Filosofiska Föreningen i Finland

Filosofiska Föreningen i Finland grundades år 1873. Föreningens syfte är att skapa och upprätthålla intresse för filosofiskt tänkande liksom att främja vetenskaplig forskning inom filosofi och i närstående discipliner i Finland (föreningens stadgar 1§). Föreningen anordnar månadsmöten där inhemska forskare håller föredrag som följs av diskussion. Föreningen ordnar också s.k. årskollokvier, konferenser och seminarier, som liksom månadsmötena är öppna för alla intresserade. Därtill utges publikationsserierna Ajatus och Acta Philosophica Fennica. Ajatus välkomnar bidrag på båda inhemska språken (på svenska till mats.bergman( at )helsinki.fi).

Fyll i medlemsblanketten här.

Filosofiska Föreningen i Finland

Filosofiska Föreningen i Finland grundades år 1873. Föreningens syfte är att skapa och upprätthålla intresse för filosofiskt tänkande liksom att främja vetenskaplig forskning inom filosofi och i närstående discipliner i Finland (föreningens stadgar 1§). Föreningen anordnar månadsmöten där inhemska forskare håller föredrag som följs av diskussion. Föreningen ordnar också s.k. årskollokvier, konferenser och seminarier, som liksom månadsmötena är öppna för alla intresserade. Därtill utges publikationsserierna Ajatus och Acta Philosophica Fennica. Ajatus välkomnar bidrag på båda inhemska språken (på svenska till mats.bergman( at )helsinki.fi).

Fyll i medlemsblanketten här.