Call for Papers: FiPhi2025

Suomen Filosofinen Yhdistys järjestää perinteisen vuosikollokvion 23.—24.1.2025. Tällä kertaa kollokviolla ei ole erityistä teemaa, vaan yhdistys toivottaa tervetulleeksi esitelmäehdotuksia kaikilta filosofian osa-alueilta. Tarkoituksenamme on koota yhteen Suomessa toimiva filosofiyhteisö esittelemään laaja-alaisesti yhtä hyvin terävimpiä ajatuksiaan kuin uusimpia ideoitaankin. Koska yhteisömme on kansainvälinen, otamme vastaan suomen- ja ruotsinkielisten esitelmien lisäksi myös englanninkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu 25 minuuttia, jonka jälkeen on 15 minuuttia keskustelua.

Filosofiska Föreningen i Finland ordnar sitt traditionella årliga Kollokvium den 23–24 januari 2025. Den här gången har kollokviet inget särskilt tema, utan Föreningen välkomnar förslag till föredrag inom alla filosofins områden. Vårt syfte är att föra samman den filosofiska gemenskapen i Finland för att brett presentera sina skarpaste tankar och nyaste idéer. Eftersom vårt samfund är internationellt accepterar vi förutom föredrag på finska och svenska också bidrag på engelska. Föredragens längd är 25 minuter. Efter föredraget följer 15 minuter av diskussion.

The Philosophical Society of Finland is organising its traditional annual Colloquium on 23–24 January, 2025. This time, the colloquium does not have a specific theme, and we welcome proposals from all areas of philosophy. The aim is to bring together the philosophical community in Finland to present a broad range of their sharpest thoughts and newest ideas. Since our community is an international one, we accept presentations in Finnish, Swedish, and English. Each presentation will be allocated 25 minutes, followed by 15 minutes of discussion.

Ohjeet

Otamme vastaan 500–800 sanan abstrakteja EasyChair-järjestelmän kautta 16.8.2024 saakka: https://easychair.org/my/conference?conf=fiphi2025 Abstraktit arvioidaan anonyymisti, joten niissä ei tule olla kirjoittajan nimeä eikä suoria itseviittauksia.

Abstrakt om 500–800 ord tas emot via EasyChair-systemet fram till och med 16.8.2024: https://easychair.org/my/conference?conf=fiphi2025 Abstrakten referentgranskas anonymt och bör därför inte innehålla skribentens namn eller direkta referenser till egna arbeten.

We invite abstracts of 500–800 words by August 16, 2024. Abstracts should be prepared for anonymous review and are to be submitted through EasyChair: https://easychair.org/my/conference?conf=fiphi2025

Kollokvion pääpuhujat/Huvudtalare/Confirmed keynote speakers

• Helen Beebee (University of Leeds, Helsinki Collegium for Advanced Studies)
• Lilian O’Brien (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

Ohjelmatoimikunta/Programkommittén/Program committee

• Anssi Korhonen (chair)
• Fredrik Westerlund (vice chair)
• Mirja Hartimo
• Noora Hämäläinen
• Mika Perälä
• Samuli Reijula

Järjestelytoimikunta/Organisationskommittén/ Organizing committee

• Kristina Rolin
• Katariina Lipsanen
• Lauri Kallio

Paikka/Plats/Venue

Tieteiden Talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Call for Papers: FiPhi2025

Suomen Filosofinen Yhdistys järjestää perinteisen vuosikollokvion 23.—24.1.2025. Tällä kertaa kollokviolla ei ole erityistä teemaa, vaan yhdistys toivottaa tervetulleeksi esitelmäehdotuksia kaikilta filosofian osa-alueilta. Tarkoituksenamme on koota yhteen Suomessa toimiva filosofiyhteisö esittelemään laaja-alaisesti yhtä hyvin terävimpiä ajatuksiaan kuin uusimpia ideoitaankin. Koska yhteisömme on kansainvälinen, otamme vastaan suomen- ja ruotsinkielisten esitelmien lisäksi myös englanninkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu 25 minuuttia, jonka jälkeen on 15 minuuttia keskustelua.

Filosofiska Föreningen i Finland ordnar sitt traditionella årliga Kollokvium den 23–24 januari 2025. Den här gången har kollokviet inget särskilt tema, utan Föreningen välkomnar förslag till föredrag inom alla filosofins områden. Vårt syfte är att föra samman den filosofiska gemenskapen i Finland för att brett presentera sina skarpaste tankar och nyaste idéer. Eftersom vårt samfund är internationellt accepterar vi förutom föredrag på finska och svenska också bidrag på engelska. Föredragens längd är 25 minuter. Efter föredraget följer 15 minuter av diskussion.

The Philosophical Society of Finland is organising its traditional annual Colloquium on 23–24 January, 2025. This time, the colloquium does not have a specific theme, and we welcome proposals from all areas of philosophy. The aim is to bring together the philosophical community in Finland to present a broad range of their sharpest thoughts and newest ideas. Since our community is an international one, we accept presentations in Finnish, Swedish, and English. Each presentation will be allocated 25 minutes, followed by 15 minutes of discussion.

Ohjeet

Otamme vastaan 500–800 sanan abstrakteja EasyChair-järjestelmän kautta 16.8.2024 saakka: https://easychair.org/my/conference?conf=fiphi2025 Abstraktit arvioidaan anonyymisti, joten niissä ei tule olla kirjoittajan nimeä eikä suoria itseviittauksia.

Abstrakt om 500–800 ord tas emot via EasyChair-systemet fram till och med 16.8.2024: https://easychair.org/my/conference?conf=fiphi2025 Abstrakten referentgranskas anonymt och bör därför inte innehålla skribentens namn eller direkta referenser till egna arbeten.

We invite abstracts of 500–800 words by August 16, 2024. Abstracts should be prepared for anonymous review and are to be submitted through EasyChair: https://easychair.org/my/conference?conf=fiphi2025

Kollokvion pääpuhujat/Huvudtalare/Confirmed keynote speakers

• Helen Beebee (University of Leeds, Helsinki Collegium for Advanced Studies)
• Lilian O’Brien (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

Ohjelmatoimikunta/Programkommittén/Program committee

• Anssi Korhonen (chair)
• Fredrik Westerlund (vice chair)
• Mirja Hartimo
• Noora Hämäläinen
• Mika Perälä
• Samuli Reijula

Järjestelytoimikunta/Organisationskommittén/ Organizing committee

• Kristina Rolin
• Katariina Lipsanen
• Lauri Kallio

Paikka/Plats/Venue

Tieteiden Talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki