänninen, Eeva, “Tutkimuksia varhaislapsuuden kehityksestä”

 

Fasc. X, 1941
• Ahlman, Erik, “Emotionaalisesta evidenssistä”
• von Fieandt, Kai, “Esimerkki diffuusin kokonaisvaikutelman jäsentymisestä”
• Harva, Urpo, “Edward Westermarckin moraalifilosofia”
• Järnefelt, Gustaf, “Nykyaikaisista kosmologioista”
• Ketonen, Oiva, “Predikaattikalkyylin täydellisyydestä”
• Lagerborg, Rolf, “När föreningen Prometheus kom till 1905–06”
• Laurikainen, K.V., “Matematiikan analyyttisyydestä”
• Lehtovaara, Arvo, “Muistinvaraisissa selostuksissa tapahtuvista muutoksista”
• Nevanlinna, Rolf, “Avaruus-aikamaailman käsitteellisestä konstruoimisesta”
• Pellikka, Arvo, “Spearmanin ‘kahden tekijän teorian’ matemaattisista perusteista”
• Penttilä, Aarni, “Eräitä huomautuksia pronomineista”
• Reenpää, Y. ja R. Niini, “Aistifysiologian kynnyslausekkeista”
• Renvall, Pentti, “Eräästä historiallisen kritiikin perusedellytyksestä”
• Saarnio, Uuno, “Intention merkityksestä käsitteiden konstituutiossa”
• Salonen, Kaisa, “Kretschmerin typologian soveltuminen naisiin”
• Stenius, Erik, “Geometrin och världsbilden”
• Vartiovaara, Klaus V., “Logiikka ja etiikka”

 

Fasc. XI, 1942
• Ahlman, Erik, “Saamisen käsitteen suhde pitämisen käsitteeseen”
• Kaila, Eino, “Reaalitiedon logiikkaa”
• Kinos, Hilppa, “Invarianssin periaatteesta David Hilbertillä”
• Laurikainen, K.V., “Minkowskin neliulotteisesta maailmankuvasta”
• Pellikka, Arvo, “Testisarjojen oirearvo ja edustavuus”
• Saarnio, Uuno, “Mitä on filosofia?”
• von Wright, Georg Henrik, “Några anmärkningar om nödvändiga och tillräckliga betingelser”

 

Fasc. XII, 1943
• Jalavisto, Eeva, “Oman ruumiin havainnosta esineinvarianssina”
• Kaila, Eino, “Kvanttiteorian filosofinen problematiikka loogillisen empirismin valossa”
• Ketonen, Oiva, “‘Luonnollisen päättelyn’ kalkyylistä”
• Kinos, Hilppa, “Äärettömyyden ongelmia”
• Palmgren, Pontus, “Människoblivandet ur zoologisk synpunkt”
• Pellikka, Arvo, “Eräistä hahmoitusilmiöistä kerto- ja jakolaskun suorituksessa”
• Penttilä, Aarni, “Variaabeleista ja konstanteista”
• Siro, Paavo, “Lauseopin periaatteita”
• von Wright, Georg Henrik, “Todennäiköisyysteorian vaiheita”
• von Wright, Georg Henrik, “Filosofianopetuksesta kouluissa”

 

Fasc. XIII, 1944
• Kaila, Eino, “Hahmoprobleemasta”
• Kinos, Hilppa, “Eräs hyvinjärjestetty ylinumeroituva joukko”
• Saarnio, Uuno, “Arvo ja eetillisyys”
• Saarnio, Uuno, “Ylinumeroituva hyvinjärjestys”
• Salonen, Veikko, “Reduktioteorian periaatteista”

 

Fasc. XVI, 1947
• von Haartman, Lars, “Det utlösande schemat, ett grundbegrepp inom modern instinktanalys”
• Järnefelt, Gustaf, “Einsteinin suhteellisuusteorian aksiomaattisista perusteista”
• Kaila, Eino, “Leibniz”
• Ketonen, Oiva, “Epäeukliidisen geometrian filosofisia perspektiivejä”
• Lehtovaara, Arvo, “Ensivaikutelmista”
• Puranen, Erkki, “Menestys koulussa ja menestys elämässä”
• Railo, Jaakko, “Sosiologian ja sosiaalipsykologian suhde”
• Saarnio, Uuno, “Kieli ja logiikka”
• Sivenius, Simo, “Ajatuskalkyylin perusteet”
• Sorainen, Kalle, “Höffdingin Helsingin-luennot keväällä 1911”
• Suolahti, Jaakko, “Grotenfelt historianfilosofian tutkijana”
• Vahervuo, Toivo, “Tyypit ja dimensiot persoonallisuuden diagnostiikassa”
• Valpola, Veli, “Negaation asema tietoa esittävässä kielessä”
• von Wright, Georg Henrik, “Nk. praktillisesta filosofiasta”

 

Fasc. XV, 1948
• Ahlman, Erik, “Normit kielen alalla”
• Aspelin, Gunnar, “Politiker Kallikles”
• von Fieandt, Kai, “Hieman Weberin laista ja sen uudenaikaisemmista vastikkeista”
• Jørgensen, Jørgen, “Hovedstrømninger i nutidens filosofi”
• Kaila, Eino, “Koordinatensystem und Referenzsystem”
• Karsten, Anitra, “Psychische Sättigung und Intelligenz”
• Ketonen, Oiva, “Empiristisestä ja konventionalistisesta mittauksen teoriasta”
• Lagerborg, Rolf, “Ett Rektorsval med efterspel”
• Renvall, Pentti, “Historiallisesta kehityksestä”
• Saarnio, Uuno, “Über die Konverse der Relation”
• Sorainen, Kalle, “Filosofinen yhdistys 75 vuotta”
• Vahervuo, Toivo, Erkki Puranen ja Martti Takala, “Visuaalisuus ja optinen analyysi”
• Valpola, Veli, “Über den Begriff der Quantität”
• Wedberg, Anders, “The Aristotelian thory of classes”
• von Wright, Georg Henrik, “Some principles of eliminative induction”

 

Fasc. XVI, 1950
• Ahlman, Erik, “Hans Kelsenin oikeusfilosofian pääkohtia”
• Palmgren, Pontus, “Fysiologinen aika”
• Saarnio, Uuno, “Loogiset perusoliot”
• Stenius, Erik, “Den språkliga beskrivningen som isomorf avbildning”
• von Wright, Georg Henrik, “Descartes och den vetenskapliga idéutvecklingen”

 

Fasc. XVII, 1952
• Ketonen, Oiva, “Erik Gustaf Ahlman 8.5.1892–27.9.1952”
• Aspelin, Gunnar, “Konvergenstanken. Ett huvudmotiv i Hans Larssons filosofi”
• Bruhn, Karl, “Den fromma barnaläraren som personlighetstyp”
• Brusin, Otto, “Antiikin ihmisen ymmärtämisestä”
• Hedenius, Ingemar, “Hypotetiska befallningar”
• Jalavisto, Eeva, “Development and function of cerebral cortex”
• Kaila, Eino, “Kybernetiikan illuusio”
• Koskenniemi, Matti, “Pitkällekö koulu sosiaalisessa kasvatuksessa voi päästä?”
• Koskenniemi, V.A., “Erik Ahlmanin ‘aforistiset ajatukset'”
• Krohn, Eino, “Psykologisesta taiteenselityksestä”
• Krohn, Sven, “Todellisuusprobleema Upanišaadissa ja buddhalaisessa filosofiassa
• Lagerborg, Rolf, “Ceterum censeo bella esse prohibenda”
• Lehtovaara, Arvo, “Puhumisnopeuden vaikutelmasta”
• Ravila, Paavo, “Kulttuurin käsitteestä”
• Reenpää, Yrjö, “Kommentar zur Behandlung der Frage des Messens der Zeit bei Augustinus”
• Roiha, Eino, “Hiukan teemasta ‘Mitä musiikki on?'”
• Sorainen, Kalle, “Kierkegaard ja Leibniz”
• Sovijärvi, Antti, “Révészin kielensyntyteorian tarkastelua”
• Takala, Martti, “Valaistus ja syvyydenhavainto. (With English summary)”
• von Wright, Georg Henrik, “On the Logic of some Axiological and Epistemological Concepts.

 

Fasc. XVIII, 1954
• von Wright, Georg Henrik, “Ludwig Wittgenstein, En biografisk skiss”
• Harva, Urpo, “Erik Ahlmanin ihmiskäsitys”
• Harva, Urpo, “Nikolai Berdjajev ja hänen filosofiansa”
• Kauppi, Raili, “Käsitteen sisällys ja ala”
• Ketonen, Oiva, “John Dewey 1859–1952”
• Rainio, Kullervo, “Regulaatioilmiöistä elämäntapahtumisen perustana”
• Voutilainen, Touko, “Finaalisesta selittämisestä ja sen suhteesta kausaaliseen selittämiseen”
• Voutilainen, Touko, “Historian kausaliteettiprobleema”

 

Fasc. XIX, 1956• Aalto, Pentti, “Intialaisten kielitieteellisestä ajattelusta”
• Ahmavaara, Yrjö, “Teorianmuodostuksesta psykologian alalla”
• Allardt, Erik & Tor Hartman, “Om sociologiska teoriers och förklaringars natur”
• Broad, C.D., “Eräitä Tuomas Akvinolaisen filosofian peruskäsitteitä”
• Hintikka, K. Jaakko J., “Loogisen kielentutkimuksen näköaloja”
• Kauppi, Raili, “Eräitä intensionaalisen logiikan probleemoja”
• Lagerspetz, Kari, “Biologisten ilmiöiden finalistisesta ja kausaalisesta selittämisestä”
• Stenius, Erik, “Uppbyggnaden av Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus”

 

Fasc. XX, 1957
• Harva, Urpo, “Psykoanalyysin meta-analyysi”
• Hintikka, Jaakko, “Arvokäsitteet sosiaalitieteiden metodiopissa”
• Hintikka, Jaakko, “Modality as referential multiplicity”
• Hintikka, Jaakko, “Necessity, Universality, and Time in Aristotle”
• Ketonen, Oiva, “Oppikoulukysymys ajankohtaisena kulttuuripoliittisena ongelmana”
• Tenkku, Jussi, “Moraali ja rikkaus onnen perusteina”
• Tenkku, Jussi, “Tosiasia- ja arvoarvostelma Humen filosofiassa”

 

Fasc. XXI, 1958
Kaila, Eino, Einstein-Minkowskin invarianssiteoria. Tutkimuksia sen loogis-tietoteoreettisesta luonteesta ja sen luonnonfilosofisesta merkityksestä

 

Fasc. XXII, 1959
• Hintikka, Jaakko, “Kantin oppi matematiikasta”
• Hintikka, Jaakko, “An Aristotelian Dilemma”
• Juurmaa, Jyrki, “Intermodaalisista lahjakkuustekijöistä”
• Salomaa, Arto, “On Many-valued Systems of Logic”

 

Fasc. XXIII, 1960
• Ketonen, Oiva, “Eino Kailan tutkijapersoonallisuus”
• Haavio, Martti, “Eino Kaila ja arvot”
• von Wright, Georg Henrik, “‘Hahmottuva maailma’ — Eino Kailan keskeneräiseksi jäänyt maailmankatsomusteos”
• Kaila, Eino, (jälkeenjääneestä käsikirjoituksesta) “Muutaimia johtoaatteita”
• Kaila, Eino, (jälkeenjääneestä käsikirjoituksesta) “Arkikokemuksen perseptuaalinen ja konseptuaalinen aines”
• Kaila, Eino, “Bemerkungen zu einigen Grundlagenfragen der Wellenmechanik”
• Valpola, Veli, “Eino Kailan julkaistut teokset, kirjoitukset ja puheet sekä puheiden selostukset ja haastattelulausunnot”

 

Fasc. XXIV, 1962
• Reenpää, Yrjö, “Tiedostetun olevaisen rakenteesta”
• Borg, Jaakko, “Eino Kailan terminaalikausaliteetin tarkastelua”
• Hintikka, Jaakko, “Huomioita kreikkalaisten ajankäsityksestä”
• Kauppi, Raili, “Freedom and imperatives”
• Laurila, Erkki, “Teksiikan tiedollinen perusta”
• Malcolm, Norman, “G.E. Moore”
• Saugstad, Per, “Värin konstanssista. Muutamia psykofysiikan näkökohtia”
• Valpola, Veli, “Lisäyksiä ja oikaisuja Eino Kailan julkaisujen luetteloon (Ajatus XXIII)”.

 

Fasc. XXV, 1963
Tenkku, Jussi, Oikeus ja elämän arvo. Aatehistoriallinen tutkimus 1600–luvun oikeusfilosofiasta.

 

Fasc. XXVI, 1964
• Bergström, R.M., “The time-space structure of human subjective perception”
• von Fieandt, Kai, “‘Ding’ und ‘Gegenstand’ als Begriffe der Empirischen Psychologie”
• Hensel, Herbert, “Die allgemeine Sinnespsychologie und ihre Stellung unter den Wissenschaften”
• Hintikka, Jaakko, “Päämäärä, sattuma ja välttämättömyys”
• Jalavisto, Eeva, “Havaintoja näkökenttien kilpailusta”
• Järnefelt, G., “Some cosmological points of controversy”
• Ketonen, Oiva, “Suomen Akatemia”
• Krohn, Sven, “Šamkaran Advaita-Ved€nta”
• Nevanlinna, Rolf, “Zur Frage der mathematischen Behandlung von Erlebnismannigfaltigkeiten”
• Siirala, Martti, “Todellisuuden käsittämisestä psykoanalyysissä”
• Sorainen, Kalle, “Lundensisk filosofi som filosofiskt problem”
• Tenkku, Jussi, “Eräitä Axel Adolp Laurellin tiedon käsitteen piirteitä”
• Tranøy, Knut Erik, “Contemporary philosophy: The Analytic and the Continental”
• Wedberg, Anders, “On the principles of phonemic analysis”
• von Wright, Georg Henrik, “Normit ja logiikka”
• Nyberg, Tauno, “Yrjö Reenpään filosofisten julkaisujen luettelo”.

 

Fasc. XXVII, 1965
• Airas, Pentti, “Historia ja arvot” (+ Deutsches Referat)
• Hintikka, Jaakko, “Kant’s ‘new method of thought’ and his theory of mathematics”
• Hintikka, Jaakko, “Tieto, taito ja päämäärä”
• Ketonen, Oiva, “Helsingin yliopiston kampus-ongelma”
• Ringbom, Mårten, “Moral relevance in Aristotle”
• Stenius, Erik, “Begreppen ‘analytisk’ och ‘syntetisk'”
• von Wright, Georg Henrik, “Edvard Westermarck och Filosofiska föreningen”.

 

Fasc. XXVIII, 1966
Westman, Rolf, Aristoteles’ uppfattning om individ och samhälle. Fyra föredrag jämte diskussioner.

 

Fasc. XXIX, 1967
• Hintikka, Jaakko, “A.O. Lovejoy on Plenitude in Aristotle”
• Maula, Erkka, “On Plato and Plenitude”
• Ringbom, Mårten, “Aristotle’s notion of virtue”
• Routila, Lauri, “Über die ‘beiden’ Fassungen der Kategorienlehre des Aristoteles”
• Wilenius, Reijo, “Aristoteleen valtiotiedon käsitteestä”
• Christensen, Johnny, “Den stoiske kategoriære”
• Stigen, Anfinn, “Aristoteles’ kategoriære”
• Thesleff, Holger, “Om Pseudo-Archytas kategoriläror”
• Hintikka, Jaakko, “Suomen filosofisen tutkimuksen tila ja tavoitteet”

 

Fasc. XXX, 1968
• Andersin, Hans E., “Kybernetiikasta — käyttäytymistieteiden näkökulmasta insinöörin silmin”
• Bergström, M., “Keskushermoston ongelmista”
• Hilpinen, Risto, “Havaintojen antamasta informaatiosta”
• Lagerspetz, Kari, “Terminaalikausaliteetin näennäisongelma”
• Niitamo, O.E., “Oskar Lange yleisen systeemiteorian kehittäjänä”
• Pietarinen, Juhani, “Empiiristen hypoteesien valinta ja episteemiset utiliteetit”
• Tuomela, Raimo, “On Empirical Models of Scientific Theories”
• Tuomela, Raimo, “Indefinability and Definability of Theoretical Concepts”

 

Fasc. XXXI, 1969
• Maula, Erkka: “Plato’s Agalma of the Eternal Gods”
• Maula, Erkka: “Is time a Child or a Grand-Child of Eternity? (Tm. 37d, 50d)”
• Routila, Lauri, “‘Agrapha Dogmata’, Katsaus Platonin esoteeriseen oppiin ja sen tutkimuksen nykyvaiheeseen” (+ English Summary)
• Hilpinen, Risto, “Runsauden periaate ja Jumalan mahdollisuudet” (+ English Summary)
• Hintikka, Jaakko, “Leibniz, Plenitude, Relations, and the ‘Reign of Law'”
• Lounela, Jaakko, “Andreas Thuronius ja logiikan opetuksen alku Turun akatemiassa” (+ English Summary)
• Hintikka, Jaakko, “On Kant’s Background”
• Blomberg, Jaakko, “James on Belief and Truth”.

 

Fasc. XXXII, 1970
• Hilpinen, Risto, “‘Can’ and Modal Logic”
• Purtill, Richard L., Believing the Impossible”
• Johnson Wu, Kathleen G., “Hintikka and Defensibility”
• Hintikka, Jaakko, “Knowledge, Belief, and Logical Consequence”
• Tuomela, Raimo, “On Construct Validity of Tests”
• Tuomela, Raimo, “Meaning and Behavior”
• Itkonen, Esa, “An Epistemological Approach to Linguistic Semantics”
• Leiwo, Matti, “Sijakielioppi” (+ Summary)
• Hakulinen, Auli, “lausetyyppien käsittely transformaatioteoriassa” (+ Summary)
• Maula, Erkka, “Plato’s ‘Mirror of Soul’ in the Timaeus”
• Maula, Erkka, “Plato’s ‘Cosmic Computer’ (Tm. 35a–39e)”
• Tenkku, Jussi, “Englannin parlamenttia ihannoiva Hegel” (+ Summary)
• Erämetsä, Olavi, “Ainetta koskevien lauseiden loogisesta rakenteesta” (+ Summary)
• Morawski, Stefan, “Kauneudesta” (+ Summary).

 

Fasc. XXXIII, 1971
• Hilpinen, Risto, “Knowledge and Justification”
• Hertzberg, Lars, “Inductive Soundness, Entrenchment, and ‘Luck'”
• Vuorinen, Risto, “Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Psychology”
• Blomberg, Jaakko, “Psychophysics, Sensation and Information”
• Reenpää, Yrjö, “Über den Zusammenhang von Verstehen und Bewerten”
• Hertzberg, Lars, “Värdeomdömden och rationellt beteende”
• Hintikka, Jaakko, “Knowledge and Its Objects in Plato”
• Maula, Erkka, “Eudoxus Encircled”.

Notes:

• Niiniluoto, Ilkka, “Can We Accept Lehrer’s Inductive Rule?”
• Hintikka, Jaakko, “The ‘Lottery Paradox’ and the Concept of Shared Information”
• Hintikka, Jaakko, “On Defining Information”
• Mehtonen, Lauri, “Some Reflections on Theory and Practice in Winch’s Idea of Science”
• Tolonen, Tuomas, “Über die Hermeneutik von Karl-Otto Apel”.

 

Fasc. XXXIV, 1972
• Ringbom, Mårten, “Thoughts and Facts — an Aristotelian Problem”
• Hertzberg, Lars, “Facts of Language”
• Kumar Sen, Pranab, “Approaches to the Paradox of Confirmation”
• Vuorinen, Risto, “On Physiological Structuralism in Psychology”
• Wilenius, Reijo, “Radikalismus im Mönchgewand: Zur Sozialphilosophie der spanischen Spätscholastik”.

Notes:

• Tomberlin, James E., “Knowledge and Implication”
• Johnson Wu, Kathleen G., “On Hintikka’s Defence of (C.K.K.*) and (C.BB*)”
• Hintikka, Jaakko, “Some Problems in Epistemic Logic: Two Comments”
• Itkonen, Esa, “On Grice’s, Strawson’s, and Searle’s Concept of Meaning”
• Rossi, Sirpa, “Über das Problem der Verdinglichung bei Lukacs ud Heidegger”

 

Fasc. XXXV, 1973, Juhlajulkaisu professori Oiva Ketosen 60-vuotispäiväksi 21.1.1973

Tabula gratulatoria

• Kauppi, Raili, “Über das Rationale”
• Routila, Lauri, “Zmu Problem der philosophischen Geschichte der Philosophie”
• Stenius, Erik, “On the Systen of Leibniz”
• von Fieandt, Kai, “J.V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie”
• Tenkku, Jussi, “J.V. Snellman as an Ethical Relativist”
• Reenpää, Yrjö, “Über die Gründe der von Fechner, Tammi und Stevens aufgestellten psychophysischen Formeln. Deren informationstheoretische Deutung”
• Tuomela, Raimo, “A Psycholinguistic Paradox and Its Solution”
• Hilpinen, Risto, “On the Semantics of Personal Directives”
• von Wright, Georg Henrik, “Remarks on the Logic of Predication”
• Wójcicki, Ryszard, “Basic Concepts of Formal Methodology of Empirical Sciences”
• Hintikka, Jaakko & Ilkka Niiniluoto, “On the Surface Semantics of Quantificational Proof Procedures”
• Segerberg, Krister, “Franzén’s Proof of Bull’s Theorem”
• Schröter, Karl, “Interpretation der intutionistischen Logik mit Hilfe des Beweisbarkeitsbegriffe”
• Nevanlinna, Rolf, “Über die Riemannsche Grundlegung einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre”.

 

Fasc. 36, 1976
Aisthesis — Essays on the Philosophy of Perception. Proceedings of an International Colloquium on the Philosphy of Perception, Helsinki, September 24–26, 1973

• Sundqvist, Ulf, “Address at the Opening of the Centennial Anniversary Colloquium of the Philosophical Society of Finland, Helsinki, September 25, 1973”
• Anscombe, G.E.M., “The Subjectivity of Sensation”
• Wartofsky, Marx W., “Perception, Representation, and the Forms of Action: Towards and Historical Epistemology”
• Narski, Igor S., “The Question of the Objective Content of Sensations”
• Hintikka, Jaakko, “Information, Causality, and the Logic of Perception”
• Føllesdal, Dagfinn, “Husserl’s Theory of Perception”
• Ströker, Elisabeth, “Zur phänomenologischen Theorie der Wahrnehmung”
• Routila, Lauri, “Wahrnehmung und Interpretation”
• Apel, Karl-Otto, “The Problem of (Philosophical) Ultimate Justification in the Light of a Transcendental Pragmatic of Language”
• Haller, Rudolf, “Perception and Inferences”
• Kivinen, S. Albert, “The Simplest and Most Pervading Aspect of Experience”
• Morawski, Stefan, “On Mimesis”
• Dufrenne, Mikel, “La perception esthetique comme retour a l’originaire”
• von Fieand, Kai, “Persistent and Merging Trends Among Recent Perceptual Theories”
• Summaries in Russian

 

Fasc. 37, 1978, Studies in the History of Philosophy

• In Memorian Yrjö Reenpää
• Remes, Unto, “Galen and the Analytical Method”
• Bibliography of the Philosophical Writings of Unto Remes
• Bosley, Richard, “In Support of an Interpretation of On Int. 9”
• Remes, Unto, “Aristotle’s Sea-Fight Discussion Against Its Background in the Topics”
• Hintikka, Jaakko, “Aristotle’s Inconsistent Logician”
• Ringbom, Mårten, “Socrates’ Ethical Paradox and Akrasia”
• Knuuttila, Simo, “The Statistical Interpretation of Modality in Averroes and Thomas Aquinas”
• Pietarinen, Juhani, “Hume’s Concept of Moral Action and Morality”
• Noro, Mauri, “Hegels Liebesbegriff in seinen Jugendschriften”
• Patoluoto, Ilkka, “Liberty and Social Unions: Wilhelm von Humboldt’s Early Social Theory”
• Manninen, Juha, “Wilhelm Bolins Auffassung von der Freiheit”
• Fulda, Hans Friedrich, “Dialektik als Darstellungsmethode im ‘Kapital’ von Marx”
• Liedman, Sven-Eric, “Marx, Engels, and the Laws of Dialectics”
• Airaksinen, Timo, “F.H. Bradley on Dialectic”
• Niiniluoto, Ilkka, “Notes on Popper as Follower of Whewell and Peirce”
• Hertzberg, Lars, “Language, Philosophy and Natural History”.

 

Fasc. 38, 1980, Philosophy and the Humanities

• Wilenius, Reijo, “Dialektik des Selbstbewusstseins in J.W. Snellmanns ‘Idee der Persönlichkeit'”
• Manninen, Juha, “The Essence of Spirit”
• Stroup, Timothy, “Westermarck’s Ethical Relativism”
• Apel, Karl-Otto, “Causal Explanation, Motivational Explanation, and Hermeneutical Understanding”
• Tuomela, Raimo, “Are Analogy Accounts of Thinking Circular?”
• Hertzberg, Lars & Matti Sintonen, “On language as an Object of Empirical Investigation”
• Rebane, J.K., “Some Problems Involved in a Comprehensive Approach to Social Determination of Knowledge”
• Karkama, Pertti, “Die Dialektik von Wesen und Erscheinung als Grundlage des literarischen Realismus”.

 

Fasc. 39, 1983, Dialectics and Marxist Theory

• Buhr, Manfred, “Der Mut der Wahrheit”
• Zelený, Jind€ich, “From Kant’s Transcendental Logic to Marx’s Materialistic Dialectics”
• Kakkuri, Marja-Liisa, “Abstract and Concrete: Hegel’s Logic as Logic of Intensions”
• Sandkühler, Hans Jörg, “Das Begreifen des Wirklichen als Zukunft der Philosophie”
• Jensen, Hans Siggaard, “A Marxist Theory of Science”
• Juntunen, Matti, “Über die philosophischen Grundlagen der Humanwissenschaften”
• Mehtonen, Lauri, “Die theoretische Aufhebung der Alltagserfahrung als Thema der Kritik der politischen Ökonomie bei Marx”
• Hautamäki, Antti, “Dialectics and Points of View”
• Ukraintsev, B.S. & A.D. Ursul, “Cybernetics and Material Dialectics”.

 

Fasc. 40, 1983, Filosofia, tieto ja moraali

• Hintikka, Jaakko, “‘Olevaisen suuren ketjun’ aukot”
• Hintikka, Jaakko, “Transsendentaalitiedon paradoksi”
• von Wright, Georg Henrik, “En filosof ser på filosofien”
• Sandbacka, Carola, “Om mänskliga behov och det goda”
• Airaksinen, Timo, “Mitä on käytännöllinen etiikka?”
• Korte-Karapuu, Irma, “Lemminkäisen etiikka”
• Manninen, Juha, “‘… se voitti itselleen vain sivistyksen voitot'”
• Elovaara, Raili, “Eksistentialistisen vieraantumisen monumentti”
• Krohn, Sven, “Universaalikysymys filosofisena ongelmana”
• Tuomela, Raimo & Marja Leena Toukonen, “Eino Kailan terminaalikausaliteetin käsite”.

Arvionteja:

• Jussi Tenkku, Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia (Simo Knuuttila)
• Juhani Sarsila, Some Aspects of the Concept of virtus in Roman Literature until Livy (Unto Paananen)
• Georg Henrik von Wright, Freedom and Determination (Matti Sintonen)
• Risto Hilpinen (ed.), New Studies in Deontic Logic: Norms, Actions, and the Foundations of Ethics (Esa Saarinen)
• Sven Krohn, Ihminen, luonto ja logos (Kari Väyrynen).

 

Fasc. 41, 1984, Ihmiskäsityksen filosofia

• Niiniluoto, Ilkka, “Ihminen ja tekniikka”
• von Wright, Georg Henrik, “Tarpeesta”
• Siirala, Martti, “Pahuudesta”
• Hintikka, Jaakko, “Luovuus ja ihmiskäsitykset”
• Pietarinen, Juhani, “Ulkoinen vapaus”
• Taiminen, Leila, “Ama nesciri — huomioita kristillisestä ihmiskäsityksestä”
• Knuuttila, Simo, “Uuden ajan alun filosofisten ihmiskäsitysten uutuuksista”
• Alanen, Lilli, “Människa, medvetande och materia — tre grundbegrepp i Descartes’ filosofi”
• Kivinen, S. Albert, “Okemaattisesta ihmiskäsityksestä”
• Saarinen, Esa, “Sartelainen ihmiskäsitys — taideteos vai teoria?”
• Saarinen, Aino & Juha Manninen, “Herran ja rengin dialektiikasta ja sen merkityksestä naistutkimukselle”
• Kannisto, Heikki, “Filosofisen antropologian mahdollisuudesta”.

 

Fasc. 42, 1985, Varia

• In Memoriam Kalle Sorainen
• Tuomela, Raimo, “Tieteellisestä maailmankäsityksestä”
• Hautamäki, Antti, “Epistemologinen relativismi”
Kuokkanen, Martti, “Teorianvalinnan pragmatiikasta”
• Lahti, Pekka, “Kvanttiteoria ja realismi”
• Hertzberg, Lars, “Wittgenstein om estetiska utsagor”
• Manninen, Juha, “Tiedon suhteellisuus ja totaliteetti — ruotsalaisia välienselvittelyjä Hegelin filosofian kanssa”
• Kusch, Martin, “Gadamerin avulla Gadameria vastaan”
• Lagerspetz, Eerik, “Aika, rationaalisuus ja distributiivinen oikeudenmukaisuus”.

Arvionteja:

• Lilli Alanen, Studies in Cartesian Epistemology and Philosophy of Mind (Simo Knuuttila)
• Esa Saarinen, Lilli Alanen ja Ilkka Niiniluoto (toim.), Rakkauden filosofia (Seppo Sajama)
• Högnäs, Staffan, “Arbete och etik, en bibliografisk essä”.

 

Fasc. 43, 1986, Vapaus

• Vapaus-kollokvion avaussanat (Ilkka Ninniluoto)
• von Wright, Georg Henrik, “Tekojen vapaus”
• Saalo, Juhani, “Vapaudesta määrätä ontologiaa”
• Pörn, Ingmar, “Om viljans frihet”
• Holmström, Ghita, “Om frihet att vilja”
• Lagerspetz, Eerik, “Autonomian paradoksi”
• Kusch, Martin, “Valinnan valinta — varhais-Heideggerin anti vapauden ongelmaan”
• Niiniluoto, Ilkka, “Vapaa tiede”
• Patoluoto, Ilkka, “Positiivinen vapaus ja Jumala: John Locke”
• Siitonen, Arto, “Vapaudesta ja vapauksista”
• Sandu, Gabriel, “Oikeudet ja vapaudet”
• Talja, Jari, “Teko, kyky ja vapaus”
• Airaksinen, Timo & Matti Häyry, “Vapauden rajoittaminen: esteet, uhkaukset ja tarjoukset”
• Männistö, Mauri, “Vapaus vastuusta”
• Pietarinen, Juhani, “Ulkoinen ja sisäinen vapaus”
• Knuuttila, Simo, “Omantunnonvapaudesta”
• Kivinen, S. Albert, “Ihmisen kahdenlainen vapaus John Locken mukaan”
• Teräväinen, Juha, “Rajankäynti oman vapauden kanssa”
• Sivenius, Hannu, “Jean-Jacques ja vapaus”
• Mäki, Markku, “Vapaus Hegelin ‘Oikeusfilosofiassa'”.

 

Fasc. 44, 1987

• Hamlyn, David W., “Kognitionen och behovet av känsla”
• Árnason, Viljhámur, “Moralen och den mänskliga naturen”
• Skirbekk, Gunnar, “Habermasin käsitys luonnosta ja sen ekofilosofinen merkitys”
• Rantala, Veikko, “Intentionaaliset tiedot: Totuuden käsitteestä tieteen. ja taiteenfilosofiassa”
• Tuomela, Raimo, “Mitä on olemassa?”
• Kuokkanen, Martti, “Tieteellinen realismi ja sosiaalipsykologinen teorianmuodostus”
• Rauhala, Lauri, “Psyykkisesti häiriintyneen maailmankuvan konstituution analyysi”
• Lammenranta, Markus, “Internalistinen ja eksternalistinen käsitys episteemisestä oikeutuksesta”
• Häyry, Matti, “Mitä on soveltava etiikka?”.

Arvionteja:

• Jean Bethke Elshtain, Meditations on Modern Political Thought. Masculine/Feminine Themes from Luther to Arendt (Ilkka Patoluoto)
• Olli-Pekka Lassila, Vapaa ihminen: etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa (Esa Saarinen)
• Heikki Kannisto, Ymmärtäminen ja kritiikki (Martin Kusch)
• Heikki Kannisto, Thoughts and Their Subject: A Study of Wittgenstein’s ‘Tractatus’ (André Maury).

 

Fasc. 45, 1988, Moraali ja yhteiskunta

• Wallgren, Thomas, “Modernitet och postmodernitet i filosofisk belysning”
• Voutilainen, Touko, “Tasa-arvon käsitteestä”
• Sajama, Seppo, “Kant, laki ja moraali”
• Kuokkanen, Martti, “Sosiaalisista oikeksista”
• Kannisto, Heikki, “Sokraattinen metodi: Filosofia ‘sotataitona'”
• Räikkä, Juha, “Itsensä pettämisen ongelmasta”
• Portin, Petter, “Vapaan tahdon ongelma biologisessa pespektiivissä”
• Häyry, Heta & Matti Häyry, “Tahdonalainen eutanasia ja lääkärin paternalismi”.

Arviointeja:

• Matti Häyry & Heta Häyry, Rakasta, kärsi ja unhoita — moraalifilsofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta(Kimmo Lapintie)
• Matti Häyryn ja Heta Häyryn kommentti Kimmo Lapintien kirja-arviointiin
• Ludwig Wittgenstein, Sininen ja ruskea kirja, Ludwig Wittgenstein, Huomautuksia väreistä (Heikki Saari).

 

Fasc. 46, 1989, Intentio

• Intentio-kollokvion avaussanat (Ilkka Niiniluoto)
• Patoluoto, Ilkka, “Moraalisen teon intentio Pufendorfin teoriassa”
• Ollila, Maija-Riitta & Timo Airaksinen, “Järki, tunteet, intentiot”
• Pietarinen, Juhani, “Intention implikaatiot”
• Koistinen, Olli, “Tahdon heikkous”
• Niiniluoto, Ilkka, “Ehdolliset intentiot”
• Sandu, Gabriel, “Negatiiviset teot”
• Tuomela, Raimo, “Toiminnan teorian sosiaalinen dimensio”
• Sajama, Seppo & Simo Vihjanen, “Oidipuksen intentio”
• Aho, Tuomo, “Intention varhaishistoriaa”
• Alanen, Lilli, “Intentionaalisuuden ja representaation käsitteet Descartesilla ja Husserlilla”
• Haaparanta, Leila, “Intention käsite ja logiikan oikeuttamisen ongelma Edmund Husserlin filosofiassa”
• Rauhala, Lauri, “Intention analyysin vaiheita fenomenologiassa”
• Hertzberg, Lars, “‘Vaikka itse Jumala olisi vilkaissut sieluihimme, hän ei olisi voinut nähdä kenestä puhumme'”
• Kamppinen, Matti, “Intentionaalisuuden rooli kognitiotieteessä”.

 

Fasc. 47, 1990

• Parland, H., “Mielekkyyden kahdet kasvot”
• Mayry, André, “En människas identiet”
• Sandbacka, Carola, “Om lycka och rätt handlande”
• Ollila, Maija-Riitta, “Eettisistä näkökulmista”
• Lagerspetz, Olli, “Brott och straff ur ett deltagarperspectiv”
• Häyry, Heta & Matti Häyry, “Klassinen ja liberaali utilitarismi”
• Palomäki, Jari, “De re/de dicto -erotteluja Russellin logiikassa”
• Turunen, Panu, “Brentanon ja Stumpfin keskustelu tunneaistimuksista”
• Kalela, Jorma, “Historiantutkimus ja narrativisuus”
• Määttänen, Pentti, “Havaitseminen ja toiminta C.S. Peircen pragmatismissa”.

Arviointeja ja esittelyjä:

• Kuokkanen, Martti, “Kriittisiä näkökulmia strukturalistiseen tieteenteoriaan” (Lectio praecursoria 19.9.1989)
• Wallgren, Thomas, “Förståelsen av främmande folk som etisk tilldragelse”
• Alvin I. Goldman, Epistemology and Cognition (Markus Lammenranta).

 

Fasc. 48, 1991, Varia

• Sintonen, Matti, “Esipuhe”
• In Memoriam Erik Stenius
• In Memoriam Ilkka Patoluoto
• In Memoriam Touko Voutilainen
• von Wright, Georg Henrik, “Mitä filosofia minulle on?”
• Kannisto, Heikki, “Hyveetkö jälleen?”
• Ollila, Maija-Riitta, “Sankareita vai itsemurhaajia?”
• Puolimatka, Tapio, “Spinoza ja tiedon etiikka”
• Klockars, Kristian, “Intelligibiliteten hos social praktik — en essä om Sartres Critique de la Raison dialectique”
• Heinämaa, Sara, “Merkityksen ongelma tekoälyssä”
• Kuokkanen, Martti, “Huomioita Pozna€in koulun idealisaatio-opista”
• Heinimaa, Markus, “‘Filosofia terapiana’ -metafora Wittgensteinin filosofiassa”
• Bjon, Harald, “Om ‘den eviga återkomsten'”.

Arvioita:

• Koistinen, Olli, “On the Metaphysics of Spinoza’s Ethics” (Lectio praecursoria, Turun yliopisto 1991)
• Siitonen, Arto, “Aporetiikan ongelma” (Lectio praecursoria, Helsingin yliopisto 1990).

 

Fasc. 49, 1992, Luonto

• Luonto-kollokvion avaussanat (Ilkka Niiniluoto)
• Karjalainen, Sakari & Heta Häyry, “Luonnollisesta ja luonnottomasta”
• Siitonen, Arto, “Luonnontila”
• Wallgren, Thomas, “Ekologisk kris?”
• Heinämaa, Sara, “Äitiluonto, keinonainen ja muita kognitiotieteen sukupuolikuvia”
• Knuuttila, Simo, “Luonto aristoteelisessa luonnontieteessä”
• Kajander, Juha, “Renessanssin luontokäsitys”
• Koistinen, Olli, “Spinoza ja luonnonpäämäärät”
• Kirjavainen, Heikki, “Luonto ja moraali”
• Lammenranta, Markus, “Voiko luonnossa olla arvoja?”
• Vilkka, Leena, “Luonnon itseisarvoista”
• Oksanen, Markku, “Taylorin teoria luonnon kunnioituksesta”
• Häyry, Matti, “Yksilö ja luonnonsuojelu”
• Tuori, Kaarlo, “Luonnonoikeuden sisältö ja funktio”
• Ollila, Maija-Riitta, “Lähellä Maata, lähellä elämää: ekofeminismin tarkastelua”
• Tammilehto, Olli, “Miksi filosofin olisi tutkittava ympäristökriisin syitä?”
• Niiniluoto, Ilkka, “Luonnonlaki”
• Sintonen, Matti, “Sosiobiologia ja ihmisluonto”
• Pylkkänen, Paavo, “Bohm ja luonnon holistisuus”.

 

Fasc. 50, 1993, Vapaus ja moraalin perusta

• “Kymmenen vuotta käytännöllistä filosofiaa”: Professori Timo Airaksisen oppilaiden katselmus
• Häyry, Heta, “Yksilön vapaus ja sen rajat”
• Häyry, Matti, “Liberaali utilitarismi ja soveltava etiikka”
• Hellsten, Sirkku, “Tarpeet ja distributiivinen oikeudenmukaisuus”
• Kopperi, Marjaana, “Kommunitarismi — liberalismin kritiikkiä vai konservatiivista politiikkaa?”
• Loukola, Olli, “Miksi pysähtyä tähän? eli liberalismista libertarismiin ja eteenpäin”
• Kilpi, Jukka, “Vapautus velkataakasta — unelma, armo vai oikeus?”
• Puolimatka, Tapio, “Moraalirealismi ja sen oikeaksi todistaminen”
• Kaalikoski, Katri, “Irish Murdochin filosofiaa”
• Salmela, Mikko, “Erik Ahlmanin arvofilosofia — hyvää elämää vai elämän tarkoitusta etsimässä?”
• Pulkkinen, Tuija, “Sukupuolen genealogiaa eli ristiinpukeutuminen ja postmoderni filosofia”
• Sipilä, Petri, “Seksiä! — sukupuoli on/off”
• Ollila, Maija-Riitta, “Hyveellisyyttä duettona. Alustavia huomautuksia hyveistä Rendezvous-etiikassa”

 

Fasc. 51, 1994

• Sintonen, Matti, “Esipuhe”
• Krohn, Sven, “Etiikka ja talous”
• Launis, Veikko, “Onko Mackien virheteoria inkoherentti?”
• Karlsson, Joakim, “Begreppet straff — Etiska och begreppsliga tillkortakommanden i modern straffteori”
• Hellsten, Sirkku, “Poliittinen liberalismi ja hyvinvointivaltion legitimiteetti”
• Keinänen, Mikko, “Mielikuvitus ja rationaalisuus — Cornelius Castoriadiksen yhteikuntafilosofian ongelmia”
• Juti, Riku, “Valistuksen ihmisjärki ja kriittinen empirismi”
• Mäenpää, Petri, “Empirismin renessanssi logiikassa: Tekeekö tietojenkäsittelyn muuttuminen tieteeksi logiikasta aposteriorista?”
• Heinämaa, Sara, “Ele, ilme ja rytmi: Kosketuksia Maurice Merleau-Pontyn kielikäsitykseen”
• Pylkkö, Pauli, “Onko nykyinen tiede välttämättä onto-teoloogista Heideggerin tarkoittamassa mielessä?”
• Konkka, Jyrki, “Harsanyi ja peliteorian ydin”
• Kuokkanen, Martti, “Onko laadullinen metodologia puolustettavissa?”
• Portin, Petter, “Syyn, motiivin ja kohtalon käsitteet biologisessa katsannossa”
• Pihlström, Sami, “William James — ihmisen totuus Jumalasta”.

 

Fasc. 52, 1995

• In Memoriam Raili Kauppi
• In Memoriam Veli Valpola
• Aho, Tuomo, “Ockham ja aika”
• Tulenheimo, Tero, “Identitas Indiscernibilium McTaggartin ontologiassa”
• Korte, Tapio, “Objektiivisuuden käsitteestä Fregen ja Bolzanon merkitysteoriassa”
• Kajamies, Timo, “Kääntämisen epämääräisyys ja reerenssi-intuitiot”
• Reuter, Martina, “Kvinnor, natur, metaforer och rationalitet”
• Lammenranta, Markus, “Hyvetietoteoria”
• Puolimatka, Tapio, “Indoktrinaatio”
• Österman, Bernt, “Vad är generell värdeteori?”
• Ruokonen, Floora, “Sielun hyvyys ja hahmon kauneus. 1700-luvun tulkintoja kalokagathiasta”
• Tukiainen, Arto, “Metaetiikka, emotionalismi, jälkifilosofia”
• Pihlström, Sami, “Onko transsendentaalifilosofia naturalisoitavissa?”
• Aho, Tuomo, “Asennelogiikan oikeutus”
• Lammenranta, Markus, “Reliabilismi ja kaksi naturalistisen tietoteorian ongelmaa”
• Kaitaro, Timo, “Diderot ja valistuksen perintö”
• Wallgren, Thomas, “Filosofi och samtid”
• Pihlström, Sami, “Ontologiset sitoumukset ja inhimilliset käytännöt”.

 

Fasc. 53, 1996, Tieto

• Tieto-kollokvion avaussanat (Ilkka Niiniluoto)
• Sihvola, Juha, “Tiedon mahdollisuus ja uskomusten oikeuttaminen hellenistisessä filosofiassa”
• Yrjönsuuri, Mikko, “Duns Scotus intuitiivisesta tiedosta”
• Alanen, Lilli, “Skepticism och rationalitet i Descartes’ tänkande”
• Koistinen, Olli, “Spinozan tietoteoria”
• Pietarinen, Juhani, “Tieto ja mekaaninen liike”
• Lammenranta, Markus, “Tiedon luonne”
• Juti, Riku, “Tieto, datum ja havainto — erään klassisen ongelman hahmotelma”
• Aho, Tuomo, “Muistoista”
• Kivinen, S. Albert, “Apriorisesta tiedosta”
• Rantala, Veikko, “Tiedon esittäminen ja kognitiiviset mallit”
• Pihlström, Sami, “Tieto ja toiminta”
• Sintonen, Matti, “Tieto ja luonnon valinta”
• Hellsten, Sirkku, “Moraalisen tiedon justifikaatio: tietämättömyyden verho vs. traditiot”
• Kaalikoski, Katri, “Moraaliset tosiasiat ja naturalismin mahdollisuus”
• Häyry, Matti ja Marjaana Kopperi, “Millaista tietoa ihmisestä tarvitaan moraalin perustaksi?”
• Haapala, Arto, Esteettinen tieto”
• Häyry, Heta, “Tieto ja vastuu”
• Lagerspetz, Eerik, “Tieto ja tulevaisuus”
• Niiniluoto, Ilkka, Tietoyhteiskunta”.

 

Fasc. 54, 1997

• Allardt, Erik, “Yhteikuntatieteemme filosofisista juurista”
• Kaitaro, Timo, “Olivatko valistusfilosofit Descartesin vai Locken perillisiä?”
• Hiipakka, Janne, Markku Keinänen ja Anssi Korhonen, “Kombinatorinen modaliteettiteoria”
• Ylikoski, Petri, “Realismi ja regressio — ongelmia dispositioiden ontologiassa”
• Vilkko, Risto, “Paul Bernaysin idealisoitu todellinen”
• Molander, Joakim, “Vad är ett privat språk?”
• Peuhu, Ari, “Fodor ja kausaalis-informationaalinen denotaatio: naturalistisen semantiikan tuho?”
• Kieseppä, I.A., “Mitä tieteenfilosofia kertoo approksimaatiosta?”
• Konkka, Jyrki, “Rationaalisuus ja säännön seuraaminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa”
• Kuokkanen, Martti, “Näkökulmia nyrkkeilyyn”
• Portin, Petter, “Perinnöllisyystieteen transsendenssi”
• Himanka, Juha, “Heidegger harkitsee tiedettä. Kommentti Pauli Pylkölle”
• Österman, Bernt, “”Om generell värdeteori”
• Lagerspetz, Olli, “Att tro andra och tro på andra”
• Hellsten, Sirkku, “From methodological individualism to moral individualism”
• Värri, Veli-Matti, “Hyvä kasvatus kasvatusfilosofian ajattomana perusongelmana”
• Klockars, Kristian, “Arvet från Sartre — en regressiv-progressiv studie av en avhandlings praxis”.

 

Fasc. 55, 1998

• von Wright, Georg Henrik, “Sielu, aivot ja käyttäytyminen”
• Juti, Riku, “Jumalaisesta korporaatiosta modernin maailman eettiseen epäjärjestykseen”
• Roinila, Markku, “John Locke ja G.W. Leibniz heikkotahtoisuudesta”
• Klockars, Kristian, “Om förhållandet mellan etik och samhällskritik”
• Wennberg, Mikko, “Oikeus funktionaalisena käsitteenä”
• Vehkavaara, Tommi, “Sopeutuminen tietoprosessina”
• Kieseppä, I.A., “Eksplikoiva tutkimusote ja sen vaihtoehdot tieteenfilosofiassa — erään esimerkkitapauksen tarkastelua”
• Kuokkanen, Martti, “Yleistettävyys ja selittäminen laadullisessa tutkimuksessa”
• Paavola, Sami, “Abduktivistinen salapoliisimetodologia — esimerkkinään Semmelweisin lapsivuode-kuumetutkimukset”
• Pihlström, Sami, “Järjen itsekuri: Kant, transsendentaalifilosofia ja pragmatismi”
• Pursiainen, Terhi, “Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi. Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista katsomuksista, lähteistä ja vaikutteista”
• Rannikko, Esa, “Liberum Arbitrium and Necessitas: A Philosophical Inquiry into Augustine’s Conception of Will”
• Salmela, Mikko, “Arvot kulttuurin kulmakivenä 1900-luvun suomalaisesa filosofiassa”
• Oksanen, Markku, “Nature as Property. Environmental Ethics and the Institution of Ownership”

 

Fasc. 56, 1999

Niiniluoto, Ilkka, “In memoriam: Sven Krohn (1903-99)”
Knuuttila, Simo, “Augustinuksen käsitys luomisesta ja ajasta”
Pursiainen, Terhi, “Sigfridus Aronus Forsius (n. 1550-1624) luonnonfilosofina”
Oittinen, Vesa, “Suomen ensimmäiset kantilaiset”
Vilkko, Risto, “Thiodolf Reinin logiikka ja logiikan filosofia”
Sarje, Kimmo, “Aristokraattinen radikalismi”
Wallgren, Thomas, “Georg Henrik von Wright som tidsdiagnostiker”
Rannikko, Esa, “Tahdon käsite Augustinuksella”
Ruokonen, Floora, “Tuulihaukan tarkkailua. Kauneuden merkityksestä Iris Murdochin moraalifilosofiassa”
Tanska, Tuula, “Mikä on psykofyysinen ongelma?”
Packalen, Elina, “‘Millainen olisi maailma, jossa A olisi tosi?’ Joitakin näkökulmia kontrafaktuaalien ongelmaan”
Pulkkinen, Tuija, “Identiteetti ja ei-identiteetti. Alkuperästä ja ykseydestä moneuteen ja toistoon identiteettipolitiikassa”
Karkia, Leo, “Analogiapäättelyn tarpeellisuudesta”
Sipilä, Petri, “Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka”
Wadenström, Ralf, “Vårt postmoderna Europa”
Raatikainen, Panu, “Logiikka, matematiikan perusteet ja ohjelmointi”
Loukola, Olli, “Kolme teesiä moraalista ja maailmasta”
Tukiainen, Arto, “Filosofisen ongelman henkilökohtaisuudesta”

 

Fasc. 57, 2000

Niiniluoto, Ilkka, “In menomoriam: Oiva Ketonen (1913-2000)”
Taneli Kukkonen. “Ajatuksia koskien Aristoteleen “ajattelua ajattelevaa ajattelua”
Heikki J. Koskinen, “Filosofisen tiedon luonne ja W. V. Quinen holistinen empirismi”
Pauli Salo,” Psykofyysiset lait ja intentionaalisten tilojen redusoimattomuus”
Kristina Rolin,” Tieteen normit ja tiedollinen luotettavuus”
Arto Tukiainen,” Filosofia terapiana? Alustavia huomioita filosofian ja psykoterapian suhteesta”
Marjaana Kopperi, “Ihmisoikeuksien kulttuurisidonnainen perustelu”
Olli Loukola, “Metaforamme ovat kohtalomme – luottamus Platonista tähän päivään”
Jaana Parviainen, “Kehollinen tieto ja taito”
I. A. Kieseppä, “Suvaitsevaisen realismin ensyklopedinen puolustus”
Sevi Siljola,” Mitä on tietoisuus?”
Martina Reuter, “Kropp, jämlikhet och könsskillnad i Descartes filosofi”
Jyrki Konkka,” Tavat, rationaalisuus ja kollektiivinen rationaalisuus”
Juha Himanka, “Tätä on todellisuus”

 

Fasc. 58, 2001

Mats Bergman ja Sami Paavola, ‘C. S. Peircen “Mikä merkki on?” – suomentajien alkusanat’
Charles S. Peirce, ‘Mikä merkki on?*
Bernt Österman, *Förståelsens epistemologi*
Arto Siitonen, *Ymmärtäminen, tulkinta ja niiden metataso*
Kari Syreeni, *Berättelse – ideologi – verklighet: Några reflexioner över evangelierna och kristendomens stora berättelse*
Markku Roinila, *G. W. Leibniz apperseptiosta*
Juha Himanka, *Husserlin fenomenologinen todistus maan liikkumattomuudelle*
Katri Kaalikoski, *Minkä maailman sinä bäet? Iris Murdochin platonistisen kielikäsityksen perustelu*
Pauli Salo: *Kieli, kognitio ja konnektionismi*
Panu Raatikainen, *Mitä oli analyyttinen filosofia?*
Martina Reuter, *Kysymyksiä kokemuksesta ja filosofian metodista Descartesin, Husserlin ja Merleau-Pontyn filosofiassa*
Risto Vilkko, *Logiikan ja filosofian välisestä vuorovaikutuksesta*
Tuija Takala, *Geenit, järki ja tunteet – ja mihin filosofista osaamista siihen tarvitaan?*
Ilpo Halonen, *Selittämisen kyselymalli ja peitelait*
Veikko Launis, *Moniulotteinen bioetiikka*
Petri Ylikoski, *Intressit ja kausaalinen selittäminen*
Antti Mattila, *Asioiden näkeminen uudessa valossa – näjökulman vaihtaminen terapiakeskustelussa*

Arvioita

Markku Keinänen ja Anssi Korhonen,* Vaativa esitys metafysiikasta*
Sami Pihlström, *Uskon epistemologiaa ja uskonnonfilosofian metodologiaa – näyte suomalaisesta uskonnonfilosofiasta

 

Fasc. 59, 2002

George Henrik von Wright: Muistoja Filosofisen Yhdistyksen toiminnasta Eino Kailan puheenjohtajakaudellaOiva Ketonen in memoriam
Seikko Eskola: Oiva Ketonen korkeakoulupoliitikkona
Sami Pihlström: Oiva Ketosen pragmatismi- ja naturalismivaikutteista
Jan von Plato: Elämä ja teos – ajatuksia Oiva Ketosen tieteellisen saavutuksen johdostaVaria
Risto Vilkko: Leibnizin universaalikieli- ja kalkyyliaatteiden vastaanotto 1900-luvulla
Katri Kaalikoski: Niityltä metsään – Iris Murdochin platonistinen pragmatismi
Helena Siipi: Vastuu ja vaihtoehdot Frankfurt-tyyppisissä esimerkeissä
Tuukka Perhoniemi: Historia johdatuksena fenomenologiaan – Edmund Husserlin ajattelun liikkeistä 1930-luvulla
Ahti-Veikko Pietarinen: Filosofinen logiikka ja informatiikan vallankumous
Petri Ylikoski: Kymmenen haastetta kausaalisen selittämisen teorialle
Krister Talvinen: Kognitiivisten kykyjen moitteeton toiminta
Lectioita
Jari Kauppinen: Derridan atopologiat. Filosofia, oikeus ja kirjallisuus
Miira Tuominen: Antiikin filosofit tiedon ja argumentaation prinsiipeistä
Petter Korkman: Barbeyrac och naturrätt
Ahti-Veikko Pietarinen: Semanttiset pelit logiikassa ja kielessä
Taneli Kukkonen: Arabifilosofit mahdollisuuksista ja maailmasta
Keskustelua
Panu Turunen: Varhaisen fenomenologian suhde kantilaisuuteen ja gradualismiin
Juha Himanka: Filosofian jakaantumisesta analyyttiseen ja mannermaiseen sekä lyhyt fenomenologian määritys

 

Fasc. 60, 2003

Georg Henrik von Wright in memoriam

Ilkka Niiniluoto: Georg Henrik von Wright (1916-2003)
G. H. von Wright: Värderingar – eller att säga det osägbara
Varia

Mikko Lahtinen: “Et kai kuvittele, että suuret rikokset ja täydellinen pahuus voivat syntyä mitättömästä luonteesta?”
Filosofi ja sofisti Platonin valtiofilosofiassa
Pauli Annala: Timaios-dialogi ja teleologian rajat
Jyrki Konkka: Järki ja tapa – erilaiset yhdessä
Juhana Lemetti: Vapaus – vielä kerran
Risto Vilkko: Immanuel Kant – logiikan kehityksen tärkeä taustavaikuttaja
Arto Siitonen: Bolzanon heuristiikasta
Juha Himanka: Ilmeisyydestä Husserlilla
Erkki Kilpinen: Pragmatismista ja sen yhteiskuntatieteellisestä merkityksestä
Tomi Kokkonen: Evoluutio ja altruismi
Heikki J. Koskinen: Naturalismi ja filosofian metafyysinen käänne

Käännös, kirja-arvio ja lectio

Matti Simola: Otto Weininger (1880-1903)
Otto Weininger: Tieteen olemus
Ahti-Veikko Pietarinen: Wienin piiri, kieli ja signifistiikka
Hannes Nykänen: Moralfilosofin och samvetet

 

Fasc. 61, 2004

Wittgenstein, kieli ja merkitys

Jaakko Hintikka: Ludwig Wittgenstein – lainsuojaton filosofi
Maija Aalto: Kuinka Wittgensteinin Tractatusta tulisi lukea?
Jussi Haukioja: Säännön seuraaminen ja merkitys: mikä olikaan kysymys?
Antti Saaristo: Merkitys sosiaalisena käytäntönä: Kohti ihmistieteiden filosofisia perusteita

Fenomenologian kysymyksiä

Dan Zahavi: Aika ja tietoisuus Bernau-käsikirjoituksissa
Bernhard Waldenfels: Itseyden ja toiseuden ruumiillinen kokemus
Sara Heinämaa: Sielusta, ruumiista ja hengen elämästä: Husserlin (ennakko)vastaus Heideggerin huomautuksiin
Jussi Backman: Aiheesta toiseen: Heidegger, Parmenides ja ajattelun lähtökohdat

Klassikot ja nykypäivä

Krister Talvinen: Taolainen filosofia ja skeptisismi
Martti Nyman: Sokrateen viimeiset sanat
Marianna Raulo: Onko Rousseaun ajatuksista yhteiskunnallisen kehityksen tueksi?
Juha Sihvola: Kantin Ikuiseen rauhaan ja stoalainen perinne

Ihminen ja yhteiskunta

Kaija Rossi: Teknologia, lisääntyminen ja järjestys – Lapsettomuuden ongelman lähestymisestä filosofiassa
Jari Jula: Taiteen autonomia?

Lectioita ja kirja-arvio

Heikki Ikäheimo: Hegel, subjekti ja tunnustussuhteet
Mats Bergman: C. S. Peirces teckenteoris kommunikativa grundvalar
Sami Pihlström: Moraalirealismi ja maailmankansalaisuus

 

Fasc. 62, 2005

Ilkka Niiniluoto: In memoriam: Jussi Tenkku
Miira Tuominen: Induktion ongelman synnystä
Mats Bergman: Kontext och kommunikativ latitud i C. S. Peirces teckenteori
Juha Himanka: Fenomenologian ABC
Joona Taipale: Transsendentaalinen henkilö ja vieraus: Minän käsite Husserlin geneettisessä fenomenologiassa
Heikki J. Koskinen: Quine, looginen analyysi ja ontologia
Arto Laitinen: Vahvan arvostamisen rooli inhimillisen elämän kannalta
Johannes Wellman: Taylor ja Moran mentaalisten tilojen itsekonstituutiosta
Ilpo Halonen: Mahdolliset maailmat ja virtuaalitodellisuus
Jukka Varelius: Potilaiden terveyden edistämisen asema lääketieteessä

Lectiot ja kirja-arvio

Juho Ritola: Kehäpäätelmä: tutkielma virhepäätelmästä
Helena Siipi: Luonnollisuus, luonnottomuus ja keinotekoisuus bioeettisinä perusteina
Valtteri Arstila: Värieliminativistinen ratkaisu värien paradoksiin
Krister Talvinen: Tyyni kuin stoalainen

 

Fasc. 63, 2006

Suomalainen filosofia

G. H. von Wright: Moderni identiteetti ja eettisyys
Marja Jalava: Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismi autonomian ajan Suomessa
Sami Pihlström: 80 vuotta Ajatuksia. Poimintoja Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirjan historiasta

Kieli, merkitys ja oleminen

Taneli Kukkonen: Al-Ghazâlî nimistä ja nimeämisestä
Susanna Lindberg: Metafysiikasta olemisen “fysiikkaan”: Hegelin “elämä” ja Heideggerin “fysis”
Ahti-Veikko Pietarinen & Lauri Snellman: Kuinka pragmatismi todistetaan
Pauli Brattico: Viimeaikaisia käsityksiä kielestä ja merkityksestä generatiivisessa kielitieteessä
Joona Taipale: Identiteetin fenomenologiaa: Husserl ja Merleau-Ponty persoonan yhtenäisyydestä

Moraali, kirjallisuus ja hyvä elämä

Malin Grahn: Stoalaisuus ja Michel Foucault’n ajattelussa
Nora Hämäläinen: Litteratur i moralfilosofin – Nussbaum, aristotelism och teorikritik
Susanne Uusitalo: Addiktion paheksunnan jäljillä

Lectiot ja kirja-arvio

Petri Räsänen: Schopenhauer ja Kantin transsendentaalinen idealismi
Michael McEachrane: For Sentimental Reasons: Investigations in the Philosophy of Psychology
Harri Sahavirta: Karl Popperin tieteenfilosofia ja popperilaisten maailmojen evoluutio
Elisa Aaltola: Eläimet yksikköinä: Kulttuurisia ja moraalisia luokitteluja
Krister Talvinen: Tieteen kaleidoskooppi

 

Fasc. 64, 2007

In memoriam

Ilkka Niiniluoto: In memoriam Pertti Lindfors (1927-2007)

Filosofian historiaa

Valtteri Viljanen: Voiman käsitteen kritiikki ja rehabilitaatio uuden ajan alun metafysiikassa
Vesa Oittinen: Kant ja Linné
Ilmari Jauhiainen: Tiedän, mitä teen. Konstruktivistisia piirteitä Hegelin logiikassa ja kielifilosofiassa
Heikki A. Kovalainen: Emerson ja kulttuurin merkitykset
Juha Manninen: “…olen paineen alaisena pisara pisaralta puristanut itsestäni selityksiä” – Ludwig Wittgensteinin Wienin sanelujen antia vuosilta 1931-32

Kieli, mieli ja merkitys

Hanne Ahonen: Mitä on musiikin ymmärtäminen?
Valtteri Arstila: Kuinka sovittaa yhteen konseptualismi ja non-konseptualismi?

Fenomenologia ja Derrida

Klaus Held: Fysis ja syntymä – fenomenologinen näkemys ja luonnon kokemuksesta
Sigridur Thorgeirsdottir: Nietzsche ruumiista ja luontona
Dan Zahavi: Fenomenologia ja kognitiotiede: mahdollisuuksia ja vaaroja
Joona Taipale: Ruumiinfenomenologia ja solipsismi
Jari Kauppinen: Derridan filosofinen merkitys. Etiikka, politiikka ja kielifilosofia
Marika Enwald: Derridan filosofian merkityksestä – etiikka, politiikka ja kielifilosofia

Lectiot

Juhana Lemetti: Onko Hobbes radikaali?
Jari Kaukua: Itsetietoisuuden aatehistoriallisesta tutkimuksesta
Markku Roinila: Leibniz rationaalista päätöksistä
Martta Heikkilä: Presentaation rajoilla: läsnäoloon-tuleminen ja sen esteettinen merkitys Jean-Luc Nancyn filosofiassa

 

Fasc. 65, 2008

Olli Koistinen ja Hannu Nurmi: Yhteiskunnalliset lait ja kausaliteetti
Juhana Lemetti: Käsittämisen ja kuvittelun yhteydestä varhaismodernissa ajattelussa
Markku Keinänen: Revisionaarinen metafysiikka
Juha Ritola: Episteemisestä kehämäisyydestä
Mirja Hartimo: Matematiikan kehitys 1800-luvun lopulla ja fenomenologian synty
Niko Noponen: Moraaliset ristiriidat, pahoillaan olo ja eettinen realismi
Kalle Puolakka: Donald Davidson ja Richard Rortyn pragmatistinen haaste intentionalismille
Tarja Knuuttila: Vain perimmäisillä rakenteilla on merkitystä? Tieteelliset mallit representaatioina ja tiedollisina artefakteina
Tommi Lehtonen: Vertailututkimuksen filosofisia lähtökohtia

Lectiot

Joel Backström: Vänskapens skrämmande öppenhet
Valtteri Viljanen: Spinozan dynamistinen teoria olemassaolosta
Anssi Korhonen: Logiikan universaalisuus – Bertrand Russellin varhainen käsitys logiikasta ja sen filosofinen konteksti
Marko Ahteensuu: In dubio pro natura? Ennaltavarautumisen periaatteen filosofinen analyysi

 

Fasc. 66, 2009

Malin Grahn: Tasa-arvosta Platonin Valtiossa
Markku Roinila: Leibnizin rationaalisen päätöksenteon mallit
Janne Kylliäinen: Kierkegaardin kriittinen kristillinen realismi
Kalle Puolakka: Merkityksen muuttuvuuden ja tulkinnan pätevyyden ongelmasta hermeneutiikassa. Oliko E. D. Hirsch sittenkin oikeassa?
Panu Raatikainen: Filosofiset teoriat viittaamisesta – mikä oli kysymys?
Petteri Niemi: Normativismi ja rationaalinen kausaatio
Joel Backström: Självbedrägeri, samvete och moraliska svårigheter
Jari Holopainen ja Samuli Helama: Ilmaston eletty muutos

Lectiot

Camilla Kronqvist: What we talk about when we talk about love
Jussi Jylkkä: Käsitteet ja viittaussuhde
Olli-Pekka Moisio: Kasvatuksellisesta filosofiasta
Teppo Eskelinen: Äärimmäinen köyhyys ja filosofian tehtävä
Krister Talvinen: Skeptisismin vääjäämättömyys
Janne Kylliäinen: Living Poetically in the Modern Age: The Situational Aspects of Kierkegaard’s Thought
Topi Heikkerö: Miten ajatella etiikkaa teknistyneessä maailmassa?

 

Fasc. 67, 2010

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: Sokrates ja vastaajan rooli Aristoteleen dialektiikassa
Vesa Hirvonen: William Ockhamin teoria kahden sielun tunteista
Kreeta Ranki: Humen käsitys eläinten ja ihmisen välisestä erosta
Hemmo Laiho: Havaitsevasta subjektista Kantilla
Mikael Melan: Täydellisen vapaasta tahdosta
Anssi Korhonen: Logiikka kalkyylina ja logiikka kielenä – van Heijenoortin erottelun tarkastelua
Antti Kuusela: Ovatko mentaaliset ilmiöt edelleen anomaalisia?
Floora Ruokonen: Luottamus ja vastuullisuus
Helena Siipi: Muuntogeeninen ruoka ja luonnollisuuden etiikka
Olli-Pekka Moisio: Pitäisikö puheella persoonasta olla rajansa?

Lectiot

Virpi Lehtinen: Luce Irigarayn naisellisen olemisen filosofia
Annikki Niku: Runous ja ajattelu Heideggerin
myöhäisfilosofiassa
Antti Keskinen: Quinen modaalilogiikkakritiikki ja hänen
objektikäsityksensä
Joona Taipale: Fenomenologia, konstituutio ja ruumiillisuus
Jussi Backman: Läsnäolon yksinkertaisuus ja monitahoisuus

Kirja-arvio

Sami Pihlström: Monenlaisia metafilosofisia mietteitä

 

Fasc. 68, 2011

Aalto-Heinilä Maija, “Voiko lapsilla olla oikeuksia?”
Ranki Kreeta, “Miksi eläinten hyvinvoinnista tulisi välittää? Kantilainen näkökulma hyvinvointitutkimukseen”
Tiainen Tuomas, “Humen käsitys minästä passioiden näkökulmasta teoksessa A Treatise of Human Nature”
Slavov Matias, “Metafysiikkakritikki ja Humen haarukka: Humen empiristisen tietoteorian avainkysymykset”
Hiltunen Antti, “G. E. Moore ja skeptisismi”
Keskinen Antti, “Quine, observaatiolauseet ja empatia”
Pantsar Markus, “Mitä Gödelin epätäydellisyysteoreemoista voidaan päätellä filosofiassa?” Backman Jussi, “Olemisen kontekstuaalisuus Heideggerin jälkimetafysiikassa”
Backman Jussi, “Olemisen kontekstuaalisuus Heideggerin jälkimetafysiikassa”
Taipale Joona, “Symbioosi ja erillisyys. Psykoanalyysi, fenomenologia ja itseyden juuret.. “

Lectiot

Perälä Mika, “Aristoteles havaitsemisen havaitsemisesta”
Salmenkivi Eero, “Keskustellen tietoon Platonin Menon-dialogissa”
Noponen Niko, “Hyveiden tutkimuksen poliittiset juuret”
Hakli Raul, “Ryhmäuskomusten luonteesta ja logiikasta”
Mikkonen Jukka, “Filosofisen kaunokirjallisuuden tiedollinen arvo”

 

Fasc. 69, 2012

Niiniluoto Ilkka, In memoriam: Juha Sihvola (1957–2012)
Laitinen Arto, Oikeus toimia väärin?
Arponen V. P. J., Ympäristöongelmat haasteena kollektiivisen toiminnan teorialle
Hämäläinen Mika, Proteeseilla juokseva urheilija ja syytös epäreilusta edusta
Palomäki Jussi, Laakasuo Michael ja Lappi Otto, Ihmisen emootiot, päätöksenteko ja rationaalisuus
Noponen Niko, Ajattelemmeko luonnostaan aristoteelisesti? Substanssien psykhe ja mielen teorian empiirinen tutkimus
Kaukua Jari, Ibn S?n? itsetietoisuudesta
Viljanen Valtteri, Spinoza skeptisismistä ja tosista ideoista
Jauhiainen Ilmari, Konstruktiot Hegelin logiikassa
Heino Kari, Hyveellinenkin saa erehtyä
Takala Tuomo, Essays on Business and Leadership Ethics

 

Fasc. 70, 2013

Haara Heikki, Itsesäilytysvaisto ja oikeus hengissä säilymiseen Samuel Pufendorfin poliittisessa ajattelussa
Lagerspetz Eerik ja Roman-Lagerspetz Sari, Thomas Hill Greenin tunnustusteoria
Laitinen Arto, Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?
Miettinen Timo, Fenomenologia ja universaalihistoria: teleologia kritiikin välineenä
Meretoja Hanna, Nussbaum, hermeneutiikka ja kirjallisuuden eettinen potentiaali
Niiniluoto Ilkka, Oiva Ketonen tieteenfilosofina
Rantanen Rosa, Onko eliniän huomattava pidentäminen ihmisen parantelua?
Lehtinen Virpi, Sotilasruumiillisuus Luce Irigarayn filosofian näkökulmasta.

Lectiot

Kivelä Jyrki, Humen ja Kierkegaardin hengenheimolaisuudesta
Laiho Heimo, Havainto Kantin kokemuksen mallissa
Melan Mikael, Tahto ja mekanismit
Miettinen Timo, Euroopan idea Husserlin fenomenologiassa.

 

Fasc. 71, 2014

Niiniluoto Ilkka, In memoriam: Ingmar Pörn

Artikkelit

Laiho Hemmo, Mikä olikaan Arvostelukyvyn kritiikin aihe?
Aalto-Heinilä Maija, Miten lakia pitäisi lukea? Tekstualismi,
intentionalismi ja Wittgenstein
Juti Riku, Onko ensimmäinen filosofia tieteenä mahdollinen?
Keinänen Markku, Trooppinominalismi ja kvantiteettitrooppien
”samanlaisuus”
Maunu Ari, Jumalan ennaltatietäminen ja luotujen vapaus
molinismin mukaan
Häyry Matti, Aristoteelinen paheellisuus arvovalintana
Hirvelä Jaakko, Hyvetietoteoriat ja tiedon arvo
Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa, Kaksi dialogimuotoa ja niiden
eettinen merkitys
Myrdal Peter, Leibniz’ perfektionism

Lectiot

Rydenfelt Henrik, Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta
Pernu Tuomas K., Interaktioita ja eksluusioita: tutkimuksia kau-
saalisesta selittämisestä naturalistisessa mielenfilosofiassa
Toppinen Teemu, Metaeettinen ekspressivismi
De Bruyn Daryl, Spinozan käsitys ymmärryksen
kehittämisestä

 

Fasc. 72, 2015

Niiniluoto Ilkka, In memoriam: Jaakko Hintikka

Artikkelit

Forsman Jan, Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa
Maunu Ari, Leibnizin vastaväitteitä molinistiselle voluntarismille
Saarni Matti, Kant värien objektiivisuudesta
Korhonen Ari, Kantin Arvostelukyvyn kritiikki poliittisen ajattelun kiistakapulana
Oittinen Vesa, Differenssi ja dialektiikka eli Deleuze ja Hegel
Laurinolli Teuvo, Eino Kaila ja suhteellisuusteoria
Raatikainen Panu, Materialismi, neurotiede ja tahdon vapaus
Virmajoki Veli, Miten tieteenhistorian pitäisi valita tutkimuskohteensa?

Esitelmät

Saarinen Risto, Järki ja uskonnollinen hyväksyminen
Lagerspetz Eerik, Erik Ahlmanin yleinen välineoppi

Lectiot

Hämäläinen Mika, Mitä on paremmuus urheilussa?
Pakaslahti Arvi, Prioritarismin hylkääminen
Gustaffson Ylva, Mellanmänsklig förståelse och theory of mind

 

Fasc. 73, 2016

Artikkelit
JUHA RÄIKKÄ: Olettama tasa-arvosta
KARI VÄYRYNEN: Hegel ja antiikin dialektiikka
BERNT ÖSTERMAN: Att veta vad som är bra eller illa för en –
Georg Henrik von Wright om värderationalitet .
HANNU EERIKÄINEN: Autiomaa leviää – Heideggerin kansallis-
sosialismi ja juutalaisvastaisuus Mustien vihkojen valossa

Symposiot
SAMI PIHLSTRÖM: Avaussanat: Ilkka Niiniluodon juhlaseminaari 28.9.2016
MARJA-LIISA KAKKURI-KNUUTTILA: Ilkka Niiniluoto tieteen popularisoijana
LEILA HAAPARANTA: Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä
ILKKA NIINILUOTO: Filosofia ammattina ja kutsumuksena

Kirjasymposio
TUOMAS E. TAHKO: An Introduction to Metametaphysics
-kirjan esittely
JANI HAKKARAINEN: Metametafysiikkaa kategorioilla ja ilman
MARKKU KEINÄNEN: Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta
TUOMAS E. TAHKO: Kategorioiden metametafysiikka: vastaus Hakkaraiselle ja Keinäselle

Lectiot
JARNO HIETALAHTI: Huumorin dynaaminen käsite. Erich Fromm
ja humaanin huumorin mahdollisuus
SAANA JUKOLA: Tieteen objektiivisuuden ehdoista
MATIAS SLAVOV: Esseitä Humen luonnonfilosofiasta
JANI SINOKKI: Descartesin ajattelun metafysiikka
SUSANNE UUSITALO: Addiktio toiminnassa
TERO VAAJA: Ludwig Wittgensteinin mielenfilosofiassa toisten
mielet eivät ole tavoittamattomia

 

Fasc. 74, 2017

Artikkelit
TERO VAAJA: Itsetuntemus, ekspressivismi ja Wittgenstein
AKU VISALA: Neuronitko syypäitä? – Viimeaikaista keskustelua tahdonvapaudesta ja tieteestä
LAURI KALLIO: J. V. Snellmanin hegeliläisyydestä
TEEMU HANHELA: Axel Honnethin kriittinen teoria ja hermeneutiikka: huomioita Gadamerin hermeneuttisen kokemuksen kritiikistä
SARI ROMAN-LAGERSPETZ & EERIK LAGERSPETZ: Rotuoppien metafysiikkaa
sosialismi ja juutalaisvastaisuus Mustien vihkojen valossa
JANI SINOKKI: Rasismi ja käsitenihilismi
RISTO HEISKALA: Pitäisikö yhteiskuntatieteet avata?

Kirjasymposio
EERIK LAGERSPETZ: Social Choice and Democratic Values -kirjan esittely
AKI LEHTINEN: Riippumattomuusehto sosiaalisen valinnan teoriassa – melkein viimeistä kertaa
KAISA HERNE: Miten valitaan äänestyssääntöjä?
EERIK LAGERSPETZ: Kommentteja Aki Lehtiselle ja Kaisa Herneelle

Kirja-arviot
ONNI HIRVONEN: Hegelin pallia heiluttamassa
JAN FORSMAN: Epäilijöitä ja tiedon etsijöitä
MARKKU KEINÄNEN: Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta

Lectiot
EERO KAILA: Luonne moraalisen vastuun teorioissa
HEIKKI HAARA: Sosiaalisuus Samuel Pufendorffin luonnonoikeusteoriassa
LAURI KALLIO: J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia
TEEA KORTETMÄKI: Oikeudenmukaisuus luontosuhteessa
SIMO KYLLÖNEN: Yhteinen tragediamme? Poliittisen filosofian tutkielmia globaalin ekologisen kriisin ja paikallisten konfliktien aikakaudella
MARKUS NIKKARLA: Kantin transendentaaliset deduktiot
JONAS AHLSKOG: Vårt praktiska och historiska förflutna

 

Fasc. 75, 2018

ILKKA NIINILUOTO: In memoriam: Juhani Pietarinen

HETA ALEKSANDRA GYLLING & TIMO AIRAKSINEN: In memoriam: Sirkku Kristiina Hellsten

Artikkelit
PANU RAATIKAINEN: Chalmersin argumentti materialismia vastaan
MATTI HÄYRY: Tuhatvuotisen elämän tarkoitus
ILKKA NIINILUOTO: Onko abduktio päättelyä parhaaseen selitykseen?
INKERI KOSKINEN: Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa
MARKKU KEINÄNEN: Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi
JANI SINOKKI: Aistimusten merkitys havainnossa Descartesilla
MATTI SAARNI: Kant kielen ja kommunikaation välisestä suhteesta ajatteluun ja objektiivisuuteen
TIIA SUDENKAARNE: Trans- ja intersukupuolisuus queer-bioeettisinä kysymyksinä

Kirjasymposio
JARI KAUKUA: Kirjan Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond esittely
SIMO KNUUTTILA: Jari Kaukua Avicennan itsetietoisuuskäsityksestä
RITVA PALMÉN: Itsetietoisuus, ensimmäisen persoonan kokemus ja identiteetti keskiajalla
JANNE MATTILA: Itsetietoisuus, sielu ja universaalin järjen etiikka
JARI KAUKUA: Vastauksia Knuuttilalle, Mattilalle ja Palménille

Kirjasymposio
HANNA MERETOJA: The Ethics of Storytelling: narratiivinen hermeneutiikka ja kertomusten eettinen potentiaali
NORA HÄMÄLÄINEN: Dialogisen kerronnan jäljillä
JUKKA MIKKONEN: Kirjallisuuden eettisistä mahdollisuuksista
JUSSI BACKMAN: Pienten kertomusten etiikkaa: ideologia ja narratiivinen hermeneutiikka
HANNA MERETOJA: Vastaus Backmanille, Hämäläiselle ja Mikkoselle

Kirja-arviot
MARKKU OKSANEN: Filosofisen feminismin ytimessä
SANNA TIRKKONEN JA MINNA-KERTTU VIENOLA: Kokemuksen feministinen filosofia

Lektiot
MIMOSA PURSIAINEN: Kun kone on kaunis: kyborgi teknologis-eetisen toimijuuden muotokuvana
PILVI TOPPINEN: Ideaalit demokraattisen prosessien oikeutuksessa
JAAKKO HIRVELÄ: Esseitä modalisoidusta tieto-opista
LAURI LAHIKAINEN: Yhteiskuntarakenteet ja yksilön vastuu ilmastonmuutoksesta
HANS ARENTSHORST: Näkökulmia vapaan demokraattisen yhteiskunnan edellytyksiin
PETRI BERNDTSON: Uusi hengityksen filosofia
JOHANNA AHOLA-LAUNONEN: Vastuun takaisinkaappaminen: Yksilöä vastuullistavan politiikan taustat (ja epäkohdat)
SANNA TIRKKONEN: Kokemus Michel Foucault’n filosofiassa
HANNU HEINÄNEN: Henkilön käsite avaimena psykiatrian dialektiseen filosofiaan
SÄDE HORMIO: Mitä voimme oppia yksilöiden ja kollektiivien vastuusta tarkastelemalla ilmastonmuutosta

 

Fasc. 76, 2019

ARTO LAITINEN: In memoriam: Reijo Wilenius

Artikkelit
PANU RAATIKAINEN: Semanttisen eksternalismin puolustus
SANNA TIRKKONEN: Yhteinen yksinäisyys. Koetun yksinäisyyden filosofia
LAURI KALLIO: J. V. Snellmanin varhainen Hegel-luenta
TUOMO AHO: Erik Ahlman merkityksestä ja kommunikaatiosta
DAN-JOHAN EKLUND: Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta? Simo Knuuttilan presuppositioteoria
ILMARI HIRVONEN: Moritz Schlickin empiirinen realismi
MILLA RANTALA: Maurice Merleau-Pontyn lihan ontologiasta
TIMO KOISTINEN & TERO MASSA: Puhdas katse. Rush Rheesin filosofia
JARNO HIETALAHTI & JUHANA TOIVANEN: Elävät kuolleet: Aristoteles, Hobbes ja Fromm modernin zombikuvaston valossa
JANI SINOKKI: Komputationalismi, eksternalismi ja Descartesin “objektiivinen realiteetti”

Kirjasymposio
ELISA AALTOLA: Kirjan Varieties of Empathy: Moral Psychology and Animal Ethics esittely
ERIKA RUONAKOSKI: Empatia moraalisen toimijuuden perustana
MIKKO SALMELA: Empatian lajeista ja niiden moraalisesta merkityksestä
ELISA AALTOLA: Vastaus Ruonakoskelle ja Salmelalle

Lektiot
JUHO HOTANEN: Merleau-Pontyn Descartes-tulkinta. Karteesiolaisesta duaalisuudesta uuteen ontologiseen rakenteeseen
KAISA KÄRKI: Toimijuuden piilevästä puolesta
HENRI PETTERSON: Metafilosofisia teemoja
VELI VIRMAJOKI: Kuinka tarkastella tieteen historiaa?
RENNE PESONEN: Arkijärki on opittu taito

 

Fasc. 77, 2020

ILKKA NIINILUOTO: In memoriam: Raimo Tuomela

Artikkelit
MATIAS SLAVOV: Syy-seuraussuhteen ajallinen epäsymmetria
ARI PEUHU: Luonnolliset lait ja essentialismi
TUUKKA BRUNILA: Vahva valtio ja talouden depolitisaatio. Carl Schmitt, liberalismi ja moderni käsitteellinen erottelu valtion ja yhteiskunnan välillä
TIIA SUDENKAARNE: Kohtuja ja kohtuuttomuuksia: sijaissynnytystyön bioetiikkaa
MICHAEL LAAKASUO, AKU VISALA & JUSSI PALOMÄKI: Kuinka ihmismieli vääristää keskustelua tekoälyn riskeistä ja etiikasta. Kognitiotieteellisiä näkökulmia keskusteluun
ARTO MUTANEN & ILPO HALONEN: Turingin testi, interrogatiivimalli ja tekoäly
JUHA HIMANKA: Ohjelmoinnin fenomenologisista lähtökohdista

Pandemiasymposio
TEPPO ESKELINEN: Koronaviruspandemia ja katastrofiajan yhteiskuntafilosofia
SIMO KYLLÖNEN: Pandemian torjunta ja kansalaisten perusoikeudet
HENRIK RYDENFELT: Valheita koronan aikaan

Installationsföreläsning
THOMAS WALLGREN: Det modernas kris – förnuftets kraft

Lektiot
ILKKA LÄHTEENMÄKI: Historian esitysmuodoista
HEIDI ELMGREN: Meritokratia meriitteihin perustuvana ulossulkemisena
JAN JOHANSSON: Filosofi, offentlig debatt och cyberrymd. Några observationer
PETRI TURUNEN: Todellisen rajoilla
TAINA KALLIOKOSKI: Yhteisöllisyyden rajat koronapandemian aikaan
HERMANNI YLI-TEPSA: Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa
CORRADO PIRODDI: Tunnustuksen kentät, habitukset ja pääomat
DINA BABUSHKINA: F. H. Bradleyn moraalifilosofia: analyyttinen lähestymistapa
PII TELAKIVI: Laajentunutta mieltä laajentamassa
JULIUS TELIVUO: Intensiivinen tekniikka. Välitön aineellisuus ja luova teknisyys Gilles Deleuzen filosofiassa
LAURI SNELLMAN: Pahan ongelma ja ymmärrettävyyden ongelma
DUYGU UYGUN TUNÇ: Kommunikaatio ja persoonuuden alkuperä
MARIA HÄMEEN-ANTTILA: Gödel intuitionismista ja matematiikan konstruktiivisista perusteista

 

Fasc. 78, 2021

ILKKA NIINILUOTO: S. Albert Kivinen in memoriam
ARTO LAITINEN: Jussi Kotkavirta in memoriam
LEILA HAAPARANTA & MARTINA REUTER: Lilli Alanen in memoriam
ARTO LAITINEN: Veli Verronen in memoriam

Artikkelit
TUOMO AHO: Kailalaista deontiikkaa
ARI KIVELÄ: Naturalisoitu Hegel ja nuoren Marxin filosofinen antropologia
EERIK LAGERSPETZ: Kriisihallinnon poliittinen teoria
TIIA-MARI HOVILA & KATARIINA LIPSANEN: Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa
SAMI PIHLSTRÖM: Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina
JAAKKO REINIKAINEN: Kripkenstein semanttista realismia vastaan
JAAKKO VUORI: Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi tosiolemiseni mahdollisuuksista

Uuden professorin juhlapuhe
MARIA LASONEN-AARNIO: Hyvät tiedolliset tavat

Kirja-arvio
SAMI PIHLSTRÖM: Tekniikka ihmisen palveluksessa

Lektiot
SINI BASK: Elävää ihmistä kasvattamassa – Miguel de Unamunon ihmiskäsitys ja kasvatusajattelu suomalaisessa kasvatusmaisemassa
JOONAS MARTIKAINEN: Poliittinen köyhyys kokemuksellisen vapauden menettämisenä
JAN FORSMAN: Epäily, skeptisismi ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin Mietiskelyissä
OLLI AHO: Resonoiva ruumis
JOONAS PENNANEN: Mistä olennaisesti kiistanalaisissa käsitteissä on kyse?
TOMI KOKKONEN: Yksilöistä ja yhteisöistä sosiaalisuuden evoluutiossa
MATTI SAARNI: Kantista ja objektiivisuudesta

 

Fasc. 79, 2022

ILKKA NIINILUOTO: Simo Knuuttila im memoriam

S. Albert Kivinen
ANSSI KORHONEN: S. Albert Kivinen deskriptiivisenä metafyysikkona
MARKKU KEINÄNEN: Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista

Artikkelit
ERIKA RUONAKOSKI: Ajallisuus ja rationaalisuus COVID-19 -pandemian vaiheissa: järkytys, välitila ja “paluu normaaliin”
OSKAR LINDHOLM & PEKKA LOUHIALA: Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin
ARI PEUHU: Hiukkasfysiikan standardimalli ja unifikationismi

Kirjasymposio
MATIAS SLAVOV: Kirjan Relational Passage of Time esittely
SAMI PIHLSTRÖM: “Näin kulutan aikaa”
VALTTERI ARSTILA: Ajankulun ja sen kokemisen arvoituksellisuudesta
MATIAS SLAVOV: Ajan kulun todellisuudesta: vastauksia Pihlströmille ja Arstilalle

Kirjat
TUOMO AHO: Suuriruhtinaskunnan filosofiaa
KALLE KORHONEN: Sokrates kömpii määrittelyä karkuun
VILI LÄHTEENMÄKI: Miesvallan murtamisen filosofiaa

Lektiot
TIIA SUDENKAARNE: Bioetiikan queer-feministisestä tulkintakehyksestä
POLARIS KOI: Itsekontrollin saavutettavuusteoria ja sen implikaatioita
MARJO VARTIAINEN: Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen  filosofiassa
LAURI MYLLYMAA: Maine de Biran ja Henri Bergson tiedon kehittymisestä ja filosofian luonteesta
TUUKKA TANNINEN: Tiedon kohteet ja mahdolliset maailmat
HEIDI HAANILA: Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä
MINNA-KERTTU KEKKI: Kasvun paikka: Havainto toisista mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa
NINNI SUNI: Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista
MATTI SARKIA: Malliperustainen ja mekanistinen lähetymistapa sosiaaliseen koordinaatioon

Erikoisnumerot

Minä

Niiniluoto, Ilkka & Petri Stenman (toim.), 1988, Minä. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 13.–14.1.1986 järjestämän kollokvion esitelmät

• Niiniluoto, Ilkka, “Minä kollokvion avaussanat”
• Teräväinen, Juha, “Minä platonisessa filosofiassa”
• Knuuttila, Simo, “Minuudesta Aristoteleella ja hänen arvostelijoillaan”
• Kauppi, Raili, “Transsendentaalinen minä”
• Krohn, Sven, “Aika ja itse”
• Kivinen, S. Albert, “Mistä minä koostuu?”
• Sajama, Seppo, “Minä kokemusten järjestäjänä”
• Manninen, Juha, “Wilhelm Bolinin ohjelma ‘eristyneen subjektin kannan’ kritiikiksi”
• Maury, André, “Kuka hän on?”
• Niiniluoto, Ilkka, “Miten minä on syntynyt?”
• Hautamäki, Antti, “Tietokoneen minuus”
• Pietarinen, Juhani, “Benedictus Spinozan vapaa minä”
• Holmström, Ghita, “Jag och min vilja”
• Airaksinen, Timo & Heta Häyry, “Egoismi. Nyt.”
• Kusch, Martin, “Kertova minä”
• Saarinen, Esa, “Eksistentiaalinen minä”
• Luoma, Matti, “Minä Freudin ja Jungin ajattelussa”
• Sivenius, Hannu, “L’Effet C’Est Moi. Lacan ja minä”
• Wallgren, Thomas, “Det modernas grå, det postmodernas svarta — anteckningar om det samtida medvetandet”.

Taito

Halonen, Ilpo, Timo Airaksinen & Ilkka Niiniluoto (toim.), 1992, Taito. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 11.–12.1.1990 järjestämän kollokvion esitelmät

• Niiniluoto, Ilkka, “Taito-kollokvion avaussanat”
• Sihvola, Juha, “Kreikkalainen filosofia ja käytännön taidot”
• Klemola, Timo, “Liikkumisen taito, tie kohti olevaa”
• Pörn, Ingmar, “Om praktisk kunskap”
• Niiniluoto, Ilkka, “Taitotieto”
• Tuomivaara, Timo, “Insinööritaito ja tiede”
• Siitonen, Arto, “Kysymisen taito”
• Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, “Argumentaatiotaito Aristoteleella”
• Haaparanta, Leila, “Logiikka — ajattelun taito”
• Holmström-Hintikka, Ghita, “Argumentationskonst i rättssammanhang”
• Hautamäki, Antti, “Tietävät ja taitavat koneet. Keskustelua representaatioista”
• Kamppinen, Matti, “Kognitiiviset skeemat ja kategorioinnin taito”
• Lammenranta, Markus, “Tiedollinen kompetenssi”
• Savolainen, Jarkko & Timo Airaksinen, “Keinotekoisen taito”
• Mehtonen, Lauri, “Kant taidosta ja taiteesta. Alustavia huomioita”
• Häyry, Matti, “Taide, taito ja teoksen olemassaolo”
• Puolimatka, Tapio, “Spinozan teoria kasvatuksen taidosta”
• Ollila, Maija-Riitta, “Hyvän elämän taito”
• Wallgren, Thomas, “Politikens konst — Wittgenstein och den kritiska teorin”.

Muutos

Halonen, Ilpo & Heta Häyry (toim.), 1990, Muutos. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 14.–15.1.1988 järjestämän kollokvion esitelmät

• Niiniluoto, Ilkka, “Muutos-kollokvion avaussanat”
• Varto, Juha, “Herakleitoksen silta”
• Knuuttila, Simo, “Aristoteleen teoria muutoksen rajojen määrityksessä”
• Aho, Tuomo K., “Pleroosi ja teleioosi”
• Kauppi, Raili, “A.N. Whitehead ja muutoksen käsite”
• Rantala, Veikko, “Onko tieteellinen muutos jatkuvaa?”
• Niiniluoto, Ilkka, “Luonnon ja kulttuurin evoluutio”
• Häyry, Heta, “Moraalin muutos — moraalifilosofian muutos”
• Rauhala, Lauri, “Maailmankuvan muutos psyykkisissä häiriöissä”
• Ukkola, Helge, “Muutoksen käsitteestä ja ontologiasta”
• Krohn, Sven, “Muuttumaton muutoksessa, kehityksessä ja edistyksessä”
• Hautamäki, Antti, “Muutos ja muuttumattomuus — tekoäyln frame-ongelma”
• Haaparanta, Leila, “Muutos ja identiteetti”
• Nurmi, Hannu, “Muutos ja kausaliteetti”
• Häyry, Matti, “Fasismi ja muutoksen metafysiikka — Giovanni Gentilen aktualistinen idealismi Mussolinin Italian valtionfilosofiana”
• Pietarinen, Juhani, “Sosiaalinen muutos”
• Lagerspetz, Eerik, “Yhteiskuntatieteet tutkimuskohteensa muuttajina”
• Kotkavirta, Jussi, “Muutos ja moderni”
• Wallgren, Thomas, “Förändring, utveckling, framsteg? — nya konstellationer i kampen om framtiden”

Järki
Niiniluoto, Ilkka & Ilpo Halonen (toim.), 1997, Järki, Yliopistopaino, Helsinki:
• Niiniluoto, Ilkka, “Järki-kollokvion avaussanat”
• Knuuttila, Simo, “Järki ja olevan järjellisyys klassisessa filosofiassa”
• Alanen, Lilli, Kartesiolainen järki ja tekoälyn älyttömyys”
• Oittinen, Vesa, ” Spinoza, absoluuttinen rationalisti”
• Kaitaro, Timo, “Diderot, valistus ja järjen rajat”
• Siitonen, Arto, “Puhdas käytännöllinen järki”
• Kotkavirta, Jussi, “Dialektinen järki”
• Marjomaa, Esko, “Järki ja auktoriteetti uuden tiedon hankinnassa”
• Tuusvuori, Jarkko S., “Begreppet ‘förnuft’ i Nietzsches omvärdering av alla värden”
• Ihanus, Juhani, “Järjen ääni”
• Salmela, Mikko, “Olemassaolon ‘järjellisyys’ — Eino Kailan ja Erik Ahlmanin debatti metafysiikan mielekkyydestä 1930- ja 1940-luvuilla”
• Vilkka, Leena, “Eläinjärki — ovatko eläimet järkeviä olentoja?”
• Vadén, Tere, “Tekoälyn järkikäsityksestä”
• Halonen, Ilpo, “Logiikka ja rationaalisuus”
• Niiniluoto, Ilkka, “Kahneman ja Tversky uskomusten irrationaalisuudesta”
• Lindfors, Pertti, “Skientistinen tieteenteoria ja rationaalisuuden tiedepolitiikka”
• Sintonen, Matti, “Järkiselitykset”
• Lagerspetz, Eerik, “Vapaat ja järkevät valinnat”
• Konkka, Jyrki, “Kollektiivinen vs. yksilöllinen rationaalisuus”
• Uusitalo, Liisa, “Kuluttajan rationaalisuus — tasapainon hakeminen yksilöllisen ja kollektiivisen hyödyn välillä”
• Häyry, Heta & Matti Häyry, “Järki moraalin perustana”
• Airaksinen, Timo & Katri Kaalikoski, “Arvojen ja välineiden outo rationaliteetti”
• Wallgren, Thomas, “Den knutna näven som upplysningens gräns. Om förnuft och universalism i diskuretiken”

 

 

 

 

 


Ajatus

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja

Perustettu 1926.

Päätoimittaja (2021-2024): Panu Raatikainen

Toimittajat: Hemmo Laiho (2023-2026) ja Mats Bergman (2023-2026).

Toimitusneuvosto (2021-2024): Hanne Appelqvist, Helsingin yliopisto, Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto, Mirja Hartimo, Jyväskylän Yliopisto, Matti Häyry, Aalto-yliopisto, Kristian Klockars, Jouni-Matti Kuukkanen, Oulun yliopisto, Helsingin Yliopisto, Eerik Lagerspetz, Turun yliopisto, Olli Lagerspetz, Åbo Akademi, Arto Laitinen, Tampereen yliopisto, Susanna Lindberg, Leidenin yliopisto, Martina Reuter, Jyväskylän yliopisto, Matti Sintonen, Helsingin yliopisto, Mikko Yrjönsuuri, Jyväskylän yliopisto

JUFO-luokitus: 2 (johtava taso)

Ajatus on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

 

Jakelu

Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Kotisivu: www.tiedekirja.fi,
Puh: (09) 635 177,
Email: tiedekirja@tsv.fi,

Loppuunmyydyt Ajatuksen numerot: 3, 7-14, 23, 36, 74

Ajatuksen digitaalinen versio Journal.fi -verkkoalustassa: journal.fi/ajatus

Ohjeita kirjoittajille

Ajatus julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. Ajatus noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli lektioita lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti. Arviointiprosessi kestää yleensä noin kolme kuukautta.

Arvioidut artikkelit on merkitty vertaisarviointitunnuksella:

Ajatuksessa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset pyydetään lähettämään Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämän journal.fi-palvelun kautta. Käsikirjoitusten suositeltava pituus on alle 30 sivua rivivälillä 1,5 tai 2 (Times New Roman 12 pt). Arvioinnin helpottamiseksi kirjoittajan nimen ja yhteystietojen ei tule esiintyä vertaisarvioitaviksi tarkoitetuissa artikkelikäsikirjoituksissa. Lähes kaikkiin kirjoituksiin edellytetään muutoksia ja korjauksia arviointiprosessin jälkeen. Tekstitiedosto tallennetaan mieluiten Word-muodossa. Lähdeviittausten, bibliografian laatimisen, otsikoinnin ja muiden ulkoasuseikkojen suhteen mallina on jo käsikirjoitusvaiheessa hyvä käyttää esimerkiksi viimeisintä Ajatuksen nidettä ja oheisia tarkempia ohjeita. Erityisen tärkeää on, ettei käsikirjoituksen tekstiä tavuteta.

Artikkelien ja lektioiden ohella Ajatuksessa voidaan julkaista kirja-arvioita, kirjasymposioita sekä lyhyitä keskustelupuheenvuoroja, joissa kommentoidaan esimerkiksi aiemmissa Ajatuksen niteissä ilmestyneitä artikkeleja. “Päivänpolttavan” keskustelun käyminen kerran vuodessa ilmestyvässä vuosikirjassa ei kuitenkaan ole mahdollista. Kirja-arvioista on syytä sopia etukäteen toimituksen kanssa.

Instruktioner på svenska.

Ajatuksen digitointihanke

Ajatuksen vanhat numerot on digitoitu digi.kansalliskirjasto.fi –palveluun. Digitoitavien artikkelien kirjoittajilta tai niiden oikeudenhaltijoilta on pyydetty lupa siirtää artikkelit Creative Commons –lisenssin (CC-BY-NC 4.0) alle. Lisenssi mahdollistaa digitoidun materiaalin avoimen, ei-kaupallisen käytön. Ks. rekisteriseloste.

Jo käyttöön avatut Ajatuksen numerot löytyvät Kansalliskirjaston palvelusta, oheisen linkin takaa.

Jos sinulla on käytössäsi Haka-tunnukset esim. yliopiston kautta, saat käyttöösi Tutkain-hankkeen kautta myös vapaakappalekirjastoissa luettavana olevat, suljetut Ajatuksen numerot. Ohjeet kaikkien skannattujen Ajatusten avaamiseksi saat Tutkain-hankkeen sivulta

Ilmestyneet numerot

Fasc. I, 1926
• Grotenfelt, Arvi, “Alkusanat”
• Ahlman, Erik, “Arvioinnit ‘ymmärtämisen’ perustana”
• Salomaa, J.E., “Filosofian käsitteestä”
• Grotenfelt, Arvi, “Miten on okkultismia ja ‘parapsykologiaa’ arvosteltava tieteellisen sieluntutkimuksen kannalta?”
• Voipio, Aarni, “‘Tuttu’, ‘lyhyt’ ja ‘helppo’ ja niiden vastakohdat hartauslaulun alalla”
• Lähteenoja, Aina, “Ellen keyn uskonnollinen elämänkäsitys”
• Holmberg, Uno, “Taivas-tuonela”
• Salomaa, J.E., “Filosofinen Yhdistys 1/10 1924 – 30/9 25”

 

Fasc. II, 1927
• Grotenfelt, Arvi, “Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate”
• Lehmusto, Heikki, “Mitä on sivellisyys? J.V. Snellmanin käsitys siitä”
• Ahlman, Erik, “Tieto-opillisia mietteitä”
• Salomaa, J.E., “Metafysiikan mahdollisuudesta”
• Airila, Martti, “Kielen normatiivisuus”
• Lagerborg, Rolf, “Behaviorismi”
• Ruin, Hans, “Determinaatioajatus psykoanalyysissä”
• Landtman, Gunnar, “Rousseaun yhteiskunnallinen unelma ja todellisuus”
• Lähteenoja, Aina, “Ellen Keyn etiikka”
• Sandelin, Kalle, “Geijerin ja Kierkegaardin persoonallisuusaate”
• Salomaa, J.E., “Filosofisen Yhdistyksen vuosikertomus 1/10 1925 – 30/9 1926”
• “Tiedonanto kansainvälisestä tieteellisestä palkintokilpailusta”

 

Fasc. III, 1929
• Lehmusto, Heikki, “Kansakunta ja kansallisvaltio. J. Snellmanin mielipiteiden tarkastelua”
• Oksala, Ohto, “Psykofyysisen hahmoprobleeman kehitys”
• Ahlman, Erik, “Arvoarvostelmista”
• Salomaa, J.E., “Filosofisen Yhdistyksen vuosikertomus 1/10 1926 – 30/9 1927”
• Salomaa, J.E., “Filosofisen Yhdistyksen vuosikertomus 1/10 1927 – 30/9 1928”

 

Fasc. IV, 1930
• Castrén, Zacharias, “J.V. Snellman ja kansansivistystoimi”
• Landtman, Gunnar, “Moraalin olemus ja utilitarismi”
• Lähteenoja, Aina, “Vitalis Norströmin filosofinen testamentti”
• Salomaa, J.E., “William Jamesin filosofia”
• Sandelin, Kalle, “Ranskalaisen hengen vaikutuksesta Fr. Nietzschen filosofiaan”
• Friedmann, Hermann, “Tieteen yhteys”

 

Fasc. V, 1932
• Kaila, Eino, “Muutama huomautus persoonallisuudesta”
• Valtasaari, Antero, “Tutkimus Kretschmerin typologian ja siihen liittyvän kokeellispsykologisen tutkimuksen pätevyydestä suomalaisilla henkilöillä”
• Ahlman, Erik, “Tietämisen normipuolesta”
• Lehmusto, Heikki, “Tahdonvapauden ongelma”
• Karsten, Rafael, “Henkien näkeminen ja profetismi alemmassa kulttuurissa”
• Grotenfelt, Arvi, “Yrityksiä hegeliläisyyden uudistamiseksi”
• Salomaa, J.E., “Hegelin filosofian merkityksestä nykyajalle”

 

Fasc. VI, 1933
• Ahlman, Erik, “Apriorisia lakeja kielessä”
• Bruhn, Karl, “Uppfostran hos polarnomaderna”
• von Fieandt, Kai, “Gustav Stresemann ja hänen elämäntyönsä Jaenschin persoonallisuustypologian valossa”
• Hägerström, Axel, “Vergleich zwischen den Kraftvorstellungen der primitiven und der modernen Kulturvölker”
• Jørgensen, Jørgen, “Den matematiske Grundlagskrise i filosofisk Belysning”
• Kaila, Eino, “Über den Zusammenhang zwischen Sinn und Verlifikation von Aussagen”
• Kuhr, Victor, “Menneskers forskellige Indstilling overfor hinanden”
• Lagerborg, Rolf, “Der Begriff Instinkt ein hinfälliges Ueberbleibsel”
• Landtman, Gunnar, “Moralens sociala väsen”
• Laurila, K.S., “Ist Aristoteles in seiner Ästhetik Formalist oder Substantialist?”
• Lehmusto, Heikki, “Tilastoa ja huomioita oppilaiden muistista”
• Liljeqvist, Efraim, “Om den svenska personlighetsidealismens principiella ställning till mystiken”
• Lähteenoja, Aina, “Jan van Ruysbroeckin mystiikasta”
• Nyman, Alf, “Oändlighetsmotiv hos Giordano Bruno”
• Oxenstierna, G., “Motsägelselagen”
• Petzäll, Åke, “Zur Problematik der philosophiegeschichtlichen Methode”
• Ringbom, Lars, “Karaktärologiens biologiska fundament”
• Rinne, Antero, “Yhteisöllinen rationalismi ja irrationalismi”
• Salomaa, J.E., “Yksi ja moni”
• Sandelin, Kalle, “Harald Höffdingin historianfilosofisten aatteiden varhaisempi kehityskausi (1866–1890)”

 

Fasc. VII, 1934
• Grotenfelt, Arvi, “Kysymys Schopenhauerin filosofisten aatteiden yhtenäisyydestä”
• Salomaa, J.E., “Spinoza”
• Koskenniemi, Matti, “Erich Jaensch”
• Nieminen, Lea, “Täyttävätkö mielihyvä ja mielipaha kasvatusvälineiltä vaadittavat ehdot?”
• Tutkimuksia Kretschmerin typologiasta: • von Fieandt, Kai, “Johdanto”
• Helasvuo, Kaarlo, “Tarkkaavaisuuden jakaantuminen ja kyky usean tehtävä samanaikaiseen suorittamiseen Kretschmerin tyypeillä”
• Lehtovaara, Arvo, “Kretschmerin tyyppien käsialat”
• von Fieandt, Kai, “Takistoskooppisten lukukokeitten soveltuvaisuus diagnostiseksi menettelyksi Kretschmerin tyyppejä määrättäessä”

 

Fasc. VIII, 1936
• Saarnio, Uuno, “Logiikan nykyinen kehitysvaihe”
• Reenpää, Yrjö, “Eksaktin kokeen perusteista aistifysiologisen kokeen valossa”
• Sorainen, Kalle, “Tyypillinen yksilökäsite Höffdingin logiikassa”
• Söderman, Max, “Eräitä Bolzano-tutkimuksen probleemeja”
Psykologisia kaksostutkimuksia:
• Lehtovaara, Arvo, “Johdanto”
• Suomalainen, Hilli, “Tyttöjen ja poikien psykologisia eroavaisuuksia”
• Kuoppala, Jussi, “Kaksosten eideettisyys”
Tutkimuksia Kretschmerin typologiasta II:
• von Fieandt, Kai, “Eri tyyppien esiintyminen Nurmijärven pitäjässä”
• Helasvuo, Kaarlo, “Tutkimuksia väkivaltarikollisilla”
• Koskimies, Y.S., “Kokeellisia tutkimuksia puheäänen ja luonteen suhteesta erittäinkin Kretschmerin tyyppejä silmällä pitäen”

 

Fasc. IX, 1938
• Grotenfelt, Arvi, “Muistosanoja Thiodolf Reinistä (1838–1919)”
• Kaila, Eino, “Vähäsen logistiikasta”
• Ketonen, Oiva, “Todistusteorian perusaatteet”
• Vartiovaara, Klaus V., “Logistinen tyyppiteoria”
• Saarnio, Uuno, “Heterologisen paradoksin symbolologinen ratkaisu”
• Nevanlinna, Rolf, “Fysikaalisesta ajan käsitteestä”
• Kaila, Eino, “David Humen kolme kausaaliprobleemaa”
• Aalto, Otso, “Geometria ja näkemys”
• Sorainen, Kalle, “Typologisia piirteitä Höffdingin persoonallisuudenpsykologiassa”
• Hänninen, Eeva, “Tutkimuksia varhaislapsuuden kehityksestä”

 

Fasc. X, 1941
• Ahlman, Erik, “Emotionaalisesta evidenssistä”
• von Fieandt, Kai, “Esimerkki diffuusin kokonaisvaikutelman jäsentymisestä”
• Harva, Urpo, “Edward Westermarckin moraalifilosofia”
• Järnefelt, Gustaf, “Nykyaikaisista kosmologioista”
• Ketonen, Oiva, “Predikaattikalkyylin täydellisyydestä”
• Lagerborg, Rolf, “När föreningen Prometheus kom till 1905–06”
• Laurikainen, K.V., “Matematiikan analyyttisyydestä”
• Lehtovaara, Arvo, “Muistinvaraisissa selostuksissa tapahtuvista muutoksista”
• Nevanlinna, Rolf, “Avaruus-aikamaailman käsitteellisestä konstruoimisesta”
• Pellikka, Arvo, “Spearmanin ‘kahden tekijän teorian’ matemaattisista perusteista”
• Penttilä, Aarni, “Eräitä huomautuksia pronomineista”
• Reenpää, Y. ja R. Niini, “Aistifysiologian kynnyslausekkeista”
• Renvall, Pentti, “Eräästä historiallisen kritiikin perusedellytyksestä”
• Saarnio, Uuno, “Intention merkityksestä käsitteiden konstituutiossa”
• Salonen, Kaisa, “Kretschmerin typologian soveltuminen naisiin”
• Stenius, Erik, “Geometrin och världsbilden”
• Vartiovaara, Klaus V., “Logiikka ja etiikka”

 

Fasc. XI, 1942
• Ahlman, Erik, “Saamisen käsitteen suhde pitämisen käsitteeseen”
• Kaila, Eino, “Reaalitiedon logiikkaa”
• Kinos, Hilppa, “Invarianssin periaatteesta David Hilbertillä”
• Laurikainen, K.V., “Minkowskin neliulotteisesta maailmankuvasta”
• Pellikka, Arvo, “Testisarjojen oirearvo ja edustavuus”
• Saarnio, Uuno, “Mitä on filosofia?”
• von Wright, Georg Henrik, “Några anmärkningar om nödvändiga och tillräckliga betingelser”

 

Fasc. XII, 1943
• Jalavisto, Eeva, “Oman ruumiin havainnosta esineinvarianssina”
• Kaila, Eino, “Kvanttiteorian filosofinen problematiikka loogillisen empirismin valossa”
• Ketonen, Oiva, “‘Luonnollisen päättelyn’ kalkyylistä”
• Kinos, Hilppa, “Äärettömyyden ongelmia”
• Palmgren, Pontus, “Människoblivandet ur zoologisk synpunkt”
• Pellikka, Arvo, “Eräistä hahmoitusilmiöistä kerto- ja jakolaskun suorituksessa”
• Penttilä, Aarni, “Variaabeleista ja konstanteista”
• Siro, Paavo, “Lauseopin periaatteita”
• von Wright, Georg Henrik, “Todennäiköisyysteorian vaiheita”
• von Wright, Georg Henrik, “Filosofianopetuksesta kouluissa”

 

Fasc. XIII, 1944
• Kaila, Eino, “Hahmoprobleemasta”
• Kinos, Hilppa, “Eräs hyvinjärjestetty ylinumeroituva joukko”
• Saarnio, Uuno, “Arvo ja eetillisyys”
• Saarnio, Uuno, “Ylinumeroituva hyvinjärjestys”
• Salonen, Veikko, “Reduktioteorian periaatteista”

 

Fasc. XVI, 1947
• von Haartman, Lars, “Det utlösande schemat, ett grundbegrepp inom modern instinktanalys”
• Järnefelt, Gustaf, “Einsteinin suhteellisuusteorian aksiomaattisista perusteista”
• Kaila, Eino, “Leibniz”
• Ketonen, Oiva, “Epäeukliidisen geometrian filosofisia perspektiivejä”
• Lehtovaara, Arvo, “Ensivaikutelmista”
• Puranen, Erkki, “Menestys koulussa ja menestys elämässä”
• Railo, Jaakko, “Sosiologian ja sosiaalipsykologian suhde”
• Saarnio, Uuno, “Kieli ja logiikka”
• Sivenius, Simo, “Ajatuskalkyylin perusteet”
• Sorainen, Kalle, “Höffdingin Helsingin-luennot keväällä 1911”
• Suolahti, Jaakko, “Grotenfelt historianfilosofian tutkijana”
• Vahervuo, Toivo, “Tyypit ja dimensiot persoonallisuuden diagnostiikassa”
• Valpola, Veli, “Negaation asema tietoa esittävässä kielessä”
• von Wright, Georg Henrik, “Nk. praktillisesta filosofiasta”

 

Fasc. XV, 1948
• Ahlman, Erik, “Normit kielen alalla”
• Aspelin, Gunnar, “Politiker Kallikles”
• von Fieandt, Kai, “Hieman Weberin laista ja sen uudenaikaisemmista vastikkeista”
• Jørgensen, Jørgen, “Hovedstrømninger i nutidens filosofi”
• Kaila, Eino, “Koordinatensystem und Referenzsystem”
• Karsten, Anitra, “Psychische Sättigung und Intelligenz”
• Ketonen, Oiva, “Empiristisestä ja konventionalistisesta mittauksen teoriasta”
• Lagerborg, Rolf, “Ett Rektorsval med efterspel”
• Renvall, Pentti, “Historiallisesta kehityksestä”
• Saarnio, Uuno, “Über die Konverse der Relation”
• Sorainen, Kalle, “Filosofinen yhdistys 75 vuotta”
• Vahervuo, Toivo, Erkki Puranen ja Martti Takala, “Visuaalisuus ja optinen analyysi”
• Valpola, Veli, “Über den Begriff der Quantität”
• Wedberg, Anders, “The Aristotelian thory of classes”
• von Wright, Georg Henrik, “Some principles of eliminative induction”

 

Fasc. XVI, 1950
• Ahlman, Erik, “Hans Kelsenin oikeusfilosofian pääkohtia”
• Palmgren, Pontus, “Fysiologinen aika”
• Saarnio, Uuno, “Loogiset perusoliot”
• Stenius, Erik, “Den språkliga beskrivningen som isomorf avbildning”
• von Wright, Georg Henrik, “Descartes och den vetenskapliga idéutvecklingen”

 

Fasc. XVII, 1952
• Ketonen, Oiva, “Erik Gustaf Ahlman 8.5.1892–27.9.1952”
• Aspelin, Gunnar, “Konvergenstanken. Ett huvudmotiv i Hans Larssons filosofi”
• Bruhn, Karl, “Den fromma barnaläraren som personlighetstyp”
• Brusin, Otto, “Antiikin ihmisen ymmärtämisestä”
• Hedenius, Ingemar, “Hypotetiska befallningar”
• Jalavisto, Eeva, “Development and function of cerebral cortex”
• Kaila, Eino, “Kybernetiikan illuusio”
• Koskenniemi, Matti, “Pitkällekö koulu sosiaalisessa kasvatuksessa voi päästä?”
• Koskenniemi, V.A., “Erik Ahlmanin ‘aforistiset ajatukset'”
• Krohn, Eino, “Psykologisesta taiteenselityksestä”
• Krohn, Sven, “Todellisuusprobleema Upanišaadissa ja buddhalaisessa filosofiassa
• Lagerborg, Rolf, “Ceterum censeo bella esse prohibenda”
• Lehtovaara, Arvo, “Puhumisnopeuden vaikutelmasta”
• Ravila, Paavo, “Kulttuurin käsitteestä”
• Reenpää, Yrjö, “Kommentar zur Behandlung der Frage des Messens der Zeit bei Augustinus”
• Roiha, Eino, “Hiukan teemasta ‘Mitä musiikki on?'”
• Sorainen, Kalle, “Kierkegaard ja Leibniz”
• Sovijärvi, Antti, “Révészin kielensyntyteorian tarkastelua”
• Takala, Martti, “Valaistus ja syvyydenhavainto. (With English summary)”
• von Wright, Georg Henrik, “On the Logic of some Axiological and Epistemological Concepts.

 

Fasc. XVIII, 1954
• von Wright, Georg Henrik, “Ludwig Wittgenstein, En biografisk skiss”
• Harva, Urpo, “Erik Ahlmanin ihmiskäsitys”
• Harva, Urpo, “Nikolai Berdjajev ja hänen filosofiansa”
• Kauppi, Raili, “Käsitteen sisällys ja ala”
• Ketonen, Oiva, “John Dewey 1859–1952”
• Rainio, Kullervo, “Regulaatioilmiöistä elämäntapahtumisen perustana”
• Voutilainen, Touko, “Finaalisesta selittämisestä ja sen suhteesta kausaaliseen selittämiseen”
• Voutilainen, Touko, “Historian kausaliteettiprobleema”

 

Fasc. XIX, 1956• Aalto, Pentti, “Intialaisten kielitieteellisestä ajattelusta”
• Ahmavaara, Yrjö, “Teorianmuodostuksesta psykologian alalla”
• Allardt, Erik & Tor Hartman, “Om sociologiska teoriers och förklaringars natur”
• Broad, C.D., “Eräitä Tuomas Akvinolaisen filosofian peruskäsitteitä”
• Hintikka, K. Jaakko J., “Loogisen kielentutkimuksen näköaloja”
• Kauppi, Raili, “Eräitä intensionaalisen logiikan probleemoja”
• Lagerspetz, Kari, “Biologisten ilmiöiden finalistisesta ja kausaalisesta selittämisestä”
• Stenius, Erik, “Uppbyggnaden av Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus”

 

Fasc. XX, 1957
• Harva, Urpo, “Psykoanalyysin meta-analyysi”
• Hintikka, Jaakko, “Arvokäsitteet sosiaalitieteiden metodiopissa”
• Hintikka, Jaakko, “Modality as referential multiplicity”
• Hintikka, Jaakko, “Necessity, Universality, and Time in Aristotle”
• Ketonen, Oiva, “Oppikoulukysymys ajankohtaisena kulttuuripoliittisena ongelmana”
• Tenkku, Jussi, “Moraali ja rikkaus onnen perusteina”
• Tenkku, Jussi, “Tosiasia- ja arvoarvostelma Humen filosofiassa”

 

Fasc. XXI, 1958
Kaila, Eino, Einstein-Minkowskin invarianssiteoria. Tutkimuksia sen loogis-tietoteoreettisesta luonteesta ja sen luonnonfilosofisesta merkityksestä

 

Fasc. XXII, 1959
• Hintikka, Jaakko, “Kantin oppi matematiikasta”
• Hintikka, Jaakko, “An Aristotelian Dilemma”
• Juurmaa, Jyrki, “Intermodaalisista lahjakkuustekijöistä”
• Salomaa, Arto, “On Many-valued Systems of Logic”

 

Fasc. XXIII, 1960
• Ketonen, Oiva, “Eino Kailan tutkijapersoonallisuus”
• Haavio, Martti, “Eino Kaila ja arvot”
• von Wright, Georg Henrik, “‘Hahmottuva maailma’ — Eino Kailan keskeneräiseksi jäänyt maailmankatsomusteos”
• Kaila, Eino, (jälkeenjääneestä käsikirjoituksesta) “Muutaimia johtoaatteita”
• Kaila, Eino, (jälkeenjääneestä käsikirjoituksesta) “Arkikokemuksen perseptuaalinen ja konseptuaalinen aines”
• Kaila, Eino, “Bemerkungen zu einigen Grundlagenfragen der Wellenmechanik”
• Valpola, Veli, “Eino Kailan julkaistut teokset, kirjoitukset ja puheet sekä puheiden selostukset ja haastattelulausunnot”

 

Fasc. XXIV, 1962
• Reenpää, Yrjö, “Tiedostetun olevaisen rakenteesta”
• Borg, Jaakko, “Eino Kailan terminaalikausaliteetin tarkastelua”
• Hintikka, Jaakko, “Huomioita kreikkalaisten ajankäsityksestä”
• Kauppi, Raili, “Freedom and imperatives”
• Laurila, Erkki, “Teksiikan tiedollinen perusta”
• Malcolm, Norman, “G.E. Moore”
• Saugstad, Per, “Värin konstanssista. Muutamia psykofysiikan näkökohtia”
• Valpola, Veli, “Lisäyksiä ja oikaisuja Eino Kailan julkaisujen luetteloon (Ajatus XXIII)”.

 

Fasc. XXV, 1963
Tenkku, Jussi, Oikeus ja elämän arvo. Aatehistoriallinen tutkimus 1600–luvun oikeusfilosofiasta.

 

Fasc. XXVI, 1964
• Bergström, R.M., “The time-space structure of human subjective perception”
• von Fieandt, Kai, “‘Ding’ und ‘Gegenstand’ als Begriffe der Empirischen Psychologie”
• Hensel, Herbert, “Die allgemeine Sinnespsychologie und ihre Stellung unter den Wissenschaften”
• Hintikka, Jaakko, “Päämäärä, sattuma ja välttämättömyys”
• Jalavisto, Eeva, “Havaintoja näkökenttien kilpailusta”
• Järnefelt, G., “Some cosmological points of controversy”
• Ketonen, Oiva, “Suomen Akatemia”
• Krohn, Sven, “Šamkaran Advaita-Ved€nta”
• Nevanlinna, Rolf, “Zur Frage der mathematischen Behandlung von Erlebnismannigfaltigkeiten”
• Siirala, Martti, “Todellisuuden käsittämisestä psykoanalyysissä”
• Sorainen, Kalle, “Lundensisk filosofi som filosofiskt problem”
• Tenkku, Jussi, “Eräitä Axel Adolp Laurellin tiedon käsitteen piirteitä”
• Tranøy, Knut Erik, “Contemporary philosophy: The Analytic and the Continental”
• Wedberg, Anders, “On the principles of phonemic analysis”
• von Wright, Georg Henrik, “Normit ja logiikka”
• Nyberg, Tauno, “Yrjö Reenpään filosofisten julkaisujen luettelo”.

 

Fasc. XXVII, 1965
• Airas, Pentti, “Historia ja arvot” (+ Deutsches Referat)
• Hintikka, Jaakko, “Kant’s ‘new method of thought’ and his theory of mathematics”
• Hintikka, Jaakko, “Tieto, taito ja päämäärä”
• Ketonen, Oiva, “Helsingin yliopiston kampus-ongelma”
• Ringbom, Mårten, “Moral relevance in Aristotle”
• Stenius, Erik, “Begreppen ‘analytisk’ och ‘syntetisk'”
• von Wright, Georg Henrik, “Edvard Westermarck och Filosofiska föreningen”.

 

Fasc. XXVIII, 1966
Westman, Rolf, Aristoteles’ uppfattning om individ och samhälle. Fyra föredrag jämte diskussioner.

 

Fasc. XXIX, 1967
• Hintikka, Jaakko, “A.O. Lovejoy on Plenitude in Aristotle”
• Maula, Erkka, “On Plato and Plenitude”
• Ringbom, Mårten, “Aristotle’s notion of virtue”
• Routila, Lauri, “Über die ‘beiden’ Fassungen der Kategorienlehre des Aristoteles”
• Wilenius, Reijo, “Aristoteleen valtiotiedon käsitteestä”
• Christensen, Johnny, “Den stoiske kategoriære”
• Stigen, Anfinn, “Aristoteles’ kategoriære”
• Thesleff, Holger, “Om Pseudo-Archytas kategoriläror”
• Hintikka, Jaakko, “Suomen filosofisen tutkimuksen tila ja tavoitteet”

 

Fasc. XXX, 1968
• Andersin, Hans E., “Kybernetiikasta — käyttäytymistieteiden näkökulmasta insinöörin silmin”
• Bergström, M., “Keskushermoston ongelmista”
• Hilpinen, Risto, “Havaintojen antamasta informaatiosta”
• Lagerspetz, Kari, “Terminaalikausaliteetin näennäisongelma”
• Niitamo, O.E., “Oskar Lange yleisen systeemiteorian kehittäjänä”
• Pietarinen, Juhani, “Empiiristen hypoteesien valinta ja episteemiset utiliteetit”
• Tuomela, Raimo, “On Empirical Models of Scientific Theories”
• Tuomela, Raimo, “Indefinability and Definability of Theoretical Concepts”

 

Fasc. XXXI, 1969
• Maula, Erkka: “Plato’s Agalma of the Eternal Gods”
• Maula, Erkka: “Is time a Child or a Grand-Child of Eternity? (Tm. 37d, 50d)”
• Routila, Lauri, “‘Agrapha Dogmata’, Katsaus Platonin esoteeriseen oppiin ja sen tutkimuksen nykyvaiheeseen” (+ English Summary)
• Hilpinen, Risto, “Runsauden periaate ja Jumalan mahdollisuudet” (+ English Summary)
• Hintikka, Jaakko, “Leibniz, Plenitude, Relations, and the ‘Reign of Law'”
• Lounela, Jaakko, “Andreas Thuronius ja logiikan opetuksen alku Turun akatemiassa” (+ English Summary)
• Hintikka, Jaakko, “On Kant’s Background”
• Blomberg, Jaakko, “James on Belief and Truth”.

 

Fasc. XXXII, 1970
• Hilpinen, Risto, “‘Can’ and Modal Logic”
• Purtill, Richard L., Believing the Impossible”
• Johnson Wu, Kathleen G., “Hintikka and Defensibility”
• Hintikka, Jaakko, “Knowledge, Belief, and Logical Consequence”
• Tuomela, Raimo, “On Construct Validity of Tests”
• Tuomela, Raimo, “Meaning and Behavior”
• Itkonen, Esa, “An Epistemological Approach to Linguistic Semantics”
• Leiwo, Matti, “Sijakielioppi” (+ Summary)
• Hakulinen, Auli, “lausetyyppien käsittely transformaatioteoriassa” (+ Summary)
• Maula, Erkka, “Plato’s ‘Mirror of Soul’ in the Timaeus”
• Maula, Erkka, “Plato’s ‘Cosmic Computer’ (Tm. 35a–39e)”
• Tenkku, Jussi, “Englannin parlamenttia ihannoiva Hegel” (+ Summary)
• Erämetsä, Olavi, “Ainetta koskevien lauseiden loogisesta rakenteesta” (+ Summary)
• Morawski, Stefan, “Kauneudesta” (+ Summary).

 

Fasc. XXXIII, 1971
• Hilpinen, Risto, “Knowledge and Justification”
• Hertzberg, Lars, “Inductive Soundness, Entrenchment, and ‘Luck'”
• Vuorinen, Risto, “Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Psychology”
• Blomberg, Jaakko, “Psychophysics, Sensation and Information”
• Reenpää, Yrjö, “Über den Zusammenhang von Verstehen und Bewerten”
• Hertzberg, Lars, “Värdeomdömden och rationellt beteende”
• Hintikka, Jaakko, “Knowledge and Its Objects in Plato”
• Maula, Erkka, “Eudoxus Encircled”.

Notes:

• Niiniluoto, Ilkka, “Can We Accept Lehrer’s Inductive Rule?”
• Hintikka, Jaakko, “The ‘Lottery Paradox’ and the Concept of Shared Information”
• Hintikka, Jaakko, “On Defining Information”
• Mehtonen, Lauri, “Some Reflections on Theory and Practice in Winch’s Idea of Science”
• Tolonen, Tuomas, “Über die Hermeneutik von Karl-Otto Apel”.

 

Fasc. XXXIV, 1972
• Ringbom, Mårten, “Thoughts and Facts — an Aristotelian Problem”
• Hertzberg, Lars, “Facts of Language”
• Kumar Sen, Pranab, “Approaches to the Paradox of Confirmation”
• Vuorinen, Risto, “On Physiological Structuralism in Psychology”
• Wilenius, Reijo, “Radikalismus im Mönchgewand: Zur Sozialphilosophie der spanischen Spätscholastik”.

Notes:

• Tomberlin, James E., “Knowledge and Implication”
• Johnson Wu, Kathleen G., “On Hintikka’s Defence of (C.K.K.*) and (C.BB*)”
• Hintikka, Jaakko, “Some Problems in Epistemic Logic: Two Comments”
• Itkonen, Esa, “On Grice’s, Strawson’s, and Searle’s Concept of Meaning”
• Rossi, Sirpa, “Über das Problem der Verdinglichung bei Lukacs ud Heidegger”

 

Fasc. XXXV, 1973, Juhlajulkaisu professori Oiva Ketosen 60-vuotispäiväksi 21.1.1973

Tabula gratulatoria

• Kauppi, Raili, “Über das Rationale”
• Routila, Lauri, “Zmu Problem der philosophischen Geschichte der Philosophie”
• Stenius, Erik, “On the Systen of Leibniz”
• von Fieandt, Kai, “J.V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie”
• Tenkku, Jussi, “J.V. Snellman as an Ethical Relativist”
• Reenpää, Yrjö, “Über die Gründe der von Fechner, Tammi und Stevens aufgestellten psychophysischen Formeln. Deren informationstheoretische Deutung”
• Tuomela, Raimo, “A Psycholinguistic Paradox and Its Solution”
• Hilpinen, Risto, “On the Semantics of Personal Directives”
• von Wright, Georg Henrik, “Remarks on the Logic of Predication”
• Wójcicki, Ryszard, “Basic Concepts of Formal Methodology of Empirical Sciences”
• Hintikka, Jaakko & Ilkka Niiniluoto, “On the Surface Semantics of Quantificational Proof Procedures”
• Segerberg, Krister, “Franzén’s Proof of Bull’s Theorem”
• Schröter, Karl, “Interpretation der intutionistischen Logik mit Hilfe des Beweisbarkeitsbegriffe”
• Nevanlinna, Rolf, “Über die Riemannsche Grundlegung einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre”.

 

Fasc. 36, 1976
Aisthesis — Essays on the Philosophy of Perception. Proceedings of an International Colloquium on the Philosphy of Perception, Helsinki, September 24–26, 1973

• Sundqvist, Ulf, “Address at the Opening of the Centennial Anniversary Colloquium of the Philosophical Society of Finland, Helsinki, September 25, 1973”
• Anscombe, G.E.M., “The Subjectivity of Sensation”
• Wartofsky, Marx W., “Perception, Representation, and the Forms of Action: Towards and Historical Epistemology”
• Narski, Igor S., “The Question of the Objective Content of Sensations”
• Hintikka, Jaakko, “Information, Causality, and the Logic of Perception”
• Føllesdal, Dagfinn, “Husserl’s Theory of Perception”
• Ströker, Elisabeth, “Zur phänomenologischen Theorie der Wahrnehmung”
• Routila, Lauri, “Wahrnehmung und Interpretation”
• Apel, Karl-Otto, “The Problem of (Philosophical) Ultimate Justification in the Light of a Transcendental Pragmatic of Language”
• Haller, Rudolf, “Perception and Inferences”
• Kivinen, S. Albert, “The Simplest and Most Pervading Aspect of Experience”
• Morawski, Stefan, “On Mimesis”
• Dufrenne, Mikel, “La perception esthetique comme retour a l’originaire”
• von Fieand, Kai, “Persistent and Merging Trends Among Recent Perceptual Theories”
• Summaries in Russian

 

Fasc. 37, 1978, Studies in the History of Philosophy

• In Memorian Yrjö Reenpää
• Remes, Unto, “Galen and the Analytical Method”
• Bibliography of the Philosophical Writings of Unto Remes
• Bosley, Richard, “In Support of an Interpretation of On Int. 9”
• Remes, Unto, “Aristotle’s Sea-Fight Discussion Against Its Background in the Topics”
• Hintikka, Jaakko, “Aristotle’s Inconsistent Logician”
• Ringbom, Mårten, “Socrates’ Ethical Paradox and Akrasia”
• Knuuttila, Simo, “The Statistical Interpretation of Modality in Averroes and Thomas Aquinas”
• Pietarinen, Juhani, “Hume’s Concept of Moral Action and Morality”
• Noro, Mauri, “Hegels Liebesbegriff in seinen Jugendschriften”
• Patoluoto, Ilkka, “Liberty and Social Unions: Wilhelm von Humboldt’s Early Social Theory”
• Manninen, Juha, “Wilhelm Bolins Auffassung von der Freiheit”
• Fulda, Hans Friedrich, “Dialektik als Darstellungsmethode im ‘Kapital’ von Marx”
• Liedman, Sven-Eric, “Marx, Engels, and the Laws of Dialectics”
• Airaksinen, Timo, “F.H. Bradley on Dialectic”
• Niiniluoto, Ilkka, “Notes on Popper as Follower of Whewell and Peirce”
• Hertzberg, Lars, “Language, Philosophy and Natural History”.

 

Fasc. 38, 1980, Philosophy and the Humanities

• Wilenius, Reijo, “Dialektik des Selbstbewusstseins in J.W. Snellmanns ‘Idee der Persönlichkeit'”
• Manninen, Juha, “The Essence of Spirit”
• Stroup, Timothy, “Westermarck’s Ethical Relativism”
• Apel, Karl-Otto, “Causal Explanation, Motivational Explanation, and Hermeneutical Understanding”
• Tuomela, Raimo, “Are Analogy Accounts of Thinking Circular?”
• Hertzberg, Lars & Matti Sintonen, “On language as an Object of Empirical Investigation”
• Rebane, J.K., “Some Problems Involved in a Comprehensive Approach to Social Determination of Knowledge”
• Karkama, Pertti, “Die Dialektik von Wesen und Erscheinung als Grundlage des literarischen Realismus”.

 

Fasc. 39, 1983, Dialectics and Marxist Theory

• Buhr, Manfred, “Der Mut der Wahrheit”
• Zelený, Jind€ich, “From Kant’s Transcendental Logic to Marx’s Materialistic Dialectics”
• Kakkuri, Marja-Liisa, “Abstract and Concrete: Hegel’s Logic as Logic of Intensions”
• Sandkühler, Hans Jörg, “Das Begreifen des Wirklichen als Zukunft der Philosophie”
• Jensen, Hans Siggaard, “A Marxist Theory of Science”
• Juntunen, Matti, “Über die philosophischen Grundlagen der Humanwissenschaften”
• Mehtonen, Lauri, “Die theoretische Aufhebung der Alltagserfahrung als Thema der Kritik der politischen Ökonomie bei Marx”
• Hautamäki, Antti, “Dialectics and Points of View”
• Ukraintsev, B.S. & A.D. Ursul, “Cybernetics and Material Dialectics”.

 

Fasc. 40, 1983, Filosofia, tieto ja moraali

• Hintikka, Jaakko, “‘Olevaisen suuren ketjun’ aukot”
• Hintikka, Jaakko, “Transsendentaalitiedon paradoksi”
• von Wright, Georg Henrik, “En filosof ser på filosofien”
• Sandbacka, Carola, “Om mänskliga behov och det goda”
• Airaksinen, Timo, “Mitä on käytännöllinen etiikka?”
• Korte-Karapuu, Irma, “Lemminkäisen etiikka”
• Manninen, Juha, “‘… se voitti itselleen vain sivistyksen voitot'”
• Elovaara, Raili, “Eksistentialistisen vieraantumisen monumentti”
• Krohn, Sven, “Universaalikysymys filosofisena ongelmana”
• Tuomela, Raimo & Marja Leena Toukonen, “Eino Kailan terminaalikausaliteetin käsite”.

Arvionteja:

• Jussi Tenkku, Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia (Simo Knuuttila)
• Juhani Sarsila, Some Aspects of the Concept of virtus in Roman Literature until Livy (Unto Paananen)
• Georg Henrik von Wright, Freedom and Determination (Matti Sintonen)
• Risto Hilpinen (ed.), New Studies in Deontic Logic: Norms, Actions, and the Foundations of Ethics (Esa Saarinen)
• Sven Krohn, Ihminen, luonto ja logos (Kari Väyrynen).

 

Fasc. 41, 1984, Ihmiskäsityksen filosofia

• Niiniluoto, Ilkka, “Ihminen ja tekniikka”
• von Wright, Georg Henrik, “Tarpeesta”
• Siirala, Martti, “Pahuudesta”
• Hintikka, Jaakko, “Luovuus ja ihmiskäsitykset”
• Pietarinen, Juhani, “Ulkoinen vapaus”
• Taiminen, Leila, “Ama nesciri — huomioita kristillisestä ihmiskäsityksestä”
• Knuuttila, Simo, “Uuden ajan alun filosofisten ihmiskäsitysten uutuuksista”
• Alanen, Lilli, “Människa, medvetande och materia — tre grundbegrepp i Descartes’ filosofi”
• Kivinen, S. Albert, “Okemaattisesta ihmiskäsityksestä”
• Saarinen, Esa, “Sartelainen ihmiskäsitys — taideteos vai teoria?”
• Saarinen, Aino & Juha Manninen, “Herran ja rengin dialektiikasta ja sen merkityksestä naistutkimukselle”
• Kannisto, Heikki, “Filosofisen antropologian mahdollisuudesta”.

 

Fasc. 42, 1985, Varia

• In Memoriam Kalle Sorainen
• Tuomela, Raimo, “Tieteellisestä maailmankäsityksestä”
• Hautamäki, Antti, “Epistemologinen relativismi”
Kuokkanen, Martti, “Teorianvalinnan pragmatiikasta”
• Lahti, Pekka, “Kvanttiteoria ja realismi”
• Hertzberg, Lars, “Wittgenstein om estetiska utsagor”
• Manninen, Juha, “Tiedon suhteellisuus ja totaliteetti — ruotsalaisia välienselvittelyjä Hegelin filosofian kanssa”
• Kusch, Martin, “Gadamerin avulla Gadameria vastaan”
• Lagerspetz, Eerik, “Aika, rationaalisuus ja distributiivinen oikeudenmukaisuus”.

Arvionteja:

• Lilli Alanen, Studies in Cartesian Epistemology and Philosophy of Mind (Simo Knuuttila)
• Esa Saarinen, Lilli Alanen ja Ilkka Niiniluoto (toim.), Rakkauden filosofia (Seppo Sajama)
• Högnäs, Staffan, “Arbete och etik, en bibliografisk essä”.

 

Fasc. 43, 1986, Vapaus

• Vapaus-kollokvion avaussanat (Ilkka Ninniluoto)
• von Wright, Georg Henrik, “Tekojen vapaus”
• Saalo, Juhani, “Vapaudesta määrätä ontologiaa”
• Pörn, Ingmar, “Om viljans frihet”
• Holmström, Ghita, “Om frihet att vilja”
• Lagerspetz, Eerik, “Autonomian paradoksi”
• Kusch, Martin, “Valinnan valinta — varhais-Heideggerin anti vapauden ongelmaan”
• Niiniluoto, Ilkka, “Vapaa tiede”
• Patoluoto, Ilkka, “Positiivinen vapaus ja Jumala: John Locke”
• Siitonen, Arto, “Vapaudesta ja vapauksista”
• Sandu, Gabriel, “Oikeudet ja vapaudet”
• Talja, Jari, “Teko, kyky ja vapaus”
• Airaksinen, Timo & Matti Häyry, “Vapauden rajoittaminen: esteet, uhkaukset ja tarjoukset”
• Männistö, Mauri, “Vapaus vastuusta”
• Pietarinen, Juhani, “Ulkoinen ja sisäinen vapaus”
• Knuuttila, Simo, “Omantunnonvapaudesta”
• Kivinen, S. Albert, “Ihmisen kahdenlainen vapaus John Locken mukaan”
• Teräväinen, Juha, “Rajankäynti oman vapauden kanssa”
• Sivenius, Hannu, “Jean-Jacques ja vapaus”
• Mäki, Markku, “Vapaus Hegelin ‘Oikeusfilosofiassa'”.

 

Fasc. 44, 1987

• Hamlyn, David W., “Kognitionen och behovet av känsla”
• Árnason, Viljhámur, “Moralen och den mänskliga naturen”
• Skirbekk, Gunnar, “Habermasin käsitys luonnosta ja sen ekofilosofinen merkitys”
• Rantala, Veikko, “Intentionaaliset tiedot: Totuuden käsitteestä tieteen. ja taiteenfilosofiassa”
• Tuomela, Raimo, “Mitä on olemassa?”
• Kuokkanen, Martti, “Tieteellinen realismi ja sosiaalipsykologinen teorianmuodostus”
• Rauhala, Lauri, “Psyykkisesti häiriintyneen maailmankuvan konstituution analyysi”
• Lammenranta, Markus, “Internalistinen ja eksternalistinen käsitys episteemisestä oikeutuksesta”
• Häyry, Matti, “Mitä on soveltava etiikka?”.

Arvionteja:

• Jean Bethke Elshtain, Meditations on Modern Political Thought. Masculine/Feminine Themes from Luther to Arendt (Ilkka Patoluoto)
• Olli-Pekka Lassila, Vapaa ihminen: etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa (Esa Saarinen)
• Heikki Kannisto, Ymmärtäminen ja kritiikki (Martin Kusch)
• Heikki Kannisto, Thoughts and Their Subject: A Study of Wittgenstein’s ‘Tractatus’ (André Maury).

 

Fasc. 45, 1988, Moraali ja yhteiskunta

• Wallgren, Thomas, “Modernitet och postmodernitet i filosofisk belysning”
• Voutilainen, Touko, “Tasa-arvon käsitteestä”
• Sajama, Seppo, “Kant, laki ja moraali”
• Kuokkanen, Martti, “Sosiaalisista oikeksista”
• Kannisto, Heikki, “Sokraattinen metodi: Filosofia ‘sotataitona'”
• Räikkä, Juha, “Itsensä pettämisen ongelmasta”
• Portin, Petter, “Vapaan tahdon ongelma biologisessa pespektiivissä”
• Häyry, Heta & Matti Häyry, “Tahdonalainen eutanasia ja lääkärin paternalismi”.

Arviointeja:

• Matti Häyry & Heta Häyry, Rakasta, kärsi ja unhoita — moraalifilsofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta(Kimmo Lapintie)
• Matti Häyryn ja Heta Häyryn kommentti Kimmo Lapintien kirja-arviointiin
• Ludwig Wittgenstein, Sininen ja ruskea kirja, Ludwig Wittgenstein, Huomautuksia väreistä (Heikki Saari).

 

Fasc. 46, 1989, Intentio

• Intentio-kollokvion avaussanat (Ilkka Niiniluoto)
• Patoluoto, Ilkka, “Moraalisen teon intentio Pufendorfin teoriassa”
• Ollila, Maija-Riitta & Timo Airaksinen, “Järki, tunteet, intentiot”
• Pietarinen, Juhani, “Intention implikaatiot”
• Koistinen, Olli, “Tahdon heikkous”
• Niiniluoto, Ilkka, “Ehdolliset intentiot”
• Sandu, Gabriel, “Negatiiviset teot”
• Tuomela, Raimo, “Toiminnan teorian sosiaalinen dimensio”
• Sajama, Seppo & Simo Vihjanen, “Oidipuksen intentio”
• Aho, Tuomo, “Intention varhaishistoriaa”
• Alanen, Lilli, “Intentionaalisuuden ja representaation käsitteet Descartesilla ja Husserlilla”
• Haaparanta, Leila, “Intention käsite ja logiikan oikeuttamisen ongelma Edmund Husserlin filosofiassa”
• Rauhala, Lauri, “Intention analyysin vaiheita fenomenologiassa”
• Hertzberg, Lars, “‘Vaikka itse Jumala olisi vilkaissut sieluihimme, hän ei olisi voinut nähdä kenestä puhumme'”
• Kamppinen, Matti, “Intentionaalisuuden rooli kognitiotieteessä”.

 

Fasc. 47, 1990

• Parland, H., “Mielekkyyden kahdet kasvot”
• Mayry, André, “En människas identiet”
• Sandbacka, Carola, “Om lycka och rätt handlande”
• Ollila, Maija-Riitta, “Eettisistä näkökulmista”
• Lagerspetz, Olli, “Brott och straff ur ett deltagarperspectiv”
• Häyry, Heta & Matti Häyry, “Klassinen ja liberaali utilitarismi”
• Palomäki, Jari, “De re/de dicto -erotteluja Russellin logiikassa”
• Turunen, Panu, “Brentanon ja Stumpfin keskustelu tunneaistimuksista”
• Kalela, Jorma, “Historiantutkimus ja narrativisuus”
• Määttänen, Pentti, “Havaitseminen ja toiminta C.S. Peircen pragmatismissa”.

Arviointeja ja esittelyjä:

• Kuokkanen, Martti, “Kriittisiä näkökulmia strukturalistiseen tieteenteoriaan” (Lectio praecursoria 19.9.1989)
• Wallgren, Thomas, “Förståelsen av främmande folk som etisk tilldragelse”
• Alvin I. Goldman, Epistemology and Cognition (Markus Lammenranta).

 

Fasc. 48, 1991, Varia

• Sintonen, Matti, “Esipuhe”
• In Memoriam Erik Stenius
• In Memoriam Ilkka Patoluoto
• In Memoriam Touko Voutilainen
• von Wright, Georg Henrik, “Mitä filosofia minulle on?”
• Kannisto, Heikki, “Hyveetkö jälleen?”
• Ollila, Maija-Riitta, “Sankareita vai itsemurhaajia?”
• Puolimatka, Tapio, “Spinoza ja tiedon etiikka”
• Klockars, Kristian, “Intelligibiliteten hos social praktik — en essä om Sartres Critique de la Raison dialectique”
• Heinämaa, Sara, “Merkityksen ongelma tekoälyssä”
• Kuokkanen, Martti, “Huomioita Pozna€in koulun idealisaatio-opista”
• Heinimaa, Markus, “‘Filosofia terapiana’ -metafora Wittgensteinin filosofiassa”
• Bjon, Harald, “Om ‘den eviga återkomsten'”.

Arvioita:

• Koistinen, Olli, “On the Metaphysics of Spinoza’s Ethics” (Lectio praecursoria, Turun yliopisto 1991)
• Siitonen, Arto, “Aporetiikan ongelma” (Lectio praecursoria, Helsingin yliopisto 1990).

 

Fasc. 49, 1992, Luonto

• Luonto-kollokvion avaussanat (Ilkka Niiniluoto)
• Karjalainen, Sakari & Heta Häyry, “Luonnollisesta ja luonnottomasta”
• Siitonen, Arto, “Luonnontila”
• Wallgren, Thomas, “Ekologisk kris?”
• Heinämaa, Sara, “Äitiluonto, keinonainen ja muita kognitiotieteen sukupuolikuvia”
• Knuuttila, Simo, “Luonto aristoteelisessa luonnontieteessä”
• Kajander, Juha, “Renessanssin luontokäsitys”
• Koistinen, Olli, “Spinoza ja luonnonpäämäärät”
• Kirjavainen, Heikki, “Luonto ja moraali”
• Lammenranta, Markus, “Voiko luonnossa olla arvoja?”
• Vilkka, Leena, “Luonnon itseisarvoista”
• Oksanen, Markku, “Taylorin teoria luonnon kunnioituksesta”
• Häyry, Matti, “Yksilö ja luonnonsuojelu”
• Tuori, Kaarlo, “Luonnonoikeuden sisältö ja funktio”
• Ollila, Maija-Riitta, “Lähellä Maata, lähellä elämää: ekofeminismin tarkastelua”
• Tammilehto, Olli, “Miksi filosofin olisi tutkittava ympäristökriisin syitä?”
• Niiniluoto, Ilkka, “Luonnonlaki”
• Sintonen, Matti, “Sosiobiologia ja ihmisluonto”
• Pylkkänen, Paavo, “Bohm ja luonnon holistisuus”.

 

Fasc. 50, 1993, Vapaus ja moraalin perusta

• “Kymmenen vuotta käytännöllistä filosofiaa”: Professori Timo Airaksisen oppilaiden katselmus
• Häyry, Heta, “Yksilön vapaus ja sen rajat”
• Häyry, Matti, “Liberaali utilitarismi ja soveltava etiikka”
• Hellsten, Sirkku, “Tarpeet ja distributiivinen oikeudenmukaisuus”
• Kopperi, Marjaana, “Kommunitarismi — liberalismin kritiikkiä vai konservatiivista politiikkaa?”
• Loukola, Olli, “Miksi pysähtyä tähän? eli liberalismista libertarismiin ja eteenpäin”
• Kilpi, Jukka, “Vapautus velkataakasta — unelma, armo vai oikeus?”
• Puolimatka, Tapio, “Moraalirealismi ja sen oikeaksi todistaminen”
• Kaalikoski, Katri, “Irish Murdochin filosofiaa”
• Salmela, Mikko, “Erik Ahlmanin arvofilosofia — hyvää elämää vai elämän tarkoitusta etsimässä?”
• Pulkkinen, Tuija, “Sukupuolen genealogiaa eli ristiinpukeutuminen ja postmoderni filosofia”
• Sipilä, Petri, “Seksiä! — sukupuoli on/off”
• Ollila, Maija-Riitta, “Hyveellisyyttä duettona. Alustavia huomautuksia hyveistä Rendezvous-etiikassa”

 

Fasc. 51, 1994

• Sintonen, Matti, “Esipuhe”
• Krohn, Sven, “Etiikka ja talous”
• Launis, Veikko, “Onko Mackien virheteoria inkoherentti?”
• Karlsson, Joakim, “Begreppet straff — Etiska och begreppsliga tillkortakommanden i modern straffteori”
• Hellsten, Sirkku, “Poliittinen liberalismi ja hyvinvointivaltion legitimiteetti”
• Keinänen, Mikko, “Mielikuvitus ja rationaalisuus — Cornelius Castoriadiksen yhteikuntafilosofian ongelmia”
• Juti, Riku, “Valistuksen ihmisjärki ja kriittinen empirismi”
• Mäenpää, Petri, “Empirismin renessanssi logiikassa: Tekeekö tietojenkäsittelyn muuttuminen tieteeksi logiikasta aposteriorista?”
• Heinämaa, Sara, “Ele, ilme ja rytmi: Kosketuksia Maurice Merleau-Pontyn kielikäsitykseen”
• Pylkkö, Pauli, “Onko nykyinen tiede välttämättä onto-teoloogista Heideggerin tarkoittamassa mielessä?”
• Konkka, Jyrki, “Harsanyi ja peliteorian ydin”
• Kuokkanen, Martti, “Onko laadullinen metodologia puolustettavissa?”
• Portin, Petter, “Syyn, motiivin ja kohtalon käsitteet biologisessa katsannossa”
• Pihlström, Sami, “William James — ihmisen totuus Jumalasta”.

 

Fasc. 52, 1995

• In Memoriam Raili Kauppi
• In Memoriam Veli Valpola
• Aho, Tuomo, “Ockham ja aika”
• Tulenheimo, Tero, “Identitas Indiscernibilium McTaggartin ontologiassa”
• Korte, Tapio, “Objektiivisuuden käsitteestä Fregen ja Bolzanon merkitysteoriassa”
• Kajamies, Timo, “Kääntämisen epämääräisyys ja reerenssi-intuitiot”
• Reuter, Martina, “Kvinnor, natur, metaforer och rationalitet”
• Lammenranta, Markus, “Hyvetietoteoria”
• Puolimatka, Tapio, “Indoktrinaatio”
• Österman, Bernt, “Vad är generell värdeteori?”
• Ruokonen, Floora, “Sielun hyvyys ja hahmon kauneus. 1700-luvun tulkintoja kalokagathiasta”
• Tukiainen, Arto, “Metaetiikka, emotionalismi, jälkifilosofia”
• Pihlström, Sami, “Onko transsendentaalifilosofia naturalisoitavissa?”
• Aho, Tuomo, “Asennelogiikan oikeutus”
• Lammenranta, Markus, “Reliabilismi ja kaksi naturalistisen tietoteorian ongelmaa”
• Kaitaro, Timo, “Diderot ja valistuksen perintö”
• Wallgren, Thomas, “Filosofi och samtid”
• Pihlström, Sami, “Ontologiset sitoumukset ja inhimilliset käytännöt”.

 

Fasc. 53, 1996, Tieto

• Tieto-kollokvion avaussanat (Ilkka Niiniluoto)
• Sihvola, Juha, “Tiedon mahdollisuus ja uskomusten oikeuttaminen hellenistisessä filosofiassa”
• Yrjönsuuri, Mikko, “Duns Scotus intuitiivisesta tiedosta”
• Alanen, Lilli, “Skepticism och rationalitet i Descartes’ tänkande”
• Koistinen, Olli, “Spinozan tietoteoria”
• Pietarinen, Juhani, “Tieto ja mekaaninen liike”
• Lammenranta, Markus, “Tiedon luonne”
• Juti, Riku, “Tieto, datum ja havainto — erään klassisen ongelman hahmotelma”
• Aho, Tuomo, “Muistoista”
• Kivinen, S. Albert, “Apriorisesta tiedosta”
• Rantala, Veikko, “Tiedon esittäminen ja kognitiiviset mallit”
• Pihlström, Sami, “Tieto ja toiminta”
• Sintonen, Matti, “Tieto ja luonnon valinta”
• Hellsten, Sirkku, “Moraalisen tiedon justifikaatio: tietämättömyyden verho vs. traditiot”
• Kaalikoski, Katri, “Moraaliset tosiasiat ja naturalismin mahdollisuus”
• Häyry, Matti ja Marjaana Kopperi, “Millaista tietoa ihmisestä tarvitaan moraalin perustaksi?”
• Haapala, Arto, Esteettinen tieto”
• Häyry, Heta, “Tieto ja vastuu”
• Lagerspetz, Eerik, “Tieto ja tulevaisuus”
• Niiniluoto, Ilkka, Tietoyhteiskunta”.

 

Fasc. 54, 1997

• Allardt, Erik, “Yhteikuntatieteemme filosofisista juurista”
• Kaitaro, Timo, “Olivatko valistusfilosofit Descartesin vai Locken perillisiä?”
• Hiipakka, Janne, Markku Keinänen ja Anssi Korhonen, “Kombinatorinen modaliteettiteoria”
• Ylikoski, Petri, “Realismi ja regressio — ongelmia dispositioiden ontologiassa”
• Vilkko, Risto, “Paul Bernaysin idealisoitu todellinen”
• Molander, Joakim, “Vad är ett privat språk?”
• Peuhu, Ari, “Fodor ja kausaalis-informationaalinen denotaatio: naturalistisen semantiikan tuho?”
• Kieseppä, I.A., “Mitä tieteenfilosofia kertoo approksimaatiosta?”
• Konkka, Jyrki, “Rationaalisuus ja säännön seuraaminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa”
• Kuokkanen, Martti, “Näkökulmia nyrkkeilyyn”
• Portin, Petter, “Perinnöllisyystieteen transsendenssi”
• Himanka, Juha, “Heidegger harkitsee tiedettä. Kommentti Pauli Pylkölle”
• Österman, Bernt, “”Om generell värdeteori”
• Lagerspetz, Olli, “Att tro andra och tro på andra”
• Hellsten, Sirkku, “From methodological individualism to moral individualism”
• Värri, Veli-Matti, “Hyvä kasvatus kasvatusfilosofian ajattomana perusongelmana”
• Klockars, Kristian, “Arvet från Sartre — en regressiv-progressiv studie av en avhandlings praxis”.

 

Fasc. 55, 1998

• von Wright, Georg Henrik, “Sielu, aivot ja käyttäytyminen”
• Juti, Riku, “Jumalaisesta korporaatiosta modernin maailman eettiseen epäjärjestykseen”
• Roinila, Markku, “John Locke ja G.W. Leibniz heikkotahtoisuudesta”
• Klockars, Kristian, “Om förhållandet mellan etik och samhällskritik”
• Wennberg, Mikko, “Oikeus funktionaalisena käsitteenä”
• Vehkavaara, Tommi, “Sopeutuminen tietoprosessina”
• Kieseppä, I.A., “Eksplikoiva tutkimusote ja sen vaihtoehdot tieteenfilosofiassa — erään esimerkkitapauksen tarkastelua”
• Kuokkanen, Martti, “Yleistettävyys ja selittäminen laadullisessa tutkimuksessa”
• Paavola, Sami, “Abduktivistinen salapoliisimetodologia — esimerkkinään Semmelweisin lapsivuode-kuumetutkimukset”
• Pihlström, Sami, “Järjen itsekuri: Kant, transsendentaalifilosofia ja pragmatismi”
• Pursiainen, Terhi, “Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi. Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista katsomuksista, lähteistä ja vaikutteista”
• Rannikko, Esa, “Liberum Arbitrium and Necessitas: A Philosophical Inquiry into Augustine’s Conception of Will”
• Salmela, Mikko, “Arvot kulttuurin kulmakivenä 1900-luvun suomalaisesa filosofiassa”
• Oksanen, Markku, “Nature as Property. Environmental Ethics and the Institution of Ownership”

 

Fasc. 56, 1999

Niiniluoto, Ilkka, “In memoriam: Sven Krohn (1903-99)”
Knuuttila, Simo, “Augustinuksen käsitys luomisesta ja ajasta”
Pursiainen, Terhi, “Sigfridus Aronus Forsius (n. 1550-1624) luonnonfilosofina”
Oittinen, Vesa, “Suomen ensimmäiset kantilaiset”
Vilkko, Risto, “Thiodolf Reinin logiikka ja logiikan filosofia”
Sarje, Kimmo, “Aristokraattinen radikalismi”
Wallgren, Thomas, “Georg Henrik von Wright som tidsdiagnostiker”
Rannikko, Esa, “Tahdon käsite Augustinuksella”
Ruokonen, Floora, “Tuulihaukan tarkkailua. Kauneuden merkityksestä Iris Murdochin moraalifilosofiassa”
Tanska, Tuula, “Mikä on psykofyysinen ongelma?”
Packalen, Elina, “‘Millainen olisi maailma, jossa A olisi tosi?’ Joitakin näkökulmia kontrafaktuaalien ongelmaan”
Pulkkinen, Tuija, “Identiteetti ja ei-identiteetti. Alkuperästä ja ykseydestä moneuteen ja toistoon identiteettipolitiikassa”
Karkia, Leo, “Analogiapäättelyn tarpeellisuudesta”
Sipilä, Petri, “Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka”
Wadenström, Ralf, “Vårt postmoderna Europa”
Raatikainen, Panu, “Logiikka, matematiikan perusteet ja ohjelmointi”
Loukola, Olli, “Kolme teesiä moraalista ja maailmasta”
Tukiainen, Arto, “Filosofisen ongelman henkilökohtaisuudesta”

 

Fasc. 57, 2000

Niiniluoto, Ilkka, “In menomoriam: Oiva Ketonen (1913-2000)”
Taneli Kukkonen. “Ajatuksia koskien Aristoteleen “ajattelua ajattelevaa ajattelua”
Heikki J. Koskinen, “Filosofisen tiedon luonne ja W. V. Quinen holistinen empirismi”
Pauli Salo,” Psykofyysiset lait ja intentionaalisten tilojen redusoimattomuus”
Kristina Rolin,” Tieteen normit ja tiedollinen luotettavuus”
Arto Tukiainen,” Filosofia terapiana? Alustavia huomioita filosofian ja psykoterapian suhteesta”
Marjaana Kopperi, “Ihmisoikeuksien kulttuurisidonnainen perustelu”
Olli Loukola, “Metaforamme ovat kohtalomme – luottamus Platonista tähän päivään”
Jaana Parviainen, “Kehollinen tieto ja taito”
I. A. Kieseppä, “Suvaitsevaisen realismin ensyklopedinen puolustus”
Sevi Siljola,” Mitä on tietoisuus?”
Martina Reuter, “Kropp, jämlikhet och könsskillnad i Descartes filosofi”
Jyrki Konkka,” Tavat, rationaalisuus ja kollektiivinen rationaalisuus”
Juha Himanka, “Tätä on todellisuus”

 

Fasc. 58, 2001

Mats Bergman ja Sami Paavola, ‘C. S. Peircen “Mikä merkki on?” – suomentajien alkusanat’
Charles S. Peirce, ‘Mikä merkki on?*
Bernt Österman, *Förståelsens epistemologi*
Arto Siitonen, *Ymmärtäminen, tulkinta ja niiden metataso*
Kari Syreeni, *Berättelse – ideologi – verklighet: Några reflexioner över evangelierna och kristendomens stora berättelse*
Markku Roinila, *G. W. Leibniz apperseptiosta*
Juha Himanka, *Husserlin fenomenologinen todistus maan liikkumattomuudelle*
Katri Kaalikoski, *Minkä maailman sinä bäet? Iris Murdochin platonistisen kielikäsityksen perustelu*
Pauli Salo: *Kieli, kognitio ja konnektionismi*
Panu Raatikainen, *Mitä oli analyyttinen filosofia?*
Martina Reuter, *Kysymyksiä kokemuksesta ja filosofian metodista Descartesin, Husserlin ja Merleau-Pontyn filosofiassa*
Risto Vilkko, *Logiikan ja filosofian välisestä vuorovaikutuksesta*
Tuija Takala, *Geenit, järki ja tunteet – ja mihin filosofista osaamista siihen tarvitaan?*
Ilpo Halonen, *Selittämisen kyselymalli ja peitelait*
Veikko Launis, *Moniulotteinen bioetiikka*
Petri Ylikoski, *Intressit ja kausaalinen selittäminen*
Antti Mattila, *Asioiden näkeminen uudessa valossa – näjökulman vaihtaminen terapiakeskustelussa*

Arvioita

Markku Keinänen ja Anssi Korhonen,* Vaativa esitys metafysiikasta*
Sami Pihlström, *Uskon epistemologiaa ja uskonnonfilosofian metodologiaa – näyte suomalaisesta uskonnonfilosofiasta

 

Fasc. 59, 2002

George Henrik von Wright: Muistoja Filosofisen Yhdistyksen toiminnasta Eino Kailan puheenjohtajakaudellaOiva Ketonen in memoriam
Seikko Eskola: Oiva Ketonen korkeakoulupoliitikkona
Sami Pihlström: Oiva Ketosen pragmatismi- ja naturalismivaikutteista
Jan von Plato: Elämä ja teos – ajatuksia Oiva Ketosen tieteellisen saavutuksen johdostaVaria
Risto Vilkko: Leibnizin universaalikieli- ja kalkyyliaatteiden vastaanotto 1900-luvulla
Katri Kaalikoski: Niityltä metsään – Iris Murdochin platonistinen pragmatismi
Helena Siipi: Vastuu ja vaihtoehdot Frankfurt-tyyppisissä esimerkeissä
Tuukka Perhoniemi: Historia johdatuksena fenomenologiaan – Edmund Husserlin ajattelun liikkeistä 1930-luvulla
Ahti-Veikko Pietarinen: Filosofinen logiikka ja informatiikan vallankumous
Petri Ylikoski: Kymmenen haastetta kausaalisen selittämisen teorialle
Krister Talvinen: Kognitiivisten kykyjen moitteeton toiminta
Lectioita
Jari Kauppinen: Derridan atopologiat. Filosofia, oikeus ja kirjallisuus
Miira Tuominen: Antiikin filosofit tiedon ja argumentaation prinsiipeistä
Petter Korkman: Barbeyrac och naturrätt
Ahti-Veikko Pietarinen: Semanttiset pelit logiikassa ja kielessä
Taneli Kukkonen: Arabifilosofit mahdollisuuksista ja maailmasta
Keskustelua
Panu Turunen: Varhaisen fenomenologian suhde kantilaisuuteen ja gradualismiin
Juha Himanka: Filosofian jakaantumisesta analyyttiseen ja mannermaiseen sekä lyhyt fenomenologian määritys

 

Fasc. 60, 2003

Georg Henrik von Wright in memoriam

Ilkka Niiniluoto: Georg Henrik von Wright (1916-2003)
G. H. von Wright: Värderingar – eller att säga det osägbara
Varia

Mikko Lahtinen: “Et kai kuvittele, että suuret rikokset ja täydellinen pahuus voivat syntyä mitättömästä luonteesta?”
Filosofi ja sofisti Platonin valtiofilosofiassa
Pauli Annala: Timaios-dialogi ja teleologian rajat
Jyrki Konkka: Järki ja tapa – erilaiset yhdessä
Juhana Lemetti: Vapaus – vielä kerran
Risto Vilkko: Immanuel Kant – logiikan kehityksen tärkeä taustavaikuttaja
Arto Siitonen: Bolzanon heuristiikasta
Juha Himanka: Ilmeisyydestä Husserlilla
Erkki Kilpinen: Pragmatismista ja sen yhteiskuntatieteellisestä merkityksestä
Tomi Kokkonen: Evoluutio ja altruismi
Heikki J. Koskinen: Naturalismi ja filosofian metafyysinen käänne

Käännös, kirja-arvio ja lectio

Matti Simola: Otto Weininger (1880-1903)
Otto Weininger: Tieteen olemus
Ahti-Veikko Pietarinen: Wienin piiri, kieli ja signifistiikka
Hannes Nykänen: Moralfilosofin och samvetet

 

Fasc. 61, 2004

Wittgenstein, kieli ja merkitys

Jaakko Hintikka: Ludwig Wittgenstein – lainsuojaton filosofi
Maija Aalto: Kuinka Wittgensteinin Tractatusta tulisi lukea?
Jussi Haukioja: Säännön seuraaminen ja merkitys: mikä olikaan kysymys?
Antti Saaristo: Merkitys sosiaalisena käytäntönä: Kohti ihmistieteiden filosofisia perusteita

Fenomenologian kysymyksiä

Dan Zahavi: Aika ja tietoisuus Bernau-käsikirjoituksissa
Bernhard Waldenfels: Itseyden ja toiseuden ruumiillinen kokemus
Sara Heinämaa: Sielusta, ruumiista ja hengen elämästä: Husserlin (ennakko)vastaus Heideggerin huomautuksiin
Jussi Backman: Aiheesta toiseen: Heidegger, Parmenides ja ajattelun lähtökohdat

Klassikot ja nykypäivä

Krister Talvinen: Taolainen filosofia ja skeptisismi
Martti Nyman: Sokrateen viimeiset sanat
Marianna Raulo: Onko Rousseaun ajatuksista yhteiskunnallisen kehityksen tueksi?
Juha Sihvola: Kantin Ikuiseen rauhaan ja stoalainen perinne

Ihminen ja yhteiskunta

Kaija Rossi: Teknologia, lisääntyminen ja järjestys – Lapsettomuuden ongelman lähestymisestä filosofiassa
Jari Jula: Taiteen autonomia?

Lectioita ja kirja-arvio

Heikki Ikäheimo: Hegel, subjekti ja tunnustussuhteet
Mats Bergman: C. S. Peirces teckenteoris kommunikativa grundvalar
Sami Pihlström: Moraalirealismi ja maailmankansalaisuus

 

Fasc. 62, 2005

Ilkka Niiniluoto: In memoriam: Jussi Tenkku
Miira Tuominen: Induktion ongelman synnystä
Mats Bergman: Kontext och kommunikativ latitud i C. S. Peirces teckenteori
Juha Himanka: Fenomenologian ABC
Joona Taipale: Transsendentaalinen henkilö ja vieraus: Minän käsite Husserlin geneettisessä fenomenologiassa
Heikki J. Koskinen: Quine, looginen analyysi ja ontologia
Arto Laitinen: Vahvan arvostamisen rooli inhimillisen elämän kannalta
Johannes Wellman: Taylor ja Moran mentaalisten tilojen itsekonstituutiosta
Ilpo Halonen: Mahdolliset maailmat ja virtuaalitodellisuus
Jukka Varelius: Potilaiden terveyden edistämisen asema lääketieteessä

Lectiot ja kirja-arvio

Juho Ritola: Kehäpäätelmä: tutkielma virhepäätelmästä
Helena Siipi: Luonnollisuus, luonnottomuus ja keinotekoisuus bioeettisinä perusteina
Valtteri Arstila: Värieliminativistinen ratkaisu värien paradoksiin
Krister Talvinen: Tyyni kuin stoalainen

 

Fasc. 63, 2006

Suomalainen filosofia

G. H. von Wright: Moderni identiteetti ja eettisyys
Marja Jalava: Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismi autonomian ajan Suomessa
Sami Pihlström: 80 vuotta Ajatuksia. Poimintoja Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirjan historiasta

Kieli, merkitys ja oleminen

Taneli Kukkonen: Al-Ghazâlî nimistä ja nimeämisestä
Susanna Lindberg: Metafysiikasta olemisen “fysiikkaan”: Hegelin “elämä” ja Heideggerin “fysis”
Ahti-Veikko Pietarinen & Lauri Snellman: Kuinka pragmatismi todistetaan
Pauli Brattico: Viimeaikaisia käsityksiä kielestä ja merkityksestä generatiivisessa kielitieteessä
Joona Taipale: Identiteetin fenomenologiaa: Husserl ja Merleau-Ponty persoonan yhtenäisyydestä

Moraali, kirjallisuus ja hyvä elämä

Malin Grahn: Stoalaisuus ja Michel Foucault’n ajattelussa
Nora Hämäläinen: Litteratur i moralfilosofin – Nussbaum, aristotelism och teorikritik
Susanne Uusitalo: Addiktion paheksunnan jäljillä

Lectiot ja kirja-arvio

Petri Räsänen: Schopenhauer ja Kantin transsendentaalinen idealismi
Michael McEachrane: For Sentimental Reasons: Investigations in the Philosophy of Psychology
Harri Sahavirta: Karl Popperin tieteenfilosofia ja popperilaisten maailmojen evoluutio
Elisa Aaltola: Eläimet yksikköinä: Kulttuurisia ja moraalisia luokitteluja
Krister Talvinen: Tieteen kaleidoskooppi

 

Fasc. 64, 2007

In memoriam

Ilkka Niiniluoto: In memoriam Pertti Lindfors (1927-2007)

Filosofian historiaa

Valtteri Viljanen: Voiman käsitteen kritiikki ja rehabilitaatio uuden ajan alun metafysiikassa
Vesa Oittinen: Kant ja Linné
Ilmari Jauhiainen: Tiedän, mitä teen. Konstruktivistisia piirteitä Hegelin logiikassa ja kielifilosofiassa
Heikki A. Kovalainen: Emerson ja kulttuurin merkitykset
Juha Manninen: “…olen paineen alaisena pisara pisaralta puristanut itsestäni selityksiä” – Ludwig Wittgensteinin Wienin sanelujen antia vuosilta 1931-32

Kieli, mieli ja merkitys

Hanne Ahonen: Mitä on musiikin ymmärtäminen?
Valtteri Arstila: Kuinka sovittaa yhteen konseptualismi ja non-konseptualismi?

Fenomenologia ja Derrida

Klaus Held: Fysis ja syntymä – fenomenologinen näkemys ja luonnon kokemuksesta
Sigridur Thorgeirsdottir: Nietzsche ruumiista ja luontona
Dan Zahavi: Fenomenologia ja kognitiotiede: mahdollisuuksia ja vaaroja
Joona Taipale: Ruumiinfenomenologia ja solipsismi
Jari Kauppinen: Derridan filosofinen merkitys. Etiikka, politiikka ja kielifilosofia
Marika Enwald: Derridan filosofian merkityksestä – etiikka, politiikka ja kielifilosofia

Lectiot

Juhana Lemetti: Onko Hobbes radikaali?
Jari Kaukua: Itsetietoisuuden aatehistoriallisesta tutkimuksesta
Markku Roinila: Leibniz rationaalista päätöksistä
Martta Heikkilä: Presentaation rajoilla: läsnäoloon-tuleminen ja sen esteettinen merkitys Jean-Luc Nancyn filosofiassa

 

Fasc. 65, 2008

Olli Koistinen ja Hannu Nurmi: Yhteiskunnalliset lait ja kausaliteetti
Juhana Lemetti: Käsittämisen ja kuvittelun yhteydestä varhaismodernissa ajattelussa
Markku Keinänen: Revisionaarinen metafysiikka
Juha Ritola: Episteemisestä kehämäisyydestä
Mirja Hartimo: Matematiikan kehitys 1800-luvun lopulla ja fenomenologian synty
Niko Noponen: Moraaliset ristiriidat, pahoillaan olo ja eettinen realismi
Kalle Puolakka: Donald Davidson ja Richard Rortyn pragmatistinen haaste intentionalismille
Tarja Knuuttila: Vain perimmäisillä rakenteilla on merkitystä? Tieteelliset mallit representaatioina ja tiedollisina artefakteina
Tommi Lehtonen: Vertailututkimuksen filosofisia lähtökohtia

Lectiot

Joel Backström: Vänskapens skrämmande öppenhet
Valtteri Viljanen: Spinozan dynamistinen teoria olemassaolosta
Anssi Korhonen: Logiikan universaalisuus – Bertrand Russellin varhainen käsitys logiikasta ja sen filosofinen konteksti
Marko Ahteensuu: In dubio pro natura? Ennaltavarautumisen periaatteen filosofinen analyysi

 

Fasc. 66, 2009

Malin Grahn: Tasa-arvosta Platonin Valtiossa
Markku Roinila: Leibnizin rationaalisen päätöksenteon mallit
Janne Kylliäinen: Kierkegaardin kriittinen kristillinen realismi
Kalle Puolakka: Merkityksen muuttuvuuden ja tulkinnan pätevyyden ongelmasta hermeneutiikassa. Oliko E. D. Hirsch sittenkin oikeassa?
Panu Raatikainen: Filosofiset teoriat viittaamisesta – mikä oli kysymys?
Petteri Niemi: Normativismi ja rationaalinen kausaatio
Joel Backström: Självbedrägeri, samvete och moraliska svårigheter
Jari Holopainen ja Samuli Helama: Ilmaston eletty muutos

Lectiot

Camilla Kronqvist: What we talk about when we talk about love
Jussi Jylkkä: Käsitteet ja viittaussuhde
Olli-Pekka Moisio: Kasvatuksellisesta filosofiasta
Teppo Eskelinen: Äärimmäinen köyhyys ja filosofian tehtävä
Krister Talvinen: Skeptisismin vääjäämättömyys
Janne Kylliäinen: Living Poetically in the Modern Age: The Situational Aspects of Kierkegaard’s Thought
Topi Heikkerö: Miten ajatella etiikkaa teknistyneessä maailmassa?

 

Fasc. 67, 2010

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: Sokrates ja vastaajan rooli Aristoteleen dialektiikassa
Vesa Hirvonen: William Ockhamin teoria kahden sielun tunteista
Kreeta Ranki: Humen käsitys eläinten ja ihmisen välisestä erosta
Hemmo Laiho: Havaitsevasta subjektista Kantilla
Mikael Melan: Täydellisen vapaasta tahdosta
Anssi Korhonen: Logiikka kalkyylina ja logiikka kielenä – van Heijenoortin erottelun tarkastelua
Antti Kuusela: Ovatko mentaaliset ilmiöt edelleen anomaalisia?
Floora Ruokonen: Luottamus ja vastuullisuus
Helena Siipi: Muuntogeeninen ruoka ja luonnollisuuden etiikka
Olli-Pekka Moisio: Pitäisikö puheella persoonasta olla rajansa?

Lectiot

Virpi Lehtinen: Luce Irigarayn naisellisen olemisen filosofia
Annikki Niku: Runous ja ajattelu Heideggerin
myöhäisfilosofiassa
Antti Keskinen: Quinen modaalilogiikkakritiikki ja hänen
objektikäsityksensä
Joona Taipale: Fenomenologia, konstituutio ja ruumiillisuus
Jussi Backman: Läsnäolon yksinkertaisuus ja monitahoisuus

Kirja-arvio

Sami Pihlström: Monenlaisia metafilosofisia mietteitä

 

Fasc. 68, 2011

Aalto-Heinilä Maija, “Voiko lapsilla olla oikeuksia?”
Ranki Kreeta, “Miksi eläinten hyvinvoinnista tulisi välittää? Kantilainen näkökulma hyvinvointitutkimukseen”
Tiainen Tuomas, “Humen käsitys minästä passioiden näkökulmasta teoksessa A Treatise of Human Nature”
Slavov Matias, “Metafysiikkakritikki ja Humen haarukka: Humen empiristisen tietoteorian avainkysymykset”
Hiltunen Antti, “G. E. Moore ja skeptisismi”
Keskinen Antti, “Quine, observaatiolauseet ja empatia”
Pantsar Markus, “Mitä Gödelin epätäydellisyysteoreemoista voidaan päätellä filosofiassa?” Backman Jussi, “Olemisen kontekstuaalisuus Heideggerin jälkimetafysiikassa”
Backman Jussi, “Olemisen kontekstuaalisuus Heideggerin jälkimetafysiikassa”
Taipale Joona, “Symbioosi ja erillisyys. Psykoanalyysi, fenomenologia ja itseyden juuret.. “

Lectiot

Perälä Mika, “Aristoteles havaitsemisen havaitsemisesta”
Salmenkivi Eero, “Keskustellen tietoon Platonin Menon-dialogissa”
Noponen Niko, “Hyveiden tutkimuksen poliittiset juuret”
Hakli Raul, “Ryhmäuskomusten luonteesta ja logiikasta”
Mikkonen Jukka, “Filosofisen kaunokirjallisuuden tiedollinen arvo”

 

Fasc. 69, 2012

Niiniluoto Ilkka, In memoriam: Juha Sihvola (1957–2012)
Laitinen Arto, Oikeus toimia väärin?
Arponen V. P. J., Ympäristöongelmat haasteena kollektiivisen toiminnan teorialle
Hämäläinen Mika, Proteeseilla juokseva urheilija ja syytös epäreilusta edusta
Palomäki Jussi, Laakasuo Michael ja Lappi Otto, Ihmisen emootiot, päätöksenteko ja rationaalisuus
Noponen Niko, Ajattelemmeko luonnostaan aristoteelisesti? Substanssien psykhe ja mielen teorian empiirinen tutkimus
Kaukua Jari, Ibn S?n? itsetietoisuudesta
Viljanen Valtteri, Spinoza skeptisismistä ja tosista ideoista
Jauhiainen Ilmari, Konstruktiot Hegelin logiikassa
Heino Kari, Hyveellinenkin saa erehtyä
Takala Tuomo, Essays on Business and Leadership Ethics

 

Fasc. 70, 2013

Haara Heikki, Itsesäilytysvaisto ja oikeus hengissä säilymiseen Samuel Pufendorfin poliittisessa ajattelussa
Lagerspetz Eerik ja Roman-Lagerspetz Sari, Thomas Hill Greenin tunnustusteoria
Laitinen Arto, Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?
Miettinen Timo, Fenomenologia ja universaalihistoria: teleologia kritiikin välineenä
Meretoja Hanna, Nussbaum, hermeneutiikka ja kirjallisuuden eettinen potentiaali
Niiniluoto Ilkka, Oiva Ketonen tieteenfilosofina
Rantanen Rosa, Onko eliniän huomattava pidentäminen ihmisen parantelua?
Lehtinen Virpi, Sotilasruumiillisuus Luce Irigarayn filosofian näkökulmasta.

Lectiot

Kivelä Jyrki, Humen ja Kierkegaardin hengenheimolaisuudesta
Laiho Heimo, Havainto Kantin kokemuksen mallissa
Melan Mikael, Tahto ja mekanismit
Miettinen Timo, Euroopan idea Husserlin fenomenologiassa.

 

Fasc. 71, 2014

Niiniluoto Ilkka, In memoriam: Ingmar Pörn

Artikkelit

Laiho Hemmo, Mikä olikaan Arvostelukyvyn kritiikin aihe?
Aalto-Heinilä Maija, Miten lakia pitäisi lukea? Tekstualismi,
intentionalismi ja Wittgenstein
Juti Riku, Onko ensimmäinen filosofia tieteenä mahdollinen?
Keinänen Markku, Trooppinominalismi ja kvantiteettitrooppien
”samanlaisuus”
Maunu Ari, Jumalan ennaltatietäminen ja luotujen vapaus
molinismin mukaan
Häyry Matti, Aristoteelinen paheellisuus arvovalintana
Hirvelä Jaakko, Hyvetietoteoriat ja tiedon arvo
Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa, Kaksi dialogimuotoa ja niiden
eettinen merkitys
Myrdal Peter, Leibniz’ perfektionism

Lectiot

Rydenfelt Henrik, Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta
Pernu Tuomas K., Interaktioita ja eksluusioita: tutkimuksia kau-
saalisesta selittämisestä naturalistisessa mielenfilosofiassa
Toppinen Teemu, Metaeettinen ekspressivismi
De Bruyn Daryl, Spinozan käsitys ymmärryksen
kehittämisestä

 

Fasc. 72, 2015

Niiniluoto Ilkka, In memoriam: Jaakko Hintikka

Artikkelit

Forsman Jan, Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa
Maunu Ari, Leibnizin vastaväitteitä molinistiselle voluntarismille
Saarni Matti, Kant värien objektiivisuudesta
Korhonen Ari, Kantin Arvostelukyvyn kritiikki poliittisen ajattelun kiistakapulana
Oittinen Vesa, Differenssi ja dialektiikka eli Deleuze ja Hegel
Laurinolli Teuvo, Eino Kaila ja suhteellisuusteoria
Raatikainen Panu, Materialismi, neurotiede ja tahdon vapaus
Virmajoki Veli, Miten tieteenhistorian pitäisi valita tutkimuskohteensa?

Esitelmät

Saarinen Risto, Järki ja uskonnollinen hyväksyminen
Lagerspetz Eerik, Erik Ahlmanin yleinen välineoppi

Lectiot

Hämäläinen Mika, Mitä on paremmuus urheilussa?
Pakaslahti Arvi, Prioritarismin hylkääminen
Gustaffson Ylva, Mellanmänsklig förståelse och theory of mind

 

Fasc. 73, 2016

Artikkelit
JUHA RÄIKKÄ: Olettama tasa-arvosta
KARI VÄYRYNEN: Hegel ja antiikin dialektiikka
BERNT ÖSTERMAN: Att veta vad som är bra eller illa för en –
Georg Henrik von Wright om värderationalitet .
HANNU EERIKÄINEN: Autiomaa leviää – Heideggerin kansallis-
sosialismi ja juutalaisvastaisuus Mustien vihkojen valossa

Symposiot
SAMI PIHLSTRÖM: Avaussanat: Ilkka Niiniluodon juhlaseminaari 28.9.2016
MARJA-LIISA KAKKURI-KNUUTTILA: Ilkka Niiniluoto tieteen popularisoijana
LEILA HAAPARANTA: Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä
ILKKA NIINILUOTO: Filosofia ammattina ja kutsumuksena

Kirjasymposio
TUOMAS E. TAHKO: An Introduction to Metametaphysics
-kirjan esittely
JANI HAKKARAINEN: Metametafysiikkaa kategorioilla ja ilman
MARKKU KEINÄNEN: Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta
TUOMAS E. TAHKO: Kategorioiden metametafysiikka: vastaus Hakkaraiselle ja Keinäselle

Lectiot
JARNO HIETALAHTI: Huumorin dynaaminen käsite. Erich Fromm
ja humaanin huumorin mahdollisuus
SAANA JUKOLA: Tieteen objektiivisuuden ehdoista
MATIAS SLAVOV: Esseitä Humen luonnonfilosofiasta
JANI SINOKKI: Descartesin ajattelun metafysiikka
SUSANNE UUSITALO: Addiktio toiminnassa
TERO VAAJA: Ludwig Wittgensteinin mielenfilosofiassa toisten
mielet eivät ole tavoittamattomia

 

Fasc. 74, 2017

Artikkelit
TERO VAAJA: Itsetuntemus, ekspressivismi ja Wittgenstein
AKU VISALA: Neuronitko syypäitä? – Viimeaikaista keskustelua tahdonvapaudesta ja tieteestä
LAURI KALLIO: J. V. Snellmanin hegeliläisyydestä
TEEMU HANHELA: Axel Honnethin kriittinen teoria ja hermeneutiikka: huomioita Gadamerin hermeneuttisen kokemuksen kritiikistä
SARI ROMAN-LAGERSPETZ & EERIK LAGERSPETZ: Rotuoppien metafysiikkaa
sosialismi ja juutalaisvastaisuus Mustien vihkojen valossa
JANI SINOKKI: Rasismi ja käsitenihilismi
RISTO HEISKALA: Pitäisikö yhteiskuntatieteet avata?

Kirjasymposio
EERIK LAGERSPETZ: Social Choice and Democratic Values -kirjan esittely
AKI LEHTINEN: Riippumattomuusehto sosiaalisen valinnan teoriassa – melkein viimeistä kertaa
KAISA HERNE: Miten valitaan äänestyssääntöjä?
EERIK LAGERSPETZ: Kommentteja Aki Lehtiselle ja Kaisa Herneelle

Kirja-arviot
ONNI HIRVONEN: Hegelin pallia heiluttamassa
JAN FORSMAN: Epäilijöitä ja tiedon etsijöitä
MARKKU KEINÄNEN: Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta

Lectiot
EERO KAILA: Luonne moraalisen vastuun teorioissa
HEIKKI HAARA: Sosiaalisuus Samuel Pufendorffin luonnonoikeusteoriassa
LAURI KALLIO: J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia
TEEA KORTETMÄKI: Oikeudenmukaisuus luontosuhteessa
SIMO KYLLÖNEN: Yhteinen tragediamme? Poliittisen filosofian tutkielmia globaalin ekologisen kriisin ja paikallisten konfliktien aikakaudella
MARKUS NIKKARLA: Kantin transendentaaliset deduktiot
JONAS AHLSKOG: Vårt praktiska och historiska förflutna

 

Fasc. 75, 2018

ILKKA NIINILUOTO: In memoriam: Juhani Pietarinen

HETA ALEKSANDRA GYLLING & TIMO AIRAKSINEN: In memoriam: Sirkku Kristiina Hellsten

Artikkelit
PANU RAATIKAINEN: Chalmersin argumentti materialismia vastaan
MATTI HÄYRY: Tuhatvuotisen elämän tarkoitus
ILKKA NIINILUOTO: Onko abduktio päättelyä parhaaseen selitykseen?
INKERI KOSKINEN: Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa
MARKKU KEINÄNEN: Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi
JANI SINOKKI: Aistimusten merkitys havainnossa Descartesilla
MATTI SAARNI: Kant kielen ja kommunikaation välisestä suhteesta ajatteluun ja objektiivisuuteen
TIIA SUDENKAARNE: Trans- ja intersukupuolisuus queer-bioeettisinä kysymyksinä

Kirjasymposio
JARI KAUKUA: Kirjan Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond esittely
SIMO KNUUTTILA: Jari Kaukua Avicennan itsetietoisuuskäsityksestä
RITVA PALMÉN: Itsetietoisuus, ensimmäisen persoonan kokemus ja identiteetti keskiajalla
JANNE MATTILA: Itsetietoisuus, sielu ja universaalin järjen etiikka
JARI KAUKUA: Vastauksia Knuuttilalle, Mattilalle ja Palménille

Kirjasymposio
HANNA MERETOJA: The Ethics of Storytelling: narratiivinen hermeneutiikka ja kertomusten eettinen potentiaali
NORA HÄMÄLÄINEN: Dialogisen kerronnan jäljillä
JUKKA MIKKONEN: Kirjallisuuden eettisistä mahdollisuuksista
JUSSI BACKMAN: Pienten kertomusten etiikkaa: ideologia ja narratiivinen hermeneutiikka
HANNA MERETOJA: Vastaus Backmanille, Hämäläiselle ja Mikkoselle

Kirja-arviot
MARKKU OKSANEN: Filosofisen feminismin ytimessä
SANNA TIRKKONEN JA MINNA-KERTTU VIENOLA: Kokemuksen feministinen filosofia

Lektiot
MIMOSA PURSIAINEN: Kun kone on kaunis: kyborgi teknologis-eetisen toimijuuden muotokuvana
PILVI TOPPINEN: Ideaalit demokraattisen prosessien oikeutuksessa
JAAKKO HIRVELÄ: Esseitä modalisoidusta tieto-opista
LAURI LAHIKAINEN: Yhteiskuntarakenteet ja yksilön vastuu ilmastonmuutoksesta
HANS ARENTSHORST: Näkökulmia vapaan demokraattisen yhteiskunnan edellytyksiin
PETRI BERNDTSON: Uusi hengityksen filosofia
JOHANNA AHOLA-LAUNONEN: Vastuun takaisinkaappaminen: Yksilöä vastuullistavan politiikan taustat (ja epäkohdat)
SANNA TIRKKONEN: Kokemus Michel Foucault’n filosofiassa
HANNU HEINÄNEN: Henkilön käsite avaimena psykiatrian dialektiseen filosofiaan
SÄDE HORMIO: Mitä voimme oppia yksilöiden ja kollektiivien vastuusta tarkastelemalla ilmastonmuutosta

 

Fasc. 76, 2019

ARTO LAITINEN: In memoriam: Reijo Wilenius

Artikkelit
PANU RAATIKAINEN: Semanttisen eksternalismin puolustus
SANNA TIRKKONEN: Yhteinen yksinäisyys. Koetun yksinäisyyden filosofia
LAURI KALLIO: J. V. Snellmanin varhainen Hegel-luenta
TUOMO AHO: Erik Ahlman merkityksestä ja kommunikaatiosta
DAN-JOHAN EKLUND: Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta? Simo Knuuttilan presuppositioteoria
ILMARI HIRVONEN: Moritz Schlickin empiirinen realismi
MILLA RANTALA: Maurice Merleau-Pontyn lihan ontologiasta
TIMO KOISTINEN & TERO MASSA: Puhdas katse. Rush Rheesin filosofia
JARNO HIETALAHTI & JUHANA TOIVANEN: Elävät kuolleet: Aristoteles, Hobbes ja Fromm modernin zombikuvaston valossa
JANI SINOKKI: Komputationalismi, eksternalismi ja Descartesin “objektiivinen realiteetti”

Kirjasymposio
ELISA AALTOLA: Kirjan Varieties of Empathy: Moral Psychology and Animal Ethics esittely
ERIKA RUONAKOSKI: Empatia moraalisen toimijuuden perustana
MIKKO SALMELA: Empatian lajeista ja niiden moraalisesta merkityksestä
ELISA AALTOLA: Vastaus Ruonakoskelle ja Salmelalle

Lektiot
JUHO HOTANEN: Merleau-Pontyn Descartes-tulkinta. Karteesiolaisesta duaalisuudesta uuteen ontologiseen rakenteeseen
KAISA KÄRKI: Toimijuuden piilevästä puolesta
HENRI PETTERSON: Metafilosofisia teemoja
VELI VIRMAJOKI: Kuinka tarkastella tieteen historiaa?
RENNE PESONEN: Arkijärki on opittu taito

 

Fasc. 77, 2020

ILKKA NIINILUOTO: In memoriam: Raimo Tuomela

Artikkelit
MATIAS SLAVOV: Syy-seuraussuhteen ajallinen epäsymmetria
ARI PEUHU: Luonnolliset lait ja essentialismi
TUUKKA BRUNILA: Vahva valtio ja talouden depolitisaatio. Carl Schmitt, liberalismi ja moderni käsitteellinen erottelu valtion ja yhteiskunnan välillä
TIIA SUDENKAARNE: Kohtuja ja kohtuuttomuuksia: sijaissynnytystyön bioetiikkaa
MICHAEL LAAKASUO, AKU VISALA & JUSSI PALOMÄKI: Kuinka ihmismieli vääristää keskustelua tekoälyn riskeistä ja etiikasta. Kognitiotieteellisiä näkökulmia keskusteluun
ARTO MUTANEN & ILPO HALONEN: Turingin testi, interrogatiivimalli ja tekoäly
JUHA HIMANKA: Ohjelmoinnin fenomenologisista lähtökohdista

Pandemiasymposio
TEPPO ESKELINEN: Koronaviruspandemia ja katastrofiajan yhteiskuntafilosofia
SIMO KYLLÖNEN: Pandemian torjunta ja kansalaisten perusoikeudet
HENRIK RYDENFELT: Valheita koronan aikaan

Installationsföreläsning
THOMAS WALLGREN: Det modernas kris – förnuftets kraft

Lektiot
ILKKA LÄHTEENMÄKI: Historian esitysmuodoista
HEIDI ELMGREN: Meritokratia meriitteihin perustuvana ulossulkemisena
JAN JOHANSSON: Filosofi, offentlig debatt och cyberrymd. Några observationer
PETRI TURUNEN: Todellisen rajoilla
TAINA KALLIOKOSKI: Yhteisöllisyyden rajat koronapandemian aikaan
HERMANNI YLI-TEPSA: Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa
CORRADO PIRODDI: Tunnustuksen kentät, habitukset ja pääomat
DINA BABUSHKINA: F. H. Bradleyn moraalifilosofia: analyyttinen lähestymistapa
PII TELAKIVI: Laajentunutta mieltä laajentamassa
JULIUS TELIVUO: Intensiivinen tekniikka. Välitön aineellisuus ja luova teknisyys Gilles Deleuzen filosofiassa
LAURI SNELLMAN: Pahan ongelma ja ymmärrettävyyden ongelma
DUYGU UYGUN TUNÇ: Kommunikaatio ja persoonuuden alkuperä
MARIA HÄMEEN-ANTTILA: Gödel intuitionismista ja matematiikan konstruktiivisista perusteista

 

Fasc. 78, 2021

ILKKA NIINILUOTO: S. Albert Kivinen in memoriam
ARTO LAITINEN: Jussi Kotkavirta in memoriam
LEILA HAAPARANTA & MARTINA REUTER: Lilli Alanen in memoriam
ARTO LAITINEN: Veli Verronen in memoriam

Artikkelit
TUOMO AHO: Kailalaista deontiikkaa
ARI KIVELÄ: Naturalisoitu Hegel ja nuoren Marxin filosofinen antropologia
EERIK LAGERSPETZ: Kriisihallinnon poliittinen teoria
TIIA-MARI HOVILA & KATARIINA LIPSANEN: Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa
SAMI PIHLSTRÖM: Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina
JAAKKO REINIKAINEN: Kripkenstein semanttista realismia vastaan
JAAKKO VUORI: Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi tosiolemiseni mahdollisuuksista

Uuden professorin juhlapuhe
MARIA LASONEN-AARNIO: Hyvät tiedolliset tavat

Kirja-arvio
SAMI PIHLSTRÖM: Tekniikka ihmisen palveluksessa

Lektiot
SINI BASK: Elävää ihmistä kasvattamassa – Miguel de Unamunon ihmiskäsitys ja kasvatusajattelu suomalaisessa kasvatusmaisemassa
JOONAS MARTIKAINEN: Poliittinen köyhyys kokemuksellisen vapauden menettämisenä
JAN FORSMAN: Epäily, skeptisismi ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin Mietiskelyissä
OLLI AHO: Resonoiva ruumis
JOONAS PENNANEN: Mistä olennaisesti kiistanalaisissa käsitteissä on kyse?
TOMI KOKKONEN: Yksilöistä ja yhteisöistä sosiaalisuuden evoluutiossa
MATTI SAARNI: Kantista ja objektiivisuudesta

 

Fasc. 79, 2022

ILKKA NIINILUOTO: Simo Knuuttila im memoriam

S. Albert Kivinen
ANSSI KORHONEN: S. Albert Kivinen deskriptiivisenä metafyysikkona
MARKKU KEINÄNEN: Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista

Artikkelit
ERIKA RUONAKOSKI: Ajallisuus ja rationaalisuus COVID-19 -pandemian vaiheissa: järkytys, välitila ja “paluu normaaliin”
OSKAR LINDHOLM & PEKKA LOUHIALA: Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin
ARI PEUHU: Hiukkasfysiikan standardimalli ja unifikationismi

Kirjasymposio
MATIAS SLAVOV: Kirjan Relational Passage of Time esittely
SAMI PIHLSTRÖM: “Näin kulutan aikaa”
VALTTERI ARSTILA: Ajankulun ja sen kokemisen arvoituksellisuudesta
MATIAS SLAVOV: Ajan kulun todellisuudesta: vastauksia Pihlströmille ja Arstilalle

Kirjat
TUOMO AHO: Suuriruhtinaskunnan filosofiaa
KALLE KORHONEN: Sokrates kömpii määrittelyä karkuun
VILI LÄHTEENMÄKI: Miesvallan murtamisen filosofiaa

Lektiot
TIIA SUDENKAARNE: Bioetiikan queer-feministisestä tulkintakehyksestä
POLARIS KOI: Itsekontrollin saavutettavuusteoria ja sen implikaatioita
MARJO VARTIAINEN: Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen  filosofiassa
LAURI MYLLYMAA: Maine de Biran ja Henri Bergson tiedon kehittymisestä ja filosofian luonteesta
TUUKKA TANNINEN: Tiedon kohteet ja mahdolliset maailmat
HEIDI HAANILA: Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä
MINNA-KERTTU KEKKI: Kasvun paikka: Havainto toisista mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa
NINNI SUNI: Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista
MATTI SARKIA: Malliperustainen ja mekanistinen lähetymistapa sosiaaliseen koordinaatioon

Erikoisnumerot

Minä

Niiniluoto, Ilkka & Petri Stenman (toim.), 1988, Minä. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 13.–14.1.1986 järjestämän kollokvion esitelmät

• Niiniluoto, Ilkka, “Minä kollokvion avaussanat”
• Teräväinen, Juha, “Minä platonisessa filosofiassa”
• Knuuttila, Simo, “Minuudesta Aristoteleella ja hänen arvostelijoillaan”
• Kauppi, Raili, “Transsendentaalinen minä”
• Krohn, Sven, “Aika ja itse”
• Kivinen, S. Albert, “Mistä minä koostuu?”
• Sajama, Seppo, “Minä kokemusten järjestäjänä”
• Manninen, Juha, “Wilhelm Bolinin ohjelma ‘eristyneen subjektin kannan’ kritiikiksi”
• Maury, André, “Kuka hän on?”
• Niiniluoto, Ilkka, “Miten minä on syntynyt?”
• Hautamäki, Antti, “Tietokoneen minuus”
• Pietarinen, Juhani, “Benedictus Spinozan vapaa minä”
• Holmström, Ghita, “Jag och min vilja”
• Airaksinen, Timo & Heta Häyry, “Egoismi. Nyt.”
• Kusch, Martin, “Kertova minä”
• Saarinen, Esa, “Eksistentiaalinen minä”
• Luoma, Matti, “Minä Freudin ja Jungin ajattelussa”
• Sivenius, Hannu, “L’Effet C’Est Moi. Lacan ja minä”
• Wallgren, Thomas, “Det modernas grå, det postmodernas svarta — anteckningar om det samtida medvetandet”.

Taito

Halonen, Ilpo, Timo Airaksinen & Ilkka Niiniluoto (toim.), 1992, Taito. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 11.–12.1.1990 järjestämän kollokvion esitelmät

• Niiniluoto, Ilkka, “Taito-kollokvion avaussanat”
• Sihvola, Juha, “Kreikkalainen filosofia ja käytännön taidot”
• Klemola, Timo, “Liikkumisen taito, tie kohti olevaa”
• Pörn, Ingmar, “Om praktisk kunskap”
• Niiniluoto, Ilkka, “Taitotieto”
• Tuomivaara, Timo, “Insinööritaito ja tiede”
• Siitonen, Arto, “Kysymisen taito”
• Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, “Argumentaatiotaito Aristoteleella”
• Haaparanta, Leila, “Logiikka — ajattelun taito”
• Holmström-Hintikka, Ghita, “Argumentationskonst i rättssammanhang”
• Hautamäki, Antti, “Tietävät ja taitavat koneet. Keskustelua representaatioista”
• Kamppinen, Matti, “Kognitiiviset skeemat ja kategorioinnin taito”
• Lammenranta, Markus, “Tiedollinen kompetenssi”
• Savolainen, Jarkko & Timo Airaksinen, “Keinotekoisen taito”
• Mehtonen, Lauri, “Kant taidosta ja taiteesta. Alustavia huomioita”
• Häyry, Matti, “Taide, taito ja teoksen olemassaolo”
• Puolimatka, Tapio, “Spinozan teoria kasvatuksen taidosta”
• Ollila, Maija-Riitta, “Hyvän elämän taito”
• Wallgren, Thomas, “Politikens konst — Wittgenstein och den kritiska teorin”.

Muutos

Halonen, Ilpo & Heta Häyry (toim.), 1990, Muutos. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 14.–15.1.1988 järjestämän kollokvion esitelmät

• Niiniluoto, Ilkka, “Muutos-kollokvion avaussanat”
• Varto, Juha, “Herakleitoksen silta”
• Knuuttila, Simo, “Aristoteleen teoria muutoksen rajojen määrityksessä”
• Aho, Tuomo K., “Pleroosi ja teleioosi”
• Kauppi, Raili, “A.N. Whitehead ja muutoksen käsite”
• Rantala, Veikko, “Onko tieteellinen muutos jatkuvaa?”
• Niiniluoto, Ilkka, “Luonnon ja kulttuurin evoluutio”
• Häyry, Heta, “Moraalin muutos — moraalifilosofian muutos”
• Rauhala, Lauri, “Maailmankuvan muutos psyykkisissä häiriöissä”
• Ukkola, Helge, “Muutoksen käsitteestä ja ontologiasta”
• Krohn, Sven, “Muuttumaton muutoksessa, kehityksessä ja edistyksessä”
• Hautamäki, Antti, “Muutos ja muuttumattomuus — tekoäyln frame-ongelma”
• Haaparanta, Leila, “Muutos ja identiteetti”
• Nurmi, Hannu, “Muutos ja kausaliteetti”
• Häyry, Matti, “Fasismi ja muutoksen metafysiikka — Giovanni Gentilen aktualistinen idealismi Mussolinin Italian valtionfilosofiana”
• Pietarinen, Juhani, “Sosiaalinen muutos”
• Lagerspetz, Eerik, “Yhteiskuntatieteet tutkimuskohteensa muuttajina”
• Kotkavirta, Jussi, “Muutos ja moderni”
• Wallgren, Thomas, “Förändring, utveckling, framsteg? — nya konstellationer i kampen om framtiden”

Järki
Niiniluoto, Ilkka & Ilpo Halonen (toim.), 1997, Järki, Yliopistopaino, Helsinki:
• Niiniluoto, Ilkka, “Järki-kollokvion avaussanat”
• Knuuttila, Simo, “Järki ja olevan järjellisyys klassisessa filosofiassa”
• Alanen, Lilli, Kartesiolainen järki ja tekoälyn älyttömyys”
• Oittinen, Vesa, ” Spinoza, absoluuttinen rationalisti”
• Kaitaro, Timo, “Diderot, valistus ja järjen rajat”
• Siitonen, Arto, “Puhdas käytännöllinen järki”
• Kotkavirta, Jussi, “Dialektinen järki”
• Marjomaa, Esko, “Järki ja auktoriteetti uuden tiedon hankinnassa”
• Tuusvuori, Jarkko S., “Begreppet ‘förnuft’ i Nietzsches omvärdering av alla värden”
• Ihanus, Juhani, “Järjen ääni”
• Salmela, Mikko, “Olemassaolon ‘järjellisyys’ — Eino Kailan ja Erik Ahlmanin debatti metafysiikan mielekkyydestä 1930- ja 1940-luvuilla”
• Vilkka, Leena, “Eläinjärki — ovatko eläimet järkeviä olentoja?”
• Vadén, Tere, “Tekoälyn järkikäsityksestä”
• Halonen, Ilpo, “Logiikka ja rationaalisuus”
• Niiniluoto, Ilkka, “Kahneman ja Tversky uskomusten irrationaalisuudesta”
• Lindfors, Pertti, “Skientistinen tieteenteoria ja rationaalisuuden tiedepolitiikka”
• Sintonen, Matti, “Järkiselitykset”
• Lagerspetz, Eerik, “Vapaat ja järkevät valinnat”
• Konkka, Jyrki, “Kollektiivinen vs. yksilöllinen rationaalisuus”
• Uusitalo, Liisa, “Kuluttajan rationaalisuus — tasapainon hakeminen yksilöllisen ja kollektiivisen hyödyn välillä”
• Häyry, Heta & Matti Häyry, “Järki moraalin perustana”
• Airaksinen, Timo & Katri Kaalikoski, “Arvojen ja välineiden outo rationaliteetti”
• Wallgren, Thomas, “Den knutna näven som upplysningens gräns. Om förnuft och universalism i diskuretiken”