Menneet tapahtumat

Kuukausikokoukset

2015
 • 28.1. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. VTT Teemu Toppinen (Helsingin yliopisto), “Ovatko moraaliset tosiasiat mahdottoman outoja?”,
 • 25.2. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. prof. Risto Saarinen (Helsingin yliopisto), “Järki ja uskonnollinen hyväksyminen – teologien ja filosofien uusi huippuyksikkö”,
 • 25.3. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. PhD José Filipe Pereira da Silva (Helsingin yliopisto), “On perceiving”,
 • 29.4. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505.  VTT Annamari Vitikainen (University of Tromsø), ”Liberalismin, liberaalin monikulttuurisuusteorian ja monikulttuurisuuspolitiikan suhteista”,
 • 30.9. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505.  FT Hannu Eerikäinen (vapaa kulttuurintutkija, Berliini), “Mitä Heideggerin ‘Mustien vihkojen’ jälkeen?”,
 • 28.10. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. FT Inkeri Koskinen (Helsingin yliopisto), “Voiko osallistava tutkimus olla objektiivista?”,
 • 25.11.2015 klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. prof (em.) Antti Hautamäki “Tietoteoreettinen relativismi – Argumentteja puolesta ja vastaan”
2016
 • 27.1.2016 klo 18-20, Tieteiden talo, sali 404. Dosentti Vili Lähteenmäki “Tietoisuuden käsite ja varhaismoderni filosofia”
 • 24.2.2016, klo 18–20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505. Professori (ma.) Jaakko Kuorikoski (Helsingin yliopisto): “Mekanistinen tieteenfilosofia ja evidenssin teoria”
 • 30.3.2016, klo 18–20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505Professori Tommi Lehtonen (Vaasan yliopisto): “Moniviehättyneisyys ja päätöksenteko”
 • 27.4.2016, klo 18–20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505. YTT Tero Vaaja (Jyväskylän yliopisto): Wittgenstein, subjektiivinen kokemus ja ekspressivismi
 • 28.9.2016, klo 16–19, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104
  Erikoiskuukausikokous prof. (em.) Ilkka Niiniluodon 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.Ohjelma:16.15-16.30 Professori Sami Pihlström: alkusanat
  16.30-17.00 Professori Leila Haaparanta: Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä
  17.00-17.30 Professori (em.) Marja-Liisa Kakkuri-Knuttila: Ilkka Niiniluoto tieteen popularisoijana17-30-17.45 Tauko17.45-18.15 Professori (em.) Ilkka Niiniluodon vastauspuheenvuoro
  18.15-19.00 Keskustelua
 • 26.10.2016, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505YTT Saana Jukola (Universität Bielefeld): Kuinka arvioida ravitsemustieteen objektiivisuutta – tapaus Sokeri ja terveys
 • 30.11.2016, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,  sali 505
  Erikoisteema: Putnamin kaiut SuomessaPuhujat:Akatemiaprofessori Uskali Mäki (Helsingin Yliopisto):
  Realismi, tiede, yhteiskunta: Hilary Putnamit ja me muutDosentti Panu Raatikainen (Tampereen yliopisto):
  Putnam ja minä: mieli, merkitys ja totuusFT Anna-Mari Rusanen (Helsingin yliopisto):
  Hilary Putnam: Mieli, keho ja maailma
2017
 • 25.1.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,  sali 505. Dos. Aku Visala (Helsingin yliopisto): “Neuronitko syypäitä? – Viimeaikaista keskustelua tahdonvapaudesta ja tieteestä”.
 • Ke 15.2.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,  sali 505. Professori Risto Heiskala (Tampereen yliopisto): ”Pitäisikö yhteiskuntatieteet avata?”
 • Ke 29.3.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505 Esitelmä- ja keskustelutilaisuus teemalla “Rasismi ja Filosofia”.Puhujat: FT Jani Sinokki (Turun yliopisto), “Muutamia huomioita rasismin käsitteestä” & VTT Sari Roman-Lagerspetz (Jyväskylän yliopisto), “Rotuoppien metafysiikkaa”
 • To 27.4.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505 dos. Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun yliopisto): ”Postnarrativismi ja historianfilosofian nykytila”
 • Ke 20.9.2017, klo 18-20, sali 104 SFY:n ja Filosofiaklubin yhteistapahtuma “Filosofia 100-vuotiaassa Suomessa”. Puhujat: Sara Heinämaa, Jarkko S. Tuusvuori ja Risto Volanen.
 • Ke 25.10.2017, klo 13-19, Porthania II (Yliopistonkatu 3), SFY:n, Relevanssin Monet Kasvot- tieteen työpajan (kognitiotiede, HY) ja Intelligenzia ry:n yhteistapahtuma, ”Tekoäly & filosofia”. Puhujat: Timo Honkela, Anna-Mari Rusanen, Otto Lappi, Arto Laitinen, Hannu Toivonen, Petri Ylikoski, Michael Laakasuo, Raul Hakli ja Samuli Reijula
 • Ke 29.11.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104 SFY:n ja FETO ry:n yhteistapahtuma, “Yliopistosta lukioon ja lukiosta yliopistoon – mikä on filosofian opettamisen ja tutkimuksen suhde?” Puhujat: Ukri Pulliainen, Eero Salmenkivi, Tuukka Tomperi, Tarna Kannisto ja Hanna-Mari Vanhanen
2018
 • Ke 14.2.2018, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
  SFY:n vuosikokous. Apulaisprof. Maria Lasonen-Aarnio “Syvä normatiivinen epävarmuus”.
 • Ke 21.3.2018, klo 18-20, Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 4. Keskustelutilaisuus aiheenaan: “#metoo – Filosofit äänessä”. Tapahtuman puhujat: Sanna Tirkkonen (HY), Pekka Mäkelä (HY), Maj Paanala (JY), Ilmari Hirvonen (HY). Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat: Kristina Rolin (HY) ja Milla Rantala (JY).
 • Ke 11.4.2018, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
  Keskustelutilaisuus: “Onko metafysiikalla sanottavaa fysiikan jälkeen?”. Puhujat: Tuomas Tahko (HY), Jaakko Kuorikoski (Tay) ja Syksy Räsänen (HY). Tapahtuman järjestäjä: Jani Hakkarainen (Tay). Puheenjohtaja: Inkeri Koskinen (HY).
 • Ke 26.9.2018. klo 18.15 – 19.30. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505.
  Keskustelutilaisuus: “Filosofian alan julkaisutoiminta”. Puhujat: Juha Räikkä (TY), Eero Kaila (HY), Nina Ollila (HY) & Verna Virkkunen (HY). Puheenjohtaja: Sami Pihlström (HY).
 • Ke 7.11.2018. klo 18.15 – 20.00. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505.
  Keskustelutilaisuus: “Filosofisk afton: Arbete”. Puhujat: Julian Remes (Interbaas), Mio Lindman (ÅA). Tapahtuman järjestäjä: Yrsa Neuman (HY).
2019
 • To 28.2.2019 klo 18–20 SFY:n vuosikokous. Tieteiden talo, sali 505. Prof. Veikko Launis (TY) “Ihmisarvo”.
 • To 28.3.2019 klo 17–19 SFY:n ja Suomen Oppihistoriallisen seuran yhteistapahtuma: Ympäristöhistoriallinen teemailta. Tieteiden talo, sali 404. Puhujat: prof. Mikko Saikku (HY) & dos. Elisa Aaltola (TY/TIAS).
 • Ke 24.4.2019 klo 18–20 SFY:n Keskustelutilaisuus: Tiedeskeptisyys. Tieteiden talo, sali 104. Puhujat: yliopistotutkija Jaana Parviainen (TaU), FT Jaakko Hirvelä (HY) sekä VTT Säde Hormio (HY).
 • Ke 25.9.2019 klo 18-20 SFY:n keskustelutilaisuus “Filosofian tulevaisuus” Tieteiden talo, sali 104. Puhujat: tutkijatohtori Johanna Ahola-Launonen (Aalto), kollegiumtutkija Valtteri Arstila (Turku), yliopistotutkija Susanna Lindberg (Helsinki) ja yliopistonlehtori Martina Reuter (Jyväskylä).
 • 31.10.2019 klo 17-19 Hiljainen historia – naisfilosofit Suomessa. SFY:n, NFY:n ja SOS:n yhteistapahtuma. Puhujat: Ella Kemppi (NFY), Erika Ruonakoski (Dosentti, Jyväskylän yliopisto), Jari Palomäki (Dosentti, Tampereen yliopisto). Paneelissa ovat mukana myös prof. emer. Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto) sekä Kristina Rolin (Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto).
2020
 • To 26.2.2020 klo 17.15–20.00 SFY:n vuosikokous. Tieteiden talo, sali 505. Prof. Petri Ylikoski (HY) esitelmöi otsikolla: Kuinka selittää instituutioita?
 • 28.10.2020 klo 18.15-20.00 SFY:n keskustelutilaisuus: Toivo ja toivottomuus. Zoom-tapahtuma. Puhujat: prof. Risto Saarinen (HY), dos. Panu Pihkala (HY) ja tutkijatohtori Teea Kortetmäki (JYU).
 • 25.11.2020 klo 18.15-20.00 SFY:n esitelmätilaisuus: prof. Pauliina Remes (Uppsalan yliopisto). Platon keskustelun suitsimisesta: jaettu tutkiskelu ja sen normit.
2021
 • Ke 17.2.2021 klo 17.15–20.00 SFY:n vuosikokous. Tieteiden talo, sali 401 (ja Zoom). Prof. Risto Hilpinen (University of Miami) esitelmöi otsikolla: Intentionaalisesta produktiosta.
 • Ke 31.3.2021 klo 18.15-20.00. Tampereen yliopisto/Zoom. Esitelmätilaisuus: Geneeristen väitteiden psykologia ja maalliset totuudentekijät. PhD Pasi Valtonen (TAU).
 • Ke 28.4.2021 kello 18.15-20.00. Zoom. Keskustelutilaisuus: Filosofisia näkökulmia psykopatologiaan. PhD Markus Eronen (Groningenin yliopisto) & VTT Sanna Tirkkonen (JYU/HY/Heidelbergin yliopistosairaala).
 • Ti 28.9. klo 16.15-18 Aalto-yliopisto (Runeberginkatu 14-16). Keskustelutilaisuus: Humanististen tieteiden filosofiaa. Prof. Sari Kivistö (TAU) & dos. Heikki J. Koskinen (SA).
 • Ke 27.10. klo 16.15-18 Aalto-yliopisto (Runeberginkatu 14-16). Esitelmätilaisuus: Erisnimet vielä kerran. Dos. Tuomo Aho (HY).
 • Ke 17.11. klo 17.30-20 Metsätalo (Unioninkatu 40). Keskustelutilaisuus: Breaking the glass-ceiling: Gender in science and philosophy (TINT, SFY ja NFY).
2022
 • Ke 16.2.2022 klo 15.15–18.00 SFY:n vuosikokous: In memoriam S. Albert Kivinen. Aalto-yliopisto (Töölö), sali A300. Puhujat: dos. Anssi Korhonen (HY) ja dos. Markku Keinänen (TAU).
 • Ke 30.3. 17.00-18.30 Zoom round table: Transnational Communities in Times of War.
 • To 31.3. klo 16.15-18.00. SFY:n ja Suomen Oppihistoriallisen Seuran yhteistapahtuma: Suomalaisen psykologian ja filosofian historiaa. Aalto-yliopisto (Töölö), sali A300. Puhujat: akat. Ilkka Niiniluoto (HY), prof. Marja Jalava (TAU), dos. Juhani Ihanus (HY).
 • Ke 27.4. klo 16.15-18.00. SFY:n huhtikuun esitelmätilaisuus: dos. Mirja Hartimo (HY). Husserl, Besinnung ja modernin matematiikan päämäärät ja episteemiset arvot. Aalto-yliopisto (Töölö).
 • Ke 28.9. klo 17.15-19.00. SFY:n syyskuun keskustelutilaisuus: Lajikato. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104. Dos. Elisa Aaltola (TY) ja yliopistonlehtori Simo Kyllönen (HY).
2023
 • Ti 14.2.2023, klo 16.15-19.00. SFY:n vuosikokous 2023: “Hintikka, Kripke and the beginnings of modal logic” prof. emer. Gabriel Sandu. Tieteiden talo (Kirkkokatu 6).
 • Ti 28.3.2023, klo 17.15-19.00. SFY:n keskustelutilaisuus:
  Alustajina prof. emer. Tieteiden talo. prof. emer. Veli-Matti Värri (TAU):  ja prof. Katariina Holma (OY): “Kasvatus ja parempi maailma – pragmatistisen filosofian näkökulmia”.
 • Ti 25.4.2023, klo 17.15. SFY:n esitelmätilaisuus: “Eternalismi ja monimaailmatulkinta”, tutkijatohtori Matias Slavov (SA/TAU), Tieteiden talo (Kirkkokatu 6)
 • Ti 19.9.2023, klo 17.15-19.00. SFY:n syyskuun esitelmätilaisuus: “Autonomy and Ethics in an Age of Algorithmic A.I.”, prof. David Hildebrand (University of Colorado Denver).
2024
 • Ti 19.3.2024, klo 17.15-19.00. SFY:n esitelmätilaisuus: “Disinformaatio ja kollektiivinen vastuu”, akatemiatutkija Säde Hormio, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6).

Vuosikollokviot

Vuosittain tammikuussa Yhdistys järjestää kotimaisen tutkijakollokvion.

Kollokvioiden teemoina ovat tähän mennessä olleet: Totuus (Helsinki 1980), Arvo (Jyväskylä 1981), Rakkaus (Tampere 1983), Olio (Helsinki 1984), Vapaus (Turku 1985), Minä (Helsinki 1986), Kauneus (Tampere 1987), Muutos (Helsinki 1988), Intentio (Turku 1989), Taito (Helsinki 1990), Merkitys (Tampere 1991), Luonto (Helsinki 1992), Tunne (Turku 1993), Järki (Helsinki 1994), Tahto (Tampere 1995), Tieto (Helsinki 1996), Yhteisö (Jyväskylä 1997), Oppi (Helsinki, 1998), Valta (Turku, 1999), Aika (Helsinki, 2000), Kokemus (Tampere, 2001), Käytäntö (Helsinki, 2002), Persoona (Jyväskylä, 2003) ja Kielto (Helsinki, 2004), Elämä (Turku, 2005), Syy (Helsinki, 2006), Kuva (Tampere, 2007), Usko (Helsinki, 2008), Maailma (Jyväskylä, 2009), Oikeus (Helsinki, 2010), Ymmärrys (Turku 2011), Talous (Helsinki 2012), Muisti (Tampere 2013), Hyve (Helsinki 2014), Sukupuoli (Jyväskylä 2015), Mahdollisuus (Helsinki 2016), Havainto (Turku 2017) ja Leikki (Jyväskylä 2024)

Vuodesta 2018 eteenpäin vuosikollokviot ovat noudattaneet pääsääntöisesti* vuorovuosittain seuraavaa kahtiajakoa:

Kansainväliset tutkijakollokviot:

Parillisina vuosina on pidetty kansainvälinen tutkijakollokvio, jossa ei ole ollut ennalta säädettyä teemaa. Tällaisia ovat olleet Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikollokviot PSFC 2018 (11.12.1.2018, Helsinki) sekä FiPhi 2020 (9.10.1.2020 Helsinki).

Kotimaiset teemakollokviot:

Parittomina vuosina on jatkettu kotimaisen, populaarimmalle yleisölle suunnatun, teemallisen kollokvion perinnettä. Näissä ei olla kuitenkaan enää sitouduttu yhteen sanaan, vaan teema on voinut olla esim. Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta (17.18.1.2019, Tampereen yliopisto) tai Valistuksen perinnöt (12.–13.8.2021, Turun yliopisto).

Turussa järjestetyn Valistuksen perinnöt -kollokvion
pohjalta on julkaistu konferenssijulkaisu. Se löytyy tällä linkillä.

* Oulun yliopistossa 9.10.6.2022 järjestetty vuosikollokvio oli teemallinen: Menneisyys. Tulevaisuus. Filosofia. Se oli kuitenkin avoin myös kansainvälisille esitelmöitsijöille.

Konferenssit ja seminaarit

2015
2016
2017
2018
2019
 • SFY isännöi I.I.P. Entretiens 2019 Normativity -kongressin yhteistyössä Institute International de Philosophie:n ja Helsingin yliopiston kanssa. (28.–31.8.2019 Metsätalo, Helsinki)
2021 2022
 • Animality, vierailijana Martha Nussbaum. (Tutkijakollegium, 16.-17.6.)
 • Mind & Matter 2022 (Helsinki, 16.-18.6.)

Georg Henrik von Wright–juhlavuosi 2016

Akateemikko Georg Henrik von Wrightin (14.6.1916–16.6.2003) syntymästä tuli vuonna 2016 kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden konferenssin The Human Condition esitelmäkokoelma On the Human Condition – Philosophical Essays in Honour of the Centennial Anniversary of Georg Henrik von Wright (Niiniluoto & Wallgren (toim.)) ilmestyi vuonna 2017 Acta Philosophica Fennica-sarjan numerossa 93. Konferenssin lisäksi Suomen Filosofinen yhdistys oli juhlavuonna mukana seuraavien Kansalliskirjaston tapahtumien järjestelyissä.

Juhlavuoden tapahtumien ohjelma

Näyttely
AJATUS JA JULISTUS / Tanke och förkunnelse / Thought and Prophecy

9.3. – 26.8. Rotunda, Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36

Näyttelyn asiantuntijaryhmä / Utställningens sakkunniggrupp / Exhibition’s expert group: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto, prof. Matti Sintonen, dosentti/docent Risto Vilkko, dosentti/docent Thomas Wallgren, FT/FD/Ph.D. Bernt Österman

Yhteistyössä: Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian oppiaine, Suomen Filosofinen Yhdistys, Wittgenstein–von Wright -arkisto, Kansalliskirjasto.

I samarbete med: läroämnet teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet, Filosofiska Föreningen i Finland, Wittgenstein–von Wright-arkivet, Nationalbiblioteket.

In cooperation with the University of Helsinki Department of Theoretical Philosophy, the Philosophical Society of Finland, the von Wright and Wittgenstein Archives, and the National Library of Finland

Luentosarja
GEORG HENRIK VON WRIGHTIN FILOSOFIAA

Luentosarjan suunnittelu:  prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

9.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus
Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

16.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto

Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka
Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

6.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto

FT Antti Kuusela: Mielen filosofia
FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

13.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.

KONSERTTI / Konsert / Concert

20.4. klo/kl./at 18, Kansalliskirjasto

Georg Henrik von Wrightin lempisäveltäjiä ja luentaa von Wrightin ja Wittgensteinin musiikkiaiheisesta kirjeenvaihdosta. Esiintyjät ja ohjelman suunnittelu: Länsi-Helsingin musiikkiopisto. Säveltäjiä: Beethoven, Schubert, Gluck. Ohjelmassa myös von Wrightin sävellys. Konsertin alussa esittely von Wrightin musiikkiharrastuksesta: Bernt Österman. Kirjeiden luenta: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wrights favoritkompositörer och uppläsning ur brevväxlingen mellan von Wright och Wittgenstein, avsnitten om musik. Uppträdande och programplanering: Västra Helsingfors Musikinstitut. Kompositörer: Beethoven, Schubert, Gluck. I programmet även en komposition av von Wright. Introduktion: en presentation av von Wrights musikintresse av Bernt Österman. Brevuppläsning: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wright’s favourite composers and a presentation of von Wright’s and Wittgenstein’s music-themed correspondence. Performers and programme planning: West Helsinki Music Institute. Composers: Beethoven, Schubert, Gluck. The programme includes even von Wright’s composition. Presentation of von Wright’s music hobbies before the concert: Bernt Österman. Reading of letters: Mikko Metsälampi.

Menneet tapahtumat

Kuukausikokoukset

2015
 • 28.1. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. VTT Teemu Toppinen (Helsingin yliopisto), “Ovatko moraaliset tosiasiat mahdottoman outoja?”,
 • 25.2. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. prof. Risto Saarinen (Helsingin yliopisto), “Järki ja uskonnollinen hyväksyminen – teologien ja filosofien uusi huippuyksikkö”,
 • 25.3. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. PhD José Filipe Pereira da Silva (Helsingin yliopisto), “On perceiving”,
 • 29.4. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505.  VTT Annamari Vitikainen (University of Tromsø), ”Liberalismin, liberaalin monikulttuurisuusteorian ja monikulttuurisuuspolitiikan suhteista”,
 • 30.9. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505.  FT Hannu Eerikäinen (vapaa kulttuurintutkija, Berliini), “Mitä Heideggerin ‘Mustien vihkojen’ jälkeen?”,
 • 28.10. klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. FT Inkeri Koskinen (Helsingin yliopisto), “Voiko osallistava tutkimus olla objektiivista?”,
 • 25.11.2015 klo 18-20, Tieteiden talo, sali 505. prof (em.) Antti Hautamäki “Tietoteoreettinen relativismi – Argumentteja puolesta ja vastaan”
2016
 • 27.1.2016 klo 18-20, Tieteiden talo, sali 404. Dosentti Vili Lähteenmäki “Tietoisuuden käsite ja varhaismoderni filosofia”
 • 24.2.2016, klo 18–20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505. Professori (ma.) Jaakko Kuorikoski (Helsingin yliopisto): “Mekanistinen tieteenfilosofia ja evidenssin teoria”
 • 30.3.2016, klo 18–20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505Professori Tommi Lehtonen (Vaasan yliopisto): “Moniviehättyneisyys ja päätöksenteko”
 • 27.4.2016, klo 18–20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505. YTT Tero Vaaja (Jyväskylän yliopisto): Wittgenstein, subjektiivinen kokemus ja ekspressivismi
 • 28.9.2016, klo 16–19, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104
  Erikoiskuukausikokous prof. (em.) Ilkka Niiniluodon 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.Ohjelma:16.15-16.30 Professori Sami Pihlström: alkusanat
  16.30-17.00 Professori Leila Haaparanta: Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä
  17.00-17.30 Professori (em.) Marja-Liisa Kakkuri-Knuttila: Ilkka Niiniluoto tieteen popularisoijana17-30-17.45 Tauko17.45-18.15 Professori (em.) Ilkka Niiniluodon vastauspuheenvuoro
  18.15-19.00 Keskustelua
 • 26.10.2016, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505YTT Saana Jukola (Universität Bielefeld): Kuinka arvioida ravitsemustieteen objektiivisuutta – tapaus Sokeri ja terveys
 • 30.11.2016, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,  sali 505
  Erikoisteema: Putnamin kaiut SuomessaPuhujat:Akatemiaprofessori Uskali Mäki (Helsingin Yliopisto):
  Realismi, tiede, yhteiskunta: Hilary Putnamit ja me muutDosentti Panu Raatikainen (Tampereen yliopisto):
  Putnam ja minä: mieli, merkitys ja totuusFT Anna-Mari Rusanen (Helsingin yliopisto):
  Hilary Putnam: Mieli, keho ja maailma
2017
 • 25.1.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,  sali 505. Dos. Aku Visala (Helsingin yliopisto): “Neuronitko syypäitä? – Viimeaikaista keskustelua tahdonvapaudesta ja tieteestä”.
 • Ke 15.2.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,  sali 505. Professori Risto Heiskala (Tampereen yliopisto): ”Pitäisikö yhteiskuntatieteet avata?”
 • Ke 29.3.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505 Esitelmä- ja keskustelutilaisuus teemalla “Rasismi ja Filosofia”.Puhujat: FT Jani Sinokki (Turun yliopisto), “Muutamia huomioita rasismin käsitteestä” & VTT Sari Roman-Lagerspetz (Jyväskylän yliopisto), “Rotuoppien metafysiikkaa”
 • To 27.4.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505 dos. Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun yliopisto): ”Postnarrativismi ja historianfilosofian nykytila”
 • Ke 20.9.2017, klo 18-20, sali 104 SFY:n ja Filosofiaklubin yhteistapahtuma “Filosofia 100-vuotiaassa Suomessa”. Puhujat: Sara Heinämaa, Jarkko S. Tuusvuori ja Risto Volanen.
 • Ke 25.10.2017, klo 13-19, Porthania II (Yliopistonkatu 3), SFY:n, Relevanssin Monet Kasvot- tieteen työpajan (kognitiotiede, HY) ja Intelligenzia ry:n yhteistapahtuma, ”Tekoäly & filosofia”. Puhujat: Timo Honkela, Anna-Mari Rusanen, Otto Lappi, Arto Laitinen, Hannu Toivonen, Petri Ylikoski, Michael Laakasuo, Raul Hakli ja Samuli Reijula
 • Ke 29.11.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104 SFY:n ja FETO ry:n yhteistapahtuma, “Yliopistosta lukioon ja lukiosta yliopistoon – mikä on filosofian opettamisen ja tutkimuksen suhde?” Puhujat: Ukri Pulliainen, Eero Salmenkivi, Tuukka Tomperi, Tarna Kannisto ja Hanna-Mari Vanhanen
2018
 • Ke 14.2.2018, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
  SFY:n vuosikokous. Apulaisprof. Maria Lasonen-Aarnio “Syvä normatiivinen epävarmuus”.
 • Ke 21.3.2018, klo 18-20, Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 4. Keskustelutilaisuus aiheenaan: “#metoo – Filosofit äänessä”. Tapahtuman puhujat: Sanna Tirkkonen (HY), Pekka Mäkelä (HY), Maj Paanala (JY), Ilmari Hirvonen (HY). Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat: Kristina Rolin (HY) ja Milla Rantala (JY).
 • Ke 11.4.2018, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
  Keskustelutilaisuus: “Onko metafysiikalla sanottavaa fysiikan jälkeen?”. Puhujat: Tuomas Tahko (HY), Jaakko Kuorikoski (Tay) ja Syksy Räsänen (HY). Tapahtuman järjestäjä: Jani Hakkarainen (Tay). Puheenjohtaja: Inkeri Koskinen (HY).
 • Ke 26.9.2018. klo 18.15 – 19.30. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505.
  Keskustelutilaisuus: “Filosofian alan julkaisutoiminta”. Puhujat: Juha Räikkä (TY), Eero Kaila (HY), Nina Ollila (HY) & Verna Virkkunen (HY). Puheenjohtaja: Sami Pihlström (HY).
 • Ke 7.11.2018. klo 18.15 – 20.00. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505.
  Keskustelutilaisuus: “Filosofisk afton: Arbete”. Puhujat: Julian Remes (Interbaas), Mio Lindman (ÅA). Tapahtuman järjestäjä: Yrsa Neuman (HY).
2019
 • To 28.2.2019 klo 18–20 SFY:n vuosikokous. Tieteiden talo, sali 505. Prof. Veikko Launis (TY) “Ihmisarvo”.
 • To 28.3.2019 klo 17–19 SFY:n ja Suomen Oppihistoriallisen seuran yhteistapahtuma: Ympäristöhistoriallinen teemailta. Tieteiden talo, sali 404. Puhujat: prof. Mikko Saikku (HY) & dos. Elisa Aaltola (TY/TIAS).
 • Ke 24.4.2019 klo 18–20 SFY:n Keskustelutilaisuus: Tiedeskeptisyys. Tieteiden talo, sali 104. Puhujat: yliopistotutkija Jaana Parviainen (TaU), FT Jaakko Hirvelä (HY) sekä VTT Säde Hormio (HY).
 • Ke 25.9.2019 klo 18-20 SFY:n keskustelutilaisuus “Filosofian tulevaisuus” Tieteiden talo, sali 104. Puhujat: tutkijatohtori Johanna Ahola-Launonen (Aalto), kollegiumtutkija Valtteri Arstila (Turku), yliopistotutkija Susanna Lindberg (Helsinki) ja yliopistonlehtori Martina Reuter (Jyväskylä).
 • 31.10.2019 klo 17-19 Hiljainen historia – naisfilosofit Suomessa. SFY:n, NFY:n ja SOS:n yhteistapahtuma. Puhujat: Ella Kemppi (NFY), Erika Ruonakoski (Dosentti, Jyväskylän yliopisto), Jari Palomäki (Dosentti, Tampereen yliopisto). Paneelissa ovat mukana myös prof. emer. Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto) sekä Kristina Rolin (Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto).
2020
 • To 26.2.2020 klo 17.15–20.00 SFY:n vuosikokous. Tieteiden talo, sali 505. Prof. Petri Ylikoski (HY) esitelmöi otsikolla: Kuinka selittää instituutioita?
 • 28.10.2020 klo 18.15-20.00 SFY:n keskustelutilaisuus: Toivo ja toivottomuus. Zoom-tapahtuma. Puhujat: prof. Risto Saarinen (HY), dos. Panu Pihkala (HY) ja tutkijatohtori Teea Kortetmäki (JYU).
 • 25.11.2020 klo 18.15-20.00 SFY:n esitelmätilaisuus: prof. Pauliina Remes (Uppsalan yliopisto). Platon keskustelun suitsimisesta: jaettu tutkiskelu ja sen normit.
2021
 • Ke 17.2.2021 klo 17.15–20.00 SFY:n vuosikokous. Tieteiden talo, sali 401 (ja Zoom). Prof. Risto Hilpinen (University of Miami) esitelmöi otsikolla: Intentionaalisesta produktiosta.
 • Ke 31.3.2021 klo 18.15-20.00. Tampereen yliopisto/Zoom. Esitelmätilaisuus: Geneeristen väitteiden psykologia ja maalliset totuudentekijät. PhD Pasi Valtonen (TAU).
 • Ke 28.4.2021 kello 18.15-20.00. Zoom. Keskustelutilaisuus: Filosofisia näkökulmia psykopatologiaan. PhD Markus Eronen (Groningenin yliopisto) & VTT Sanna Tirkkonen (JYU/HY/Heidelbergin yliopistosairaala).
 • Ti 28.9. klo 16.15-18 Aalto-yliopisto (Runeberginkatu 14-16). Keskustelutilaisuus: Humanististen tieteiden filosofiaa. Prof. Sari Kivistö (TAU) & dos. Heikki J. Koskinen (SA).
 • Ke 27.10. klo 16.15-18 Aalto-yliopisto (Runeberginkatu 14-16). Esitelmätilaisuus: Erisnimet vielä kerran. Dos. Tuomo Aho (HY).
 • Ke 17.11. klo 17.30-20 Metsätalo (Unioninkatu 40). Keskustelutilaisuus: Breaking the glass-ceiling: Gender in science and philosophy (TINT, SFY ja NFY).
2022
 • Ke 16.2.2022 klo 15.15–18.00 SFY:n vuosikokous: In memoriam S. Albert Kivinen. Aalto-yliopisto (Töölö), sali A300. Puhujat: dos. Anssi Korhonen (HY) ja dos. Markku Keinänen (TAU).
 • Ke 30.3. 17.00-18.30 Zoom round table: Transnational Communities in Times of War.
 • To 31.3. klo 16.15-18.00. SFY:n ja Suomen Oppihistoriallisen Seuran yhteistapahtuma: Suomalaisen psykologian ja filosofian historiaa. Aalto-yliopisto (Töölö), sali A300. Puhujat: akat. Ilkka Niiniluoto (HY), prof. Marja Jalava (TAU), dos. Juhani Ihanus (HY).
 • Ke 27.4. klo 16.15-18.00. SFY:n huhtikuun esitelmätilaisuus: dos. Mirja Hartimo (HY). Husserl, Besinnung ja modernin matematiikan päämäärät ja episteemiset arvot. Aalto-yliopisto (Töölö).
 • Ke 28.9. klo 17.15-19.00. SFY:n syyskuun keskustelutilaisuus: Lajikato. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 104. Dos. Elisa Aaltola (TY) ja yliopistonlehtori Simo Kyllönen (HY).
2023
 • Ti 14.2.2023, klo 16.15-19.00. SFY:n vuosikokous 2023: “Hintikka, Kripke and the beginnings of modal logic” prof. emer. Gabriel Sandu. Tieteiden talo (Kirkkokatu 6).
 • Ti 28.3.2023, klo 17.15-19.00. SFY:n keskustelutilaisuus:
  Alustajina prof. emer. Tieteiden talo. prof. emer. Veli-Matti Värri (TAU):  ja prof. Katariina Holma (OY): “Kasvatus ja parempi maailma – pragmatistisen filosofian näkökulmia”.
 • Ti 25.4.2023, klo 17.15. SFY:n esitelmätilaisuus: “Eternalismi ja monimaailmatulkinta”, tutkijatohtori Matias Slavov (SA/TAU), Tieteiden talo (Kirkkokatu 6)
 • Ti 19.9.2023, klo 17.15-19.00. SFY:n syyskuun esitelmätilaisuus: “Autonomy and Ethics in an Age of Algorithmic A.I.”, prof. David Hildebrand (University of Colorado Denver).
2024
 • Ti 19.3.2024, klo 17.15-19.00. SFY:n esitelmätilaisuus: “Disinformaatio ja kollektiivinen vastuu”, akatemiatutkija Säde Hormio, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6).

Vuosikollokviot

Vuosittain tammikuussa Yhdistys järjestää kotimaisen tutkijakollokvion.

Kollokvioiden teemoina ovat tähän mennessä olleet: Totuus (Helsinki 1980), Arvo (Jyväskylä 1981), Rakkaus (Tampere 1983), Olio (Helsinki 1984), Vapaus (Turku 1985), Minä (Helsinki 1986), Kauneus (Tampere 1987), Muutos (Helsinki 1988), Intentio (Turku 1989), Taito (Helsinki 1990), Merkitys (Tampere 1991), Luonto (Helsinki 1992), Tunne (Turku 1993), Järki (Helsinki 1994), Tahto (Tampere 1995), Tieto (Helsinki 1996), Yhteisö (Jyväskylä 1997), Oppi (Helsinki, 1998), Valta (Turku, 1999), Aika (Helsinki, 2000), Kokemus (Tampere, 2001), Käytäntö (Helsinki, 2002), Persoona (Jyväskylä, 2003) ja Kielto (Helsinki, 2004), Elämä (Turku, 2005), Syy (Helsinki, 2006), Kuva (Tampere, 2007), Usko (Helsinki, 2008), Maailma (Jyväskylä, 2009), Oikeus (Helsinki, 2010), Ymmärrys (Turku 2011), Talous (Helsinki 2012), Muisti (Tampere 2013), Hyve (Helsinki 2014), Sukupuoli (Jyväskylä 2015), Mahdollisuus (Helsinki 2016), Havainto (Turku 2017) ja Leikki (Jyväskylä 2024)

Vuodesta 2018 eteenpäin vuosikollokviot ovat noudattaneet pääsääntöisesti* vuorovuosittain seuraavaa kahtiajakoa:

Kansainväliset tutkijakollokviot:

Parillisina vuosina on pidetty kansainvälinen tutkijakollokvio, jossa ei ole ollut ennalta säädettyä teemaa. Tällaisia ovat olleet Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikollokviot PSFC 2018 (11.12.1.2018, Helsinki) sekä FiPhi 2020 (9.10.1.2020 Helsinki).

Kotimaiset teemakollokviot:

Parittomina vuosina on jatkettu kotimaisen, populaarimmalle yleisölle suunnatun, teemallisen kollokvion perinnettä. Näissä ei olla kuitenkaan enää sitouduttu yhteen sanaan, vaan teema on voinut olla esim. Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta (17.18.1.2019, Tampereen yliopisto) tai Valistuksen perinnöt (12.–13.8.2021, Turun yliopisto).

Turussa järjestetyn Valistuksen perinnöt -kollokvion
pohjalta on julkaistu konferenssijulkaisu. Se löytyy tällä linkillä.

* Oulun yliopistossa 9.10.6.2022 järjestetty vuosikollokvio oli teemallinen: Menneisyys. Tulevaisuus. Filosofia. Se oli kuitenkin avoin myös kansainvälisille esitelmöitsijöille.

Konferenssit ja seminaarit

2015
2016
2017
2018
2019
 • SFY isännöi I.I.P. Entretiens 2019 Normativity -kongressin yhteistyössä Institute International de Philosophie:n ja Helsingin yliopiston kanssa. (28.–31.8.2019 Metsätalo, Helsinki)
2021 2022
 • Animality, vierailijana Martha Nussbaum. (Tutkijakollegium, 16.-17.6.)
 • Mind & Matter 2022 (Helsinki, 16.-18.6.)

Georg Henrik von Wright–juhlavuosi 2016

Akateemikko Georg Henrik von Wrightin (14.6.1916–16.6.2003) syntymästä tuli vuonna 2016 kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden konferenssin The Human Condition esitelmäkokoelma On the Human Condition – Philosophical Essays in Honour of the Centennial Anniversary of Georg Henrik von Wright (Niiniluoto & Wallgren (toim.)) ilmestyi vuonna 2017 Acta Philosophica Fennica-sarjan numerossa 93. Konferenssin lisäksi Suomen Filosofinen yhdistys oli juhlavuonna mukana seuraavien Kansalliskirjaston tapahtumien järjestelyissä.

Juhlavuoden tapahtumien ohjelma

Näyttely
AJATUS JA JULISTUS / Tanke och förkunnelse / Thought and Prophecy

9.3. – 26.8. Rotunda, Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36

Näyttelyn asiantuntijaryhmä / Utställningens sakkunniggrupp / Exhibition’s expert group: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto, prof. Matti Sintonen, dosentti/docent Risto Vilkko, dosentti/docent Thomas Wallgren, FT/FD/Ph.D. Bernt Österman

Yhteistyössä: Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian oppiaine, Suomen Filosofinen Yhdistys, Wittgenstein–von Wright -arkisto, Kansalliskirjasto.

I samarbete med: läroämnet teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet, Filosofiska Föreningen i Finland, Wittgenstein–von Wright-arkivet, Nationalbiblioteket.

In cooperation with the University of Helsinki Department of Theoretical Philosophy, the Philosophical Society of Finland, the von Wright and Wittgenstein Archives, and the National Library of Finland

Luentosarja
GEORG HENRIK VON WRIGHTIN FILOSOFIAA

Luentosarjan suunnittelu:  prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

9.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus
Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

16.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto

Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka
Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

6.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto

FT Antti Kuusela: Mielen filosofia
FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

13.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.

KONSERTTI / Konsert / Concert

20.4. klo/kl./at 18, Kansalliskirjasto

Georg Henrik von Wrightin lempisäveltäjiä ja luentaa von Wrightin ja Wittgensteinin musiikkiaiheisesta kirjeenvaihdosta. Esiintyjät ja ohjelman suunnittelu: Länsi-Helsingin musiikkiopisto. Säveltäjiä: Beethoven, Schubert, Gluck. Ohjelmassa myös von Wrightin sävellys. Konsertin alussa esittely von Wrightin musiikkiharrastuksesta: Bernt Österman. Kirjeiden luenta: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wrights favoritkompositörer och uppläsning ur brevväxlingen mellan von Wright och Wittgenstein, avsnitten om musik. Uppträdande och programplanering: Västra Helsingfors Musikinstitut. Kompositörer: Beethoven, Schubert, Gluck. I programmet även en komposition av von Wright. Introduktion: en presentation av von Wrights musikintresse av Bernt Österman. Brevuppläsning: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wright’s favourite composers and a presentation of von Wright’s and Wittgenstein’s music-themed correspondence. Performers and programme planning: West Helsinki Music Institute. Composers: Beethoven, Schubert, Gluck. The programme includes even von Wright’s composition. Presentation of von Wright’s music hobbies before the concert: Bernt Österman. Reading of letters: Mikko Metsälampi.