150-vuotisjuhlavuosi

Arkistokoordinaattori

Suomen Filosofinen Yhdistys ry etsii arkistokoordinaattoria vastaamaan Suomen Filosofisen Yhdistyksen arkiston digitointihankkeesta. Hanke toteutetaan Kulttuurirahaston apurahalla ja hanke on osa Suomen Filosofisen Yhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden valmisteluja vuodelle 2023. 

Arkiston digitointihankkeeseen kuuluvat Suomen Filosofisen Yhdistyksen arkiston läpikäyminen ja inventointi, arkistomateriaalin toimittaminen digitoinnista vastaavaan skannauspalveluun, digitaalisessa muodossa olevan aineiston järjestäminen tutkimuskäyttöön soveltuvaksi kokonaisuudeksi sekä digitoidun aineiston avoin julkaiseminen digitaalisessa arkistopalvelussa. 

Arkistokoordinaattorilta edellytämme vähintään loppusuoralla olevia maisterivaiheen opintoja filosofiassa, historiassa tai lähitieteenalalla. Työ soveltuu hyvin myös jatko-opiskelijoille sekä jo väitelleille tutkijoille. Lisäksi edellytämme kiinnostusta suomalaisen filosofian historian tutkimusta kohtaan. 

Kielitaitovaatimuksena on suomen, ruotsin ja englannin kielien hyvä osaaminen. Sujuvat tietotekniset perustaidot, valmius verkkosivujen päivittämiseen ja MS office-ohjelmien hyvä hallinta ovat edellytyksiä digitointihankkeen menestyksekkäälle loppuunsaattamiselle. 

Arvostamme itsenäistä työotetta sekä projektinhallintataitoja. Luemme eduksi myös valmiuden olla mukana Suomen Filosofisen Yhdistyksen historiikin kirjoitus- ja toimitustyössä vuosien 2022 ja 2023 aikana . Lisäksi merkittävänä etuna pidämme arkistotyön perusteiden tuntemusta sekä kokemusta arkistotyöstä ja digitoinnista. 

Tehtävä on määräaikainen ja kestoltaan noin 3 kuukautta. Tehtävässä voi aloittaa sopimuksen mukaan jo maaliskuun 2021 aikana, mutta viimeistään 1.4.2021. Tehtävä on osa-aikainen (60 %) eli 22,5 tuntia viikossa ja soveltuu joustavien työaikojen vuoksi opintojen tai muun tutkimustyön ohessa tehtäväksi. Palkka osa-aikaisesta työstä on 1650 € / kk.  

Koska hanke sisältää fyysisen arkiston siirron Helsingin Yliopiston Metsätalolta digitointipalveluun ja digitointipalvelusta Kansalliskirjastoon, työtä ei voi tehdä täysin etätyönä. 

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään CV ja lyhyt esittely itsestään viimeistään 17.2.2021. Kerro esittelyssä, mitkä aiheet kiinnostavat sinua suomalaisen filosofian historiassa sekä onko kiinnostuksesi jo näkynyt opintonäytetöidesi aihevalinnoissa ja/tai muussa tutkimustyössäsi. Kerro myös, millaista muuta tässä työpaikkailmoituksessa mainittua osaamista toisit hankkeeseen ja onko sinulla kokemusta vastaavasta digitointityöstä.

Esittelyt ja CV:t lähetetään yhdistyksen rahainhoitajalle Päivi Seppälälle osoitteeseen paivi.a.seppala (at) helsinki.fi. Haastatteluun valikoitujen hakijoiden tapaamiset toteutetaan etäyhteyksin viikon 8 aikana.

Lisätietoja tehtävästä sekä SFY:n 150-vuotisjuhlavuodesta antavat yhdistyksen puheenjohtaja Sami Pihlström (sami.pihlstrom (at) helsinki.fi) sekä yhdistyksen rahainhoitaja Päivi Seppälä (paivi.a.seppala (at) helsinki.fi). 

150-vuotisjuhlavuosi

Arkistokoordinaattori

Suomen Filosofinen Yhdistys ry etsii arkistokoordinaattoria vastaamaan Suomen Filosofisen Yhdistyksen arkiston digitointihankkeesta. Hanke toteutetaan Kulttuurirahaston apurahalla ja hanke on osa Suomen Filosofisen Yhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden valmisteluja vuodelle 2023. 

Arkiston digitointihankkeeseen kuuluvat Suomen Filosofisen Yhdistyksen arkiston läpikäyminen ja inventointi, arkistomateriaalin toimittaminen digitoinnista vastaavaan skannauspalveluun, digitaalisessa muodossa olevan aineiston järjestäminen tutkimuskäyttöön soveltuvaksi kokonaisuudeksi sekä digitoidun aineiston avoin julkaiseminen digitaalisessa arkistopalvelussa. 

Arkistokoordinaattorilta edellytämme vähintään loppusuoralla olevia maisterivaiheen opintoja filosofiassa, historiassa tai lähitieteenalalla. Työ soveltuu hyvin myös jatko-opiskelijoille sekä jo väitelleille tutkijoille. Lisäksi edellytämme kiinnostusta suomalaisen filosofian historian tutkimusta kohtaan. 

Kielitaitovaatimuksena on suomen, ruotsin ja englannin kielien hyvä osaaminen. Sujuvat tietotekniset perustaidot, valmius verkkosivujen päivittämiseen ja MS office-ohjelmien hyvä hallinta ovat edellytyksiä digitointihankkeen menestyksekkäälle loppuunsaattamiselle. 

Arvostamme itsenäistä työotetta sekä projektinhallintataitoja. Luemme eduksi myös valmiuden olla mukana Suomen Filosofisen Yhdistyksen historiikin kirjoitus- ja toimitustyössä vuosien 2022 ja 2023 aikana . Lisäksi merkittävänä etuna pidämme arkistotyön perusteiden tuntemusta sekä kokemusta arkistotyöstä ja digitoinnista. 

Tehtävä on määräaikainen ja kestoltaan noin 3 kuukautta. Tehtävässä voi aloittaa sopimuksen mukaan jo maaliskuun 2021 aikana, mutta viimeistään 1.4.2021. Tehtävä on osa-aikainen (60 %) eli 22,5 tuntia viikossa ja soveltuu joustavien työaikojen vuoksi opintojen tai muun tutkimustyön ohessa tehtäväksi. Palkka osa-aikaisesta työstä on 1650 € / kk.  

Koska hanke sisältää fyysisen arkiston siirron Helsingin Yliopiston Metsätalolta digitointipalveluun ja digitointipalvelusta Kansalliskirjastoon, työtä ei voi tehdä täysin etätyönä. 

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään CV ja lyhyt esittely itsestään viimeistään 17.2.2021. Kerro esittelyssä, mitkä aiheet kiinnostavat sinua suomalaisen filosofian historiassa sekä onko kiinnostuksesi jo näkynyt opintonäytetöidesi aihevalinnoissa ja/tai muussa tutkimustyössäsi. Kerro myös, millaista muuta tässä työpaikkailmoituksessa mainittua osaamista toisit hankkeeseen ja onko sinulla kokemusta vastaavasta digitointityöstä.

Esittelyt ja CV:t lähetetään yhdistyksen rahainhoitajalle Päivi Seppälälle osoitteeseen paivi.a.seppala (at) helsinki.fi. Haastatteluun valikoitujen hakijoiden tapaamiset toteutetaan etäyhteyksin viikon 8 aikana.

Lisätietoja tehtävästä sekä SFY:n 150-vuotisjuhlavuodesta antavat yhdistyksen puheenjohtaja Sami Pihlström (sami.pihlstrom (at) helsinki.fi) sekä yhdistyksen rahainhoitaja Päivi Seppälä (paivi.a.seppala (at) helsinki.fi).