Annual Colloquium of the Philosophical Society of Finland 2020 (FiPhi 2020)

Suomen filosofinen yhdistys järjestää vuosittaisen kollokvionsa Helsingissä 9-10.1. 2020. Tällä kertaa kollokviolla ei ole varsinaista teemaa, vaan yhdistys toivottaa tervetulleeksi esitelmäehdotuksia kaikilta filosofian osa-alueilta. Tarkoituksenamme on yksinkertaisesti koota yhteen Suomessa ja miksei muuallakin toimivat filosofian tutkijat esittelemään parasta ja ajankohtaisinta tutkimustaan.

Filosofiska föreningen i Finland ordnar sitt årliga kollokvium i Helsingfors 9-10.1. 2020. Denna gång har kollokviet inget särskilt tema. I stället bjuder vi in förslag till föredrag inom alla filosofins delområden. Vårt syfte är helt enkelt att samla inhemska och utländska forskare för att presentera sina främsta och senaste forskningsbidrag inom filosofin.

The annual Philosophical Society of Finland Colloquium is held in Helsinki on January 9-10. 2020. The colloquium does not have a specific theme and we invite papers from all areas of philosophy.

Call for Papers

CfP: FiPhi 2020

Ohjelma / Program

TBA

Kutsutut pääpuhujat / Inbjudna huvudtalare / Invited Speakers

 • Martin Kusch (Wien)
 • Johanna Oksala (Pratt Institute)

Toimikunnat / Kommitéer / Committees

Ohjelmatoimikunta / Programkommittén / Program Committee

 • Inkeri Koskinen (chair)
 • Teemu Toppinen (vice chair)
 • Antti Kauppinen
 • Olli Koistinen
 • Hemmo Laiho
 • Maria Lasonen-Aarnio
 • Susanna Lindberg
 • Panu Raatikainen
 • Gabriel Sandu
 • Miira Tuominen

Järjestelytoimikunta / Organisationskommittén / Organizing committee

 • Sami Pihlström (chair)
 • Eero Kaila
 • Päivi Seppälä

Paikka / Plats / Venue

Tieteiden talo / Vetenskapernas hus / House of Science and Letters

Kirkkokatu 6

Helsinki, Finland

Lisätietoja / Information

fiphi2020@easychair.org

Chairs:

Inkeri Koskinen, inkeri.koskinen[at]helsinki.fi

Teemu Toppinen, teemu.toppinen[at]helsinki.fi

Annual Colloquium of the Philosophical Society of Finland 2020 (FiPhi 2020)

Suomen filosofinen yhdistys järjestää vuosittaisen kollokvionsa Helsingissä 9-10.1. 2020. Tällä kertaa kollokviolla ei ole varsinaista teemaa, vaan yhdistys toivottaa tervetulleeksi esitelmäehdotuksia kaikilta filosofian osa-alueilta. Tarkoituksenamme on yksinkertaisesti koota yhteen Suomessa ja miksei muuallakin toimivat filosofian tutkijat esittelemään parasta ja ajankohtaisinta tutkimustaan.

Filosofiska föreningen i Finland ordnar sitt årliga kollokvium i Helsingfors 9-10.1. 2020. Denna gång har kollokviet inget särskilt tema. I stället bjuder vi in förslag till föredrag inom alla filosofins delområden. Vårt syfte är helt enkelt att samla inhemska och utländska forskare för att presentera sina främsta och senaste forskningsbidrag inom filosofin.

The annual Philosophical Society of Finland Colloquium is held in Helsinki on January 9-10. 2020. The colloquium does not have a specific theme and we invite papers from all areas of philosophy.

Call for Papers

CfP: FiPhi 2020

Ohjelma / Program

TBA

Kutsutut pääpuhujat / Inbjudna huvudtalare / Invited Speakers

 • Martin Kusch (Wien)
 • Johanna Oksala (Pratt Institute)

Toimikunnat / Kommitéer / Committees

Ohjelmatoimikunta / Programkommittén / Program Committee

 • Inkeri Koskinen (chair)
 • Teemu Toppinen (vice chair)
 • Antti Kauppinen
 • Olli Koistinen
 • Hemmo Laiho
 • Maria Lasonen-Aarnio
 • Susanna Lindberg
 • Panu Raatikainen
 • Gabriel Sandu
 • Miira Tuominen

Järjestelytoimikunta / Organisationskommittén / Organizing committee

 • Sami Pihlström (chair)
 • Eero Kaila
 • Päivi Seppälä

Paikka / Plats / Venue

Tieteiden talo / Vetenskapernas hus / House of Science and Letters

Kirkkokatu 6

Helsinki, Finland

Lisätietoja / Information

fiphi2020@easychair.org

Chairs:

Inkeri Koskinen, inkeri.koskinen[at]helsinki.fi

Teemu Toppinen, teemu.toppinen[at]helsinki.fi