Filosofiska Föreningen i Finland

Filosofiska Föreningen i Finland grundades år 1873. Föreningens syfte är att skapa och upprätthålla intressen för filosofiska tänken och främja vetenskaplig forskning i filosofi och i närbranscher i Finland (Föreningens stadgar 1§). Föreningen ordnar månadsmöter där inhemska forskare håller föredrag, följda av en discussion. Föreningen ordnar också årkollokvier, konferenser och seminarer. Därtill utges publikationsserier Ajatus och Acta Philosophica Fennica. Ajatus publiserar artiklar på båda inhemska språk.

Filosofiska Föreningen i Finland

Filosofiska Föreningen i Finland grundades år 1873. Föreningens syfte är att skapa och upprätthålla intressen för filosofiska tänken och främja vetenskaplig forskning i filosofi och i närbranscher i Finland (Föreningens stadgar 1§). Föreningen ordnar månadsmöter där inhemska forskare håller föredrag, följda av en discussion. Föreningen ordnar också årkollokvier, konferenser och seminarer. Därtill utges publikationsserier Ajatus och Acta Philosophica Fennica. Ajatus publiserar artiklar på båda inhemska språk.