Kirjoituskutsu SFY:n vuosikollokvioon 2021

[HUOM! Suomen filosofisen yhdistyksen hallitus päätti koronapandemian vuoksi kokouksessaan  (25.11.) siirtää vuosikollokviota tapahtuvaksi kesällä 2021. Tapahtuman uusi ajankohta on 12.-13.8.2021. Seuraa tiedotusta tällä sivulla ja jäsenkirjeessä saadaksesi viimeisintä tietoa tapahtumasta.]

 

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää 7.–8.1.2021 Turun yliopistossa kollokvion

Valistuksen perinnöt

Valistuksella ei tarkoiteta vain 1600-luvun lopulta 1700-luvun loppuun sijoittuvaa aatehistoriallista ajanjaksoa, joka monin tavoin uudelleen määritti varsinkin eurooppalaista yhteiskuntaelämää ja mielenmaisemaa. Yhtä hyvin valistus voidaan nähdä monipolvisena sosiaalipoliittisena pyrintönä parempaan tai joukkona merkittäviä yhteiskuntafilosofisia ideoita, joista monet ovat perustavia nykyaikaiselle yhteiskunnalle ja sen instituutioille. Tällaisia ovat muun muassa sananvapaus, uskonnonvapaus, liberalismi eri muodoissaan, ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Valistusajatteluun liittyy myös vahvasti mielivallan, taikauskon ja irrationalismin vastustaminen. Tässäkin suhteessa valistus on mitä ajankohtaisin. Samalla valistuksen moninainen perintö näyttäytyy jännitteisenä: Ovatko valistuksen saavutukset kenties erityisen uhattuina tänä päivänä? Miten valistuksen projektiin ylipäätään pitäisi suhtautua 2000-luvun maailmassa?

Kutsuttujen esitelmien lisäksi kollokvion ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 25 minuuttia sekä keskustelulle 10 minuuttia. Kollokvioon voidaan hyväksyä korkeintaan 40 esitelmää. Pyydämme esitelmän pitämisestä kiinnostuneita lähettämään otsikon ja noin 400 sanan (korkeintaan yhden sivun) abstraktin 31.10.2020 mennessä sähköpostitse otsikolla ”SFY 2021 abstrakti” osoitteeseen mimapuu@utu.fi

Esitelmien aihe on vapaa, kunhan niissä näkyy yhteys kollokvion teemaan. Mahdollisia tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi valistuksen perintö tämän päivän yhteiskunnassa, yhteiskunnallinen kehitys, ihmiskunnan tulevaisuus, valistuksen klassikot, rationaalisuus, tieto ja usko, sivistyksen vaaliminen, tieteellisen tiedon yhteiskunnallinen asema ja merkitys, valistus ja COVID-19, uskonnon yhteiskunnallinen asema, globaali todellisuus, sota ja rauha, valistuksen kritiikki ja ongelmat, yksilö ja yhteiskunta, egalitarismi, liberalismi ja yksilönvapaudet.

Järjestelytoimikunta

  • Hemmo Laiho (chair)
  • Olli Koistinen
  • Laura Puumala
  • Mikko Puumala
  • Susanne Uusitalo

Paikka

Turun yliopisto

Sähköpostiosoite / E-mail

mimapuu@utu.fi

 

Kirjoituskutsu SFY:n vuosikollokvioon 2021

[HUOM! Suomen filosofisen yhdistyksen hallitus päätti koronapandemian vuoksi kokouksessaan  (25.11.) siirtää vuosikollokviota tapahtuvaksi kesällä 2021. Tapahtuman uusi ajankohta on 12.-13.8.2021. Seuraa tiedotusta tällä sivulla ja jäsenkirjeessä saadaksesi viimeisintä tietoa tapahtumasta.]

 

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää 7.–8.1.2021 Turun yliopistossa kollokvion

Valistuksen perinnöt

Valistuksella ei tarkoiteta vain 1600-luvun lopulta 1700-luvun loppuun sijoittuvaa aatehistoriallista ajanjaksoa, joka monin tavoin uudelleen määritti varsinkin eurooppalaista yhteiskuntaelämää ja mielenmaisemaa. Yhtä hyvin valistus voidaan nähdä monipolvisena sosiaalipoliittisena pyrintönä parempaan tai joukkona merkittäviä yhteiskuntafilosofisia ideoita, joista monet ovat perustavia nykyaikaiselle yhteiskunnalle ja sen instituutioille. Tällaisia ovat muun muassa sananvapaus, uskonnonvapaus, liberalismi eri muodoissaan, ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Valistusajatteluun liittyy myös vahvasti mielivallan, taikauskon ja irrationalismin vastustaminen. Tässäkin suhteessa valistus on mitä ajankohtaisin. Samalla valistuksen moninainen perintö näyttäytyy jännitteisenä: Ovatko valistuksen saavutukset kenties erityisen uhattuina tänä päivänä? Miten valistuksen projektiin ylipäätään pitäisi suhtautua 2000-luvun maailmassa?

Kutsuttujen esitelmien lisäksi kollokvion ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 25 minuuttia sekä keskustelulle 10 minuuttia. Kollokvioon voidaan hyväksyä korkeintaan 40 esitelmää. Pyydämme esitelmän pitämisestä kiinnostuneita lähettämään otsikon ja noin 400 sanan (korkeintaan yhden sivun) abstraktin 31.10.2020 mennessä sähköpostitse otsikolla ”SFY 2021 abstrakti” osoitteeseen mimapuu@utu.fi

Esitelmien aihe on vapaa, kunhan niissä näkyy yhteys kollokvion teemaan. Mahdollisia tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi valistuksen perintö tämän päivän yhteiskunnassa, yhteiskunnallinen kehitys, ihmiskunnan tulevaisuus, valistuksen klassikot, rationaalisuus, tieto ja usko, sivistyksen vaaliminen, tieteellisen tiedon yhteiskunnallinen asema ja merkitys, valistus ja COVID-19, uskonnon yhteiskunnallinen asema, globaali todellisuus, sota ja rauha, valistuksen kritiikki ja ongelmat, yksilö ja yhteiskunta, egalitarismi, liberalismi ja yksilönvapaudet.

Järjestelytoimikunta

  • Hemmo Laiho (chair)
  • Olli Koistinen
  • Laura Puumala
  • Mikko Puumala
  • Susanne Uusitalo

Paikka

Turun yliopisto

Sähköpostiosoite / E-mail

mimapuu@utu.fi