Tulevat tapahtumat

Kuukausikokoukset

Ke 29.3.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505

Esitelmä- ja keskustelutilaisuus teemalla “Rasismi ja Filosofia”.

Puhujat:
FT Jani Sinokki (Turun yliopisto)
Sari Roman-Lagerspetz (Turun yliopisto)

To 27.4.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505

dos. Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun yliopisto): TBA

Vuosikollokviot

Suomen Filosofisen Yhdistyksen seuraava vuosikollokvio teemalla “Havainto” järjestetään 9-10.1.2017 Turussa.

HAVAINTO 2017 Ohjelma (päivitetty 6.1.2017)

HAVAINTO 2017 Esitelmäkutsu

HAVAINTO Facebookissa

Järjestelytoimikunta: professori Olli Koistinen (pj), professori Sami Pihlström, dos. Miira Tuominen ja dos. Hemmo Laiho.

Konferenssit ja seminaarit

2-3.6.2017, Tutkijakollegium

HCAS Honorary Fellow Martha Nussbaum seminar: “Age and Aging”

11-13.7.2017, Suomen Berliini-instituutti

Pragmatist Kant

13–20.8.2018, Peking, Kiina

The XXIV World Congress of Philosophy
SFY on kongressin järjestävän International Federation of Philosophical Societies- yhteistyöjärjestön (FISP) jäsenjärjestö.

Georg Henrik von Wright–juhlavuosi 2016

Akateemikko Georg Henrik von Wrightin (14.6.1916–16.6.2003) syntymästä tulee vuonna 2016 kuluneeksi 100 vuotta. Konferenssin The Human Condition lisäksi Suomen Filosofinen yhdistys on juhlavuonna mukana seuraavien Kansalliskirjaston tapahtumien järjestelyissä.

Näyttely
AJATUS JA JULISTUS / Tanke och förkunnelse / Thought and Prophecy

9.3. – 26.8. Rotunda, Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36

Näyttelytiedote [PDF]

Näyttelyn asiantuntijaryhmä / Utställningens sakkunniggrupp / Exhibition’s expert group: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto, prof. Matti Sintonen, dosentti/docent Risto Vilkko, dosentti/docent Thomas Wallgren, FT/FD/Ph.D. Bernt Österman

Yhteistyössä: Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian oppiaine, Suomen Filosofinen Yhdistys, Wittgenstein–von Wright -arkisto, Kansalliskirjasto.

I samarbete med: läroämnet teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet, Filosofiska Föreningen i Finland, Wittgenstein–von Wright-arkivet, Nationalbiblioteket.

In cooperation with the University of Helsinki Department of Theoretical Philosophy, the Philosophical Society of Finland, the von Wright and Wittgenstein Archives, and the National Library of Finland

Luentosarja
GEORG HENRIK VON WRIGHTIN FILOSOFIAA

Luentosarjan suunnittelu:  prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

9.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus
Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

16.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto

Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka
Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

6.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto

FT Antti Kuusela: Mielen filosofia
FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

13.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.

KONSERTTI / Konsert / Concert

20.4. klo/kl./at 18, Kansalliskirjasto

Georg Henrik von Wrightin lempisäveltäjiä ja luentaa von Wrightin ja Wittgensteinin musiikkiaiheisesta kirjeenvaihdosta. Esiintyjät ja ohjelman suunnittelu: Länsi-Helsingin musiikkiopisto. Säveltäjiä: Beethoven, Schubert, Gluck. Ohjelmassa myös von Wrightin sävellys. Konsertin alussa esittely von Wrightin musiikkiharrastuksesta: Bernt Österman. Kirjeiden luenta: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wrights favoritkompositörer och uppläsning ur brevväxlingen mellan von Wright och Wittgenstein, avsnitten om musik. Uppträdande och programplanering: Västra Helsingfors Musikinstitut. Kompositörer: Beethoven, Schubert, Gluck. I programmet även en komposition av von Wright. Introduktion: en presentation av von Wrights musikintresse av Bernt Österman. Brevuppläsning: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wright’s favourite composers and a presentation of von Wright’s and Wittgenstein’s music-themed correspondence. Performers and programme planning: West Helsinki Music Institute. Composers: Beethoven, Schubert, Gluck. The programme includes even von Wright’s composition. Presentation of von Wright’s music hobbies before the concert: Bernt Österman. Reading of letters: Mikko Metsälampi.

Tulevat tapahtumat

Kuukausikokoukset

Ke 29.3.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505

Esitelmä- ja keskustelutilaisuus teemalla “Rasismi ja Filosofia”.

Puhujat:
FT Jani Sinokki (Turun yliopisto)
Sari Roman-Lagerspetz (Turun yliopisto)

To 27.4.2017, klo 18-20, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505

dos. Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun yliopisto): TBA

Vuosikollokviot

Suomen Filosofisen Yhdistyksen seuraava vuosikollokvio teemalla “Havainto” järjestetään 9-10.1.2017 Turussa.

HAVAINTO 2017 Ohjelma (päivitetty 6.1.2017)

HAVAINTO 2017 Esitelmäkutsu

HAVAINTO Facebookissa

Järjestelytoimikunta: professori Olli Koistinen (pj), professori Sami Pihlström, dos. Miira Tuominen ja dos. Hemmo Laiho.

Konferenssit ja seminaarit

2-3.6.2017, Tutkijakollegium

HCAS Honorary Fellow Martha Nussbaum seminar: “Age and Aging”

11-13.7.2017, Suomen Berliini-instituutti

Pragmatist Kant

13–20.8.2018, Peking, Kiina

The XXIV World Congress of Philosophy
SFY on kongressin järjestävän International Federation of Philosophical Societies- yhteistyöjärjestön (FISP) jäsenjärjestö.

Georg Henrik von Wright–juhlavuosi 2016

Akateemikko Georg Henrik von Wrightin (14.6.1916–16.6.2003) syntymästä tulee vuonna 2016 kuluneeksi 100 vuotta. Konferenssin The Human Condition lisäksi Suomen Filosofinen yhdistys on juhlavuonna mukana seuraavien Kansalliskirjaston tapahtumien järjestelyissä.

Näyttely
AJATUS JA JULISTUS / Tanke och förkunnelse / Thought and Prophecy

9.3. – 26.8. Rotunda, Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36

Näyttelytiedote [PDF]

Näyttelyn asiantuntijaryhmä / Utställningens sakkunniggrupp / Exhibition’s expert group: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto, prof. Matti Sintonen, dosentti/docent Risto Vilkko, dosentti/docent Thomas Wallgren, FT/FD/Ph.D. Bernt Österman

Yhteistyössä: Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian oppiaine, Suomen Filosofinen Yhdistys, Wittgenstein–von Wright -arkisto, Kansalliskirjasto.

I samarbete med: läroämnet teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet, Filosofiska Föreningen i Finland, Wittgenstein–von Wright-arkivet, Nationalbiblioteket.

In cooperation with the University of Helsinki Department of Theoretical Philosophy, the Philosophical Society of Finland, the von Wright and Wittgenstein Archives, and the National Library of Finland

Luentosarja
GEORG HENRIK VON WRIGHTIN FILOSOFIAA

Luentosarjan suunnittelu:  prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

9.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus
Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

16.3. klo 17.00, Kupolisali, Kansalliskirjasto

Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka
Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

6.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto

FT Antti Kuusela: Mielen filosofia
FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

13.4. klo 17.00,  Kupolisali, Kansalliskirjasto
Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.

KONSERTTI / Konsert / Concert

20.4. klo/kl./at 18, Kansalliskirjasto

Georg Henrik von Wrightin lempisäveltäjiä ja luentaa von Wrightin ja Wittgensteinin musiikkiaiheisesta kirjeenvaihdosta. Esiintyjät ja ohjelman suunnittelu: Länsi-Helsingin musiikkiopisto. Säveltäjiä: Beethoven, Schubert, Gluck. Ohjelmassa myös von Wrightin sävellys. Konsertin alussa esittely von Wrightin musiikkiharrastuksesta: Bernt Österman. Kirjeiden luenta: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wrights favoritkompositörer och uppläsning ur brevväxlingen mellan von Wright och Wittgenstein, avsnitten om musik. Uppträdande och programplanering: Västra Helsingfors Musikinstitut. Kompositörer: Beethoven, Schubert, Gluck. I programmet även en komposition av von Wright. Introduktion: en presentation av von Wrights musikintresse av Bernt Österman. Brevuppläsning: Mikko Metsälampi.

Georg Henrik von Wright’s favourite composers and a presentation of von Wright’s and Wittgenstein’s music-themed correspondence. Performers and programme planning: West Helsinki Music Institute. Composers: Beethoven, Schubert, Gluck. The programme includes even von Wright’s composition. Presentation of von Wright’s music hobbies before the concert: Bernt Österman. Reading of letters: Mikko Metsälampi.